Vihreä kasvu- uusi mahdollisuus

Kynästä, perjantaina 27.06.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi maaseutupoliittisen kokonaisohjelman vuosille 2014–2020. Julkaisun yhtenä kärkiteemana käsitellään vihreää kasvua, joka nähdään tulevaisuuden yhteiskunnan veturina. Vihreällä kasvulla tarkoitetaan vähähiilistä, ekosysteemin toimintakyvyn turvaavaa toimintatapaa luoda hyvinvointia ja talouskasvua. Resurssitehokkaalla vihreällä kasvulla torjutaan ympäristön kuormitusta sekä luonnonvarojen kestämätöntä käyttöä. Sen ympärille luomme uusia innovaatioita mahdollistaen uudenlaiselle teollisuudelle kasvuympäristön sekä vientimarkkinat teknologialle ja osaamiselle.

Vihreän kasvun prosessissa merkittävää osaa näyttelee uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiatuotanto. Tämä on myös suuri mahdollisuus maaseudullemme. Bioraaka-ainepohjainen energiantuotanto pohjautuu pitkälti maaseudulta saataviin resursseihin. Asetelma luo monenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Keski-Euroopassa erilaiset maaseudun bioenergiaosuuskunnat sekä -yhteisöt ovat jo nykypäivää ja tärkeitä koko kansantaloudelle.

Elinkeinoelämämme, joka on kaiken hyvinvointimme lähde, on pysyttävä globaalin kehityksen rattaissa. Yritysten nykyiset haasteet eivät pohjaudu kokonaan suhdanneongelmille. Maailma ja markkinat muuttuvat. Perinteinen teollisuus, kuten metallipajat tai paperitehtaat, eivät enää meitä elätä. Esimerkiksi biotalouden ja puhtaan teknologian, eli niin sanotun cleantechin, saralla tehty tutkimus- ja kehitystyö ovat suuri osa teollisuutemme tulevaisuutta. Näistä syntyvät innovaatiot luovat uuden pohjan hyvinvointivaltiolle.

Ympäristön kuormitus ja siitä aiheutuvat ongelmat tunnustetaan sekä tiedostetaan maailmanlaajuisesti. Tulevina vuosikymmeninä maailman hyvinvointi sekä talouden kasvu on tuotettava pienemmällä luonnonvarojen käytöllä. Se tarkoittaa, että vihreää kasvua tavoitteleville yrityksille avautuu globaalit markkinat. Potentiaali on yksinkertaisesti valtava. Tulevaisuuden menestyjät ovat niitä, jotka pystyvät tuottamaan tuotteen ja palvelun materiaali- sekä energiatehokkaasti. Menestyjät oivaltavat, että menestyksen avain ei ole enää pelkkä myytävä tuote, vaan koko ajan suuremmissa määrin tuotantoprosessi ja arvoketju.

Poliittisten päättäjien tehtäväksi jää luoda askelmerkit, joilla edesautetaan yritysten ja työpaikkojen syntymistä näille uusille markkinoille. Johtoteemana askelmerkeissä tulee olla koulutus, kilpailukyky sekä vientimarkkinat. Näistä taotulla yhtenäisellä kärjellä luomme mahdollisuudet kotimaisille toimijoille menestyä täysin uusilla sekä perinteisilläkin vihreän kasvun osa-alueilla. Globaali uhka on siis myös mahdollisuus.

Kommentit