Eduskunnalle lisätalousarvio – Autoveroratkaisu julki vielä kesäkuun aikana

Blogi, keskiviikkona 17.06.2015

Tänään valtiovarainvaliokunnassa saimme heti tuoreeltaan käsittelyymme hallituksen esityksen vuoden 2015 toisesta lisätalousarviosta. Kokouksemme aloitus oli sovittu niin että saamme perusteellisen asiantuntijakatsauksen esitykseen heti sen hallitus käsittelyn jälkeen. Tällaisina päivinä sitä ymmärtää hyvin miten tärkeästä ja keskeisestä valiokunnasta on kyse kun valtiovarainvaliokunnan pöydän ympäriltä paikan on saanut. Itseasiassa juuri tänään erään pitkänlinjan keskustavaikuttajan kanssa juttelin ja hän totesi pyrkineensä useamman kerran Vaviin saamatta kuitenkaan paikkaa.

Tänään annetussa lisätalousarviossa siis lähinnä korjataan viime vuonna valtiovarainministeri Antti Rinteen tekemän tämän vuoden talousarvion kohtia. Esimerkiksi tuloarviota alennettiin miljoonalla eurolla ja määrärahoja lisättiin 55 miljoonallaa. Näin ollen vuoden 2015 toinen lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 56 miljoonalla eurolla ja näin tämän vuoden nettolainanotoksi arvioidaan noin 5,2 miljardia euroa. Velkaa siis otamme edelleen reilusti ja kun tämänkin esityksen nyt taas huolemma luki niin ei voi kuin ihmetellä niitä puheita missä arvostellaan rakenneuudistuksia ja sopeutustoimia.

10584086_10153416460441670_3911205366826175849_n

Eduskunnassa tänään käsittelyssä lisätalousarvio. Itse nostin esille autoveron alennuksen ja sen kuinka hallitusohjelmakirjaus on pysäyttänyt autokaupan odottamaan lopullista päätöstä. Valtiovarainministeri Alexander Stubb lupasi päätöksen kesäkuun aikana. Hyvä!

Isona asiana valtio esitti Talvivaaran asioiden hoitoon lisää 112 miljoonaa euroa. Talvivaaraan on pian hukkunut valtion rahoja yhteenlaskien jo noin 500 000 000 euroa. Itseasiassa joka kuukausi hukkuu rahaa 15 miljoonaa euroa. Samaan aikaan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on pyrkinyt löytämään kaivostoiminnalle uuden toiminnanharjoittajan niin että valtio voisi olla osaomistajana toiminnan jatkon turvaamiseksi. Konkurssipesähän solmi viime maaliskuussa joehdollisen kauppasopimuksen kaivoksesta. Se ei kuitenkaan ole edennyt ja suuremman ympäristötuhon välttämiseksi on toimia jatkettava edelleen. Itseasiassa kesän aikana jatkaja tulee löytää tai sitten valtio ajaa Talvivaaran alas ja menetämme kaikki työpaikat ja samalla rahaa palaa varovaistenkin arvioiden mukaan vielä 300 000 000 euroa. Tilanteen ratkaisemiseks siis valtion Terrafame Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotettiin nyt tuo 112 000 000 euroa.

Lisätalousarviossa maatalouden ympäristökorvausten valtuutta korotetaan 116 000 0000 eurolla. Uuden tukiohjelmakauden ensimmäisen uusien sääntöjen mukaisen haun ympäristökorvausten tukimenekki keväällä 2015 oli odotettua suurempi. Puuntuotannon kestävyyden tukea ehdotetaan korotettavaksi 14 miljoonalla ja tukeen varattavaksi lisävaltuutta 20 miljoonaa. Pienpuun energiatuesta annettua lakia (101/2011) ei ole saatettu voimaan, joten kyseisen lain toimeenpanoon varatut määrärahat ehdotetaan vähennettäväksi.

Menoarvioiden tarkentumisen seurauksena elatustukimenoihin ehdotetaan 12,2 milj. euron, työttömyysturvan ansiopäivärahamenoihin 50 milj. euron ja vuorotteluvapaakorvauksen menoihin 10,6 milj. euron lisäystä. Turvapaikanhakijoiden määrän voimakkaan kasvun johdosta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottomenoihin ehdotetaan lisäystä 19,5 milj. euroa. Maahanmuuttoviraston turvapaikkatutkintaan ehdotetaan 0,7 milj. euron lisäystä määräaikaisten asiankäsittelijöiden palkkaamiseksi. Valtionvelan korkomenojen arviota alennetaan 173 milj. eurolla.

Verotukseen joudutaan myös tekemään korjauksia. Arviota ansio- ja pääomatuloverosta korotetaan 303 milj. eurolla ja yhteisöveroennustetta 210 milj. eurolla pääasiassa ennakoitua suurempien kertymien johdosta. Myös arviota perintö- ja lahjaveron tuotosta korotetaan 60 milj. eurolla. Sen sijaan arvonlisäveron tuloarviota alennetaan 274 milj. eurolla, energiaverojen 160 milj. eurolla sekä autoveron 105 milj. eurolla. Tuohon autoveroon vielä palaan blogini lopussa.

Tuo ALV:n arvion aleneminen on pääasiassa seurausta talousennusteen heikentymisestä. Käännettä parempaa ei siis ole tapahtunut kunnolla vieläkään. Energiaverojen ja autoveron tuloarvioiden aleneminen pohjautuu kertymätietojen pohjalta päivitettyyn ennusteeseen. Myös jäteveron tuloarviota alennetaan 22 milj. euroa kertymätietojen perusteella.

Tänään VM julkaisi siis myös tuoreimman Taloudellisen katsauksen. Tänä vuonna maamme BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 %. Kasvu on siis odotettuakin vaisumpaa ja tulevillekin vuosille 2016 ja 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Tavaroiden ja palvelujen vienti kehittyi tämän alkuvuoden aikana erittäin heikosti ja viennin ennustetaan lisääntyvän tänä vuonna vain 0,3 %. Mutta tulevina vuosina vienti kasvanee yli kolme prosenttia euroalueen talouskasvun kiihtyessä.

Viime vuonna Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylitti 3 prosentin viitearvon. Viitearvo ylittyy vielä tänäkin vuonna, mutta hallitusohjelmassa sovittujen toimien avulla alijäämä pienenee viriävän talouskasvun tukema alle kolmen prosentin ensi vuonna. Julkisyhteisöjen velkasuhde sen sijaan jatkaa kasvuaan, joskin hidastuvalla tahdilla. Tehtävää siis edelleen riittää. Tässä vielä linkki tuohon koko asiakirjaan: Taloudellinen katsaus kesä 2015.

Niin siis vielä lyhyesti autoverosta. Minuun on otettu useammalta eri taholta yhteyttä liittyen hallitusohjelmassa sopimaamme autoveron alennukseen. Päätimme siis tehdä 200 miljoonan euron leikkauksen autoveroon. Tämä siis alentaa uusien autojen hintaa keskimäärin noin 1 600 eurolla. Keskimäärin siis noin 5%. Hallitusohjelman mukaan veronalennus suosii pienipäästöisiä autoja. Vastaavasti vuotuista ajoneuvoveroa päätettiin korottaa 100 miljoonalla eurolla korvaamaan autoveron alennusta. Tasaisesti jaettuna  koko autokantaan tämä tarkoittaa ajoneuvoveroon vuositasolla on noin 30 euron korotusta. Mutta lopullinen ratkaisu ja malli on vielä tekemättä ja tämä on hyydyttänyt autokaupan lähes täysin. Nimittäin se millainen ratkaisu hallitusohjelmaan tehdyn kirjauksen pohjalta lopulta tehdään on auki ja edellä kertomani vain siis keskiarvoja.

Tänään nostinkin lähetekeskustelussa esille tämän ja kysyin valtiovarainministeri Alexander Stubbilta miksei tätä autoveroratkaisua ja -mallia tuotu jo tämän lisätalousarvion yhteydessä eduskuntaan. Stubb vastasikin minulle ja kertoi, että ratkaisu tehdään vielä kesäkuun aikana. Hyvä näin ja sen jälkeen autokauppa taas saadaan normaalille uralle ja toivottavasti veroalen myötä myös kasvavalle uralle. Tavoitteemme nimittäin uudistaa näin maamme autokantaa entistä turvallisemmaksi ja myös ympäristöystävällisemmäksi.

Hallitusohjelmassa on linjattu myös se, että 200 000 000 euron autoveron alennusta ei toteuteta kerralla vaan kertarysäyksellä, vaan muutamana vuonna peräkkäin. Tällä on tarkoitus tavoitella sitä että ale ei aiheuttaisi markkinahäiriöitä. Mutta itseasiassa niitä on jo nyt tapahtunut. Ja itse olenkin sitä mieltä, että autoveron alennus tulisi tehdä kerralla ja mielellään jo tänä vuonna. Jos ale tulee ensi vuoden alussa ja palasina niin loppuvuonnakin autokauppa seisoo ja verotkin jää kertymättä. Näin se menee. Malli voisi minusta olla esimerkiksi sama kuin vuonna 2003. Se toimi ja tuotti tulosta.

Nyt kello 21.55 ja loppuviikko kalenterissani tyhjää. Eduskunnassa siis jatkamme vasta ensi viikolla. Juhannusta kohden mutta huomenna kuitenkin vielä hieman töitäkin.

 

 

Kommentit