Ammatillisen koulutuksen uudistus etenee – Ammattiosaajia tarvitaan tänään ja huomennakin

Blogi, perjantaina 28.04.2017

Tällä viikolla saatiin valmiiksi myös odotettu ja pitkään valmisteltu esitys ammatillisen koulutuksen uudistamisesta. Ammatillisen koulutuksen uudistus on itseasiassa historiallisen suuri koulu-uudistus, jolla uudistetaan koko ammatillisen koulutuksen toimintaa ohjaava lainsäädäntö.

Koulutuksen kenttää pitää uudistaa koko ajan ja huolehtia siitä, että se pysyy muutoksessa mukana. Tämä koskee niin varhaiskasvatusta, peruskoulua, toisenasteen koulutusta lukiota ja amista ja myös ammattikorkeita ja yliopistojakin. Ja itse en tästä unohtaisi myöskään täydennyskoulutuksen ja elinikäisen oppimisenkaan kokonaisuutta.

Nyt on viimeinen hetki uudistaa ammattikoulua vastaamaan muuttuneisiin osaamistarpeisiin ja siihen, että osaajia ja tekijöitä löytyy kaikkiin tehtäviin jatkossakin. Uudistuksen keskeiset osat ovat työelämälähtöisyys ja yksilöllinen joustavuus. Uskoisin, että juuri tätä ammatillisen koulutuksemme ja sinne suuntaavat nuortemme tarvitsevat ja kaipaavat.

Siinä missä nykyinen ammatillinen koulutus on tutkintoperusteista, nostaa nyt tehtävä uudistus opiskelijan koulutuksen keskiöön. Uuden mallin mukaisesti jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Yksinkertaistettuna sillä pyritään vahvistamaan jokaisen opiskelijan mahdollisuuksia opiskella juuri hänelle itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Lisäksi samalla suunnitellaan opiskelijan mahdollisesti tarvitsemat tukitoimet. Tulevaisuudessa koulutus on siis yksilöllisempää ja jokaiselle opiskelijalle voidaan rakentaa nykyistä paremmin yksilöllinen ja hänen tulevaisuuttaan parhaiten palveleva tutkinto.

Amis-uudistuksen myötä tutkintorakennetta uudistetaan myös merkittävästi: nyt tähdätään entistä laaja-alaisemman osaamisen hankkimiseen. Erillisten tutkintojen määrä puolitetaan nykyisestä 351 tutkinnosta 164 tutkintoon, jotta tutkinnot olisivat jatkossa yhä laaja-alaisempia, joiden sisällä on mahdollista erikoistua. Tutkintorakenteen uudistus lisää niin ikään opiskelijoiden valinnanvapautta opintojen suunnittelussa.

Kaikkein suurimpaan arvoon uudistuksessa ehkä nousee kuitenkin se, että työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään. Tämä vahvistaa opiskelijoiden ammattiosaamisen kehittymistä. Tarkoitus ei ole se, että työpaikoilla tapahtuva oppiminen sälyttäisi kuitenkaan koulutuksen järjestäjän vastuuta työpaikoille. Opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyötä kehitetään niin, että opiskelijoiden ohjaaminen vahvistuu. Uusi koulutussopimusmalli tarjoaa myös erinomaisen välineen työpaikoilla tapahtuvan oppimisen lisäämiseksi. Koulutussopimuksella korvattaisiin nykyisenmallinen työssäoppiminen. Ajattelin palata tähän koulutussopimukseen joku toinen päivä vielä hieman laajemmin. Se on tärkeä juttu ja olen sitä pitkään pitänyt esillä.

Jatkossa koulutukseen voi myös hakea ympärivuotisesti, mikä nopeuttaa merkittävästi koulutukseen hakeutumista. Tällä ehkäisemme tehokkaasti tarpeettomien välivuosien syntymistä.

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan myös rahoitusjärjestelmä. Uudessa rahoitusjärjestelmässä painopiste siirtyy painottamaan suorituksia ja koulutuksen vaikuttavuutta. Puolet rahoituksesta tulee jatkossa opiskelijamäärien mukaan. Tämän lisäksi rahoituksesta 35 prosenttia tulisi tutkinnoista ja niiden osista maksettavasta suoritusrahoituksesta. Loppu 15 prosenttia olisi niin sanottua vaikuttavuusrahoitusta, johon vaikuttaa esimerkiksi opiskelijoiden antama palaute sekä opiskelijoiden työllistyminen.

Osaamisperusteisuus ja vaikuttavuus ovat uudistuksen keskeiset elementit. Joustavat opintopolut mahdollistavat yksilöllisemmän etenemisen opinnoissa. Joustavammin rakennettu tutkintojärjestelmä mahdollistaa myös aiempaa paremmin työuran aikana tapahtuvan osaamisen täydentämisen ja helpottaa uuden alan vaatiman osaamisen opiskelun, kun alanvaihtaja voi opiskella vain tarvitsemansa moduulit, eikä enää tarvitsisi opiskella koko tutkintoa alaa vaihdettaessa.

Harmi, että nämä isot myönteiset asiat ja kehysriihen päätökset jäävät usein mediassa ja some-koohotuksessa kaiken toisarvoisen varjoon. Siksi halusin tästä nyt kirjoittaa hieman laajemmin teille joita kiinnostaa myös lööppien lisäksi asiat.

….

Kello 23.03 ja kotona. Tänään ilta Lopen luottamuspaikkaneuvotteluissa. Vielä ei mitään tiedotettavaa mutta sitten kerrotaan kun kokonaisuus on valmis. Ensi viikolla neuvottelut jatkuvat.

Eduskunnassa tänään normaali valiokuntapäivä ja sitten lyhyt täysistunto missä toisessa käsittelyssä Suomi 100 Hossan juhlakansallispuiston perustaminen. Itse käytin tänään käsittelyssä hieman pidemmän puheenvuoron salissa kun olen useampaa kansallispuistoa aiemmin ympäristövaliokunnassa käsittelemässä. Hienoja paikkoja, kohteita ja hienoja päätöksiä. Joskus voisin aiheeseen hieman laajemminkin täälläkin palata.

Nyt kello jo liian paljon eli luovutan. Huomenna Lopen Kokoomusnuorten kokoukseen lupasin käymään ja illalla sitten työhommia Helsingissä.

 

Kommentit