Ykköskoti järvenrannassa?

Kynästä, torstaina 24.02.2005

Ykköskoti kaupungissa ja vapaa-ajanasunto maaseudulla. Tämä on vielä varsin yleinen asetelma Suomessa. Voisiko järjestys olla kuitenkin toinen?

Viimeaikaiset tutkimukset ihmisten asumisesta ja asumishaluista ovat olleet mielenkiintoista luettavaa. Viime vuosikymmenien muuttobuumi maaseudulta pääkaupunkiseudulle on taittumassa ja varsinkin lähiseudun muut kunnat ovat kasvattaneet kiinnostustaan. Varsin moni kaupungeissa tai ainakin pääkaupunkiseudulla olevista haaveilee muutosta maaseudulle, mukavan etäisyyden päähän työpaikasta tai järvenrannalle eläkepäiviä viettämään. Miltä kuulostaisi oma koti järven rannalla, mukavan kokoisen maaseutukoulun läheisyydessä? – Varsin houkuttelevaa -eikö?

***

Maaseudun vetovoima on siis edelleen olemassa. Tai se on palautunut. Jo 100 kilometrin etäisyydellä pääkaupunkiseudusta löytyy alueita, jotka koetaan houkutteleviksi. Perinteinen tonttikauppa käy vilkkaana niin Hausjärvellä kuin Lopellakin. Muitakin vaihtoehtoja kuitenkin on.

Lopella esimerkiksi on yli 350 järveä ja lampea, kauniita harjumaisemia, paljon metsiä, puhdasta vettä ja ihmisläheistä kanssa-asumista. Nämä asiat houkuttelevat pääkaupunkiseutulaisia miettimään uudemman kerran asumisvalintojaan. Voisiko uusi koti ollakin järven rannalla?

Aivan yhtäkkiä ei Lopelle ehkä olla muuttamassa. Houkuttimena on voinut toimia samassa työpaikassa, Lopelta päivittäin kulkeva työkaveri, tai sitten perheen tai suvun yhteinen kesämökki, joita Lopella onkin jo lähes 3000.

Tässä on Lopen valtti – kesämökki, joka on saneerattu tai jo rakennettu aidoksi vapaa-ajanasunnoksi. Yhä useampi perhe on jo peruskorjannut tai peruskorjaa lähitulevaisuudessa kesämökkinsä uuden 2000-luvun asumisen kriteerit täyttäväksi kesäasunnoksi – ehkä jo siinä vaiheessa sillä silmällä, että maalla voisi asua ympärivuotisestikin. Etätyön tekeminen on tullut myös yhä useammalla alalla mahdolliseksi. Se avaa maallemuutolle myös osaltaan taloudellisia perusteita. Etätyön yleistyminen onkin muutos parempaan suuntaan suomalaisessa työkulttuurissa. Ratkaisu löytyy tällöin kesäasuntojen käyttötarkoituksen muuttamisen joustavasta sallimisesta vakinaiseksi asunnoksi.

***

Nyt kuntien tulisikin maaseudulla ymmärtää omat valttinsa maaseudun elävänä pitämiseksi. Maan korkeinta poliittista johtoa myöten, jopa pääministeristä alkaen, asia on saanut positiivista julkisuutta. Maaseudun tulisikin tunnistaa nyt omat valttinsa tässä pelissä. Tämä kuitenkin vaatii poliittistakin tahtoa – asennemuutosta. Loma-asuntojen muuttamista ympärivuotisiksi tulisikin helpottaa ja antaa näin etätyön ja elämisen laadun kautta ihmisille mahdollisuus valita aidosti esimerkiksi vanha kotikunta tai kesäkunta vakinaiseksi kotikunnaksi.

Vaasan yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan noin 50-vuotiaista suomalaisista lähes viidennes on ilmoittanut vaihtavansa kaupunkiasuntonsa joko kunnostettuun kesäauntoon tai taloon maalla lähivuosina. Tämä enteilee parhaimmillaan jopa yli 100 000 henkilön muuttoaaltoa maaseutukuntiin. Lisäksi suurten ikäluokkien muuttoliikkeen takaisin maalle arvioidaan tapahtuvan eläkkeelle siirtymisen yhteydessä tämän vuosikymmenen kuluessa.

Yhä useamman suomalaisen suunnitelmissa on lisäksi vähintäänkin viettää tulevaisuudessa entistä enemmän aikaa kesäkunnassaan. Tällaisia suunnitelmia on jopa joka neljännellä suomalaisella. Kesäkunnassa halutaan tulevaisuudessa asua vähintäänkin kolmasosa koko vuodesta.

Nyt kesäasuntoja ollaankin muuttamassa talviasuttaviksi ennätystahdilla. Nämä ovat ohittamattomia tosiasioita, kun mietitään maaseudun asuttuna pitämisen ja kehittämisen mahdollisuuksia. Kun kesäasunto muuttuu vakinaiseksi asunnoksi on monella edessä myös kirjojen muuttaminen uuteen kuntaan. Tämä tuo Lopellekin veroeuroja ja uutta elämää sekä myös tarpeita palvelutyöpaikoille.

Maaseutukuntien – Lopenkin – tulee olla siis ajanmukaisesti hereillään – juuri nyt.

***

Maaseudusta täytyy tehdä nyt houkutteleva ja helppo vaihtoehto uudeksi kotikunnaksi. Kaavoitukseen tulee panostaa, rakennuslupien saannin tulee olla helppoa ja joustavaa ja kunnassa tulee olla Tervetuloa meille -henki käytössä.

Ratkaisut ja päätökset ovat kunnan omissa käsissä. 2000 vuoden alussa kaavoitusvastuu ja päätösvalta siirtyikin kokonaisuudessaan uuden rakennuslain myötä kunnille. Ympäristökeskus vain opastaa kaavoituksissa ja kunnanvaltuusto hyväksyy päätöksen. Kunnanvaltuustolla on siis mahdollisuus vaikuttaa oman kotikunnan kehittymiseen tässäkin. Päätäntävaltaa käyttää siis kunnan omat asukkaat valtuustosta käsin.

Myös turhaa byrokratiaa on valtiovallan toimesta vähennetty vapaa-ajan asunnon muuttamisessa ympärivuotiseksi. Jo neljän vuoden ajan kunnilla on ollut mahdollisuus myöntää lupa vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakinaiseksi asunnoksi omalla kunnan päätöksellä.

Sekava ja turhankin byrokratinen vanha käytäntö on siten poistumassa. Aiempi varsin vahvasti ihmisiin iskostunut käsitys käyttötarkoituksen muuttamisen monimutkaisuudesta on näin murenemassa. Ympäristöministeriön uudet toimintaohjeet ovat helpottaneet käytäntöä huomattavasti. Nyt kunta voi kaavoitetuilla alueilla sekä myös kaavoittamattomilla ranta-alueilla ja -vyöhykkeillä myöntää luvan muuttaa vapaa-ajan asunto ympärivuotiseen asumiseen kelpaavaksi. Luvan saa nyt Suomessa nopeimmillaan jopa kuukaudessa, ja sellaista päätöksentekovauhtia tulisi pitää tavoitteena myös Lopella.

***

Kesäasunnon muuttaminen vakinaiseksi asunnoksi asettaa kuitenkin rakennukselle tiettyjä kriteerejä. Vanhan ajan kesämökit olivat pienehköjä ja varustukseltaan sellaisia, ettei vakinainen asuminen tullut kysymykseen, mutta tänä päivänä kesäasunnot rakennetaan tai peruskorjataan usein täysin omakotitalojen kaltaisiksi vapaa-ajanasunnoiksi – haaveissa usein jopa vakinainen asunto viimeistään eläkeiässä. Kuntien ei tulisi asettaa liian kireitä vaateita käyttötarkoituksen muutoksille. Tällöin ihmiset voisivat helpommin toteuttaa omat halunsa ja huomioida tarpeensa, voidakseen muuttaa vakituisesti vapaa-ajan asunnoilleen.

Silloin kun jätehuolto on järjestetty lain vaatimalla tavalla, rakennus on rakennusteknisesti vakinaiseksi asunnoksi kelpaava – kannattaa kunnan olla myötämielinen. Uusi veronmaksaja ja kuntalainen on valmiina muuttamaan.

***

Kunnilla on nyt menestymisen avaimet käsissään – myös Lopella. Menestyksen avaimet onkin otettu jo monessa kunnassa käyttöön ja kuntaa on markkinoitu aktiivisesti kesäasuntojen omistajille.

***

Omakoti järvenrannalla rantasaunalla. Kaunis ja mukavan kokoinen kyläkoulu, kauppa ja peruspalvelut lähellä ja Riihimäen kaupunki rautateineen pienen ajomatkan päässä. Helsinkiinkin vain vajaan tunnin ajomatka. Miksipä ei?

Timo Heinonen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kommentit