Aulangon Näkötorni nostettiin kärkeen ja se peruskorjataan 2019

Kynästä, sunnuntaina 09.12.2018

Hämeen Sanomissa uutisoitiin 8.12.2018 Valtiovarainvaliokunnassa Keskustan, Kokoomuksen ja Sinisten tekemistä lisäyksistä valtion talousarvioon ja erityisesti Aulangon puistometsään. Vastasin itse näiden luontokohteiden osalta jaostonkäsittelystä ja myös Hämeen osalta tehdyistä lisäysesityksistä. Siksi uutista on syytä hieman oikaista ja tarkentaa.

Hämeen luontokohteet saivat kokonaisuudesta koko maan näkökulmasta merkittävimmän osan. Suurin yksittäinen määrärahalisäys tehtiin Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistoihin. Varasimme sinne lisärahoitusta 400 000 euroa. Tämä määräraha pitää sisällään mm. Torronsuon loppujen pitkosten uusimisen esteettömällä osuudella, Korteniemen perinnetilan tien ja parkkipaikan korjaukset ja laajennukset, Liesjärven Pirttilahden pysäköintipaikan laajentamisen, Hämeen Luontokeskuksen ja Liesjärven ja Torronsuon kansallispuistojen välisten reittiyhteyksien parantamisen, yritystoimintaakin tukevan Rautasenmiilun esteettömän rengasreitin rakentamisen, kahden taukopaikan laajentamisen Liesjärvellä ja wc-yms. tilojen uusimisia Liesjärvellä ympäristö- ja laatujärjestelmän velvoitteiden mukaisiksi. Nämä kaikki sisältyvät siis tuohon 400 000 euron määrärahaa ja vielä jonkin verran muutakin. Voi todeta, että Liesjärven ja Torronsuon osalta budjettiin saimme mahtumaan käytännössä kaikki esitetyt toimenpiteet.

Toisena nostin listalle nimenomaan Aulangon Näkötornin remontin ensi vuodelle. Tämän kustannusarvio on noin 190 000 euroa ja tämä määräraha varattiin myös lisäykseemme täysimääräisenä. Erillinen näköalatasanne mihin Hämeen Sanomatkin viittaa ei ole tähän rahaa missään vaiheessa kuulunut vaan oma erillinen hanke, toivottavasti seuraava korjauskohde. Sen vuoro on toivottavasti heti perään vuonna 2020.

Aulangon Näkötornin nyt korvamerkityssä lisämäärärahassa on siis sisällä kustannusarvioon 187 000 euroon sisältyvät suunnittelu (25 000€), ovien ja ikkunoiden kunnostus (20 000€), kivirakenteiden saumaukset (60 000€), vedeneristykset ja maalaukset (10 000€), ilmanvaihdon parantaminen (2000€), vedenjohdatus ja ulkovaipan korjaukset (50 000€) ja kaiteiden ja välipohjien korjaukset (20 000€).

Kolmantena isona luontokohteena esitin 150 000 euroa Evon alueelle. Myös tämä määräraha sisältyy nyt ensi vuoden talousarvioon. Sillä voidaan Evolla tehdä korjauksia ja peruspannuksia kohteissa mitkä ovat Metsähallituksen Luontopalveluiden vastuulla.

Lisäksi Hämeeseen saimme pienen erityisesti teiden ja myös rakenteiden peruskorjaamiseen varatun 50 000 euron määrärahan Komion, Luutaharjun ja Melkuttimen alueelle.

On totta, että korjausvelkaa jää tämänkin jälkeen edelleen niin Aulangolle kuin kaikkiinkin maamme Kansallispuistoihin ja luontokohteisiin. Tämä panostus on kuitenkin kokonaisuutenakin merkittävä. Lähes 4 miljoonaa euroa luontokohteisiin on arvostuksenosoituksemme näitä kohteita ja maamme ainutlaatuista luontoa kohtaan. Ja samalla Aulangon Näkötornin remontti jatkaa nyt sitä työtä missä aiemmin olemme osoittaneet lisärahaa myös Graniittilinnan peruskorjauksiin.

Timo Heinonen

Kansanedustaja

Valtiovarainvaliokunnan ympäristöjaoston puheenjohtaja

Kokoomuksen vastaava

Kommentit