Ympäristölupiin tolkkua yhden luukun periaatteella

Kynästä, lauantaina 14.03.2015

Ministeri Lauri Tarastin johtaman työryhmä esitteli yhteensä 19 konkreettista ja käytännönläheistä toimenpidettä ympäristösektorin normien purkamiseksi. Uudistus lähtee liikkeelle siitä, että lupamenettelyiden yhdistämisen hyödyt kartoitettaa. Tämän tavoitteena on lupien yhdistäminen ja lopullisena päämääränä niin kutsuttu yhden luukun periaate.

Ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus tulisikin sovittaa nykyistä paremmin yhteen. Tällä vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä, tehostettaisiin asuin- ja yritystonttien valmistumista sekä saatavuutta. Lisäksi arviointiohjelmaan liittyvien lausuntojen ja mielipiteiden antamisen aikarajaa rajattaisiin 60 päivästä 30 päivään. Nämä kaikki ovat pieniä askelia, mutta vaikutukseltaan suuria asioita.

Yksi onnistunut esimerkki on Ääneskosken sellutehtaan luvitus. Äänekoskella hyödynnettiin ensimmäistä kertaa niin sanottua ennakkoneuvottelua. Tulokset tästä olivat niin hyvät ja tämä toimintatapa tulisikin kirjata nyt lakiin. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että ympäristölupaprosessin alkaessa kaikki toimijat istuisivat yhteisen pöydän ääreen. Neuvotteluissa käytäisiin läpi kaikki tasot ja asiat, joita mahdollinen ympäristölupa vaatii. Tällä menettelyllä ohitetaan esimerkiksi aikaa vievät lisäselvityspyynnöt. Äänenkosken tapauksessa lupa tuli puolessa vuodessa sen normaalisti kestäen lähemmäksi 16 kuukautta. Puolivuottakin on vielä pitkä aika ja siksi olemme myös esittäneet luvituksiin käsittelytakuuta eli aikaan missä erilaiset luvat ja hakemukset tulee jatkossa käsitellä.

Ympäristöpuolella useampikin ehdotus tähtää yksinkertaisempaa hallintoon ja päällekkäisyyksien purkamiseen. Tämän tulee ollakin kaikessa nyt johtoajatuksena. Järjestelmämme on oltava ketterä ja muutosvalmis, jotta saamme
investointeja, isoja ja pieniä. Lupien ollessa raskaan koneiston ja virkamiesarmeija takana, loppuu innostus yrittämiseen ja tekemiseen monesti jo heti alkuun. Helpottamalla innovaatioiden käyttöönottoa helpotamme yhteiskuntamme tilaa.

Työryhmän yksi erinomainen ehdotus tähtää energian pientuotannon lisäämiseen. Eli niin, että jokainen suomalainen voisi asentaa kotiinsa tai kesämökille
aurinkopaneelit ilman kunnan maksullista lupaa. Nykyinen käytäntö tämän suhteen on aivan järjetön ja turha. Kaikkeen ei aina tarvita lupaa.

Viimeisen vuoden aikana on puhuttu kilpaa byrokratian, normien ja
sääntelyn purkamisesta. Tässä on nyt puheen sijaan nippu konkreettisia esityksiä, jotka ovat toteuttamista vaille valmiita. Tämän tasoisia avauksia tarvitaan nyt jokaiselle politiikan sektorille. Tilanteessa, jossa yhteiskuntamme on, ei ole enää aikaa vain poliittisille juhapuheille. Tarvitsemme Tarastin mallilla laadittuja työlistoja, joita lähdemme yhdessä toteuttamaan. Tavoitteena ketterä, innostava, joustava ja uudistuva Suomi.

Timo Heinonen
kansanedustaja
ympäristövaliokunnan valiokuntavastaava

Kommentit