Valtion Liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja Timo Heinonen: Lasten ja nuorten mahdollisuus liikuntaharrastukseen on varmistettava

Uutiset, torstaina 30.06.2016

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja Timo Heinonen pitää liikuntaharrastamisen kustannusten alentamista selvittäneen työryhmän esityksiä erinomaisina. Heinosen mielestä jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla oikeus liikkua ja harrastaa. Yrittäjä Leena Harkimo luovutti tänään työryhmänsä raportin opetus- ja kulttuuriministerille.

iioo-Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Liikuntaharrastuksilla on tärkeä rooli liikunnallisen elämäntavan muodostumisessa. Meidän tulee antaa jokaiselle mahdollisuus liikuntaharrastukseen – kustannusten sitä estämättä, sanoo kansanedustaja Timo Heinonen.

Torstaina julkaistussa työryhmän raportissa tuodaan esille tärkeitä ehdotuksia liikuntaharrastuksen mahdollistamiseksi nykyistä paremmin. Liikuntaharrastamisen kustannusten kohtuullisena pitäminen ei ole kiinni vain yhdestä yksittäisestä syystä, vaan liikuntaharrastusten turvaaminen vaatii raportissa esitetyn mukaisesti toimenpiteitä laajasti eri toimijoilta.

-Niin valtion kuin kuntien päätöksenteossa tulee ottaa vakavasti raportissa esitetyt toimenpiteet ja arvioida, kuinka lasten ja nuorten liikuntaharrastuksien tukemista voitaisiin tehdä nykyistä paremmin. Esimerkiksi kunnissa liikuntapaikkojen hinnoittelulla voidaan vaikuttaa lasten harrastamisen kustannuksiin merkittävästi, Heinonen toteaa.

-Päättäjien tulee pyrkiä vahvistamaan vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä. Vapaaehtoistoimintaan vaikuttavien normien purkamista tulee jatkaa, Heinonen jatkaa.

-Tulemme ottamaan raportin käsittelyyn valtion liikuntaneuvostossa. Liikuntaneuvoston on syytä ottaa tehtävälistansa ohituskaistalle lasten ja nuorten harrastamisen edellytysten turvaaminen, Heinonen päättää.

Kommentit