Valmistautuminen kunnallisvaaleihin alkoi Lopen kokoomuksen kevätkokous kiitti Timo Heinosta

Uutiset, torstaina 29.03.2007

Lopen kokoomuksen kevätkokous kokoontui juhlavissa tunnelmissa Lopella tiistaina 27. päivänä maaliskuuta. Kokouksen aluksi hallitus ja kokousväki onnitteli yhdistyksen puheenjohtajaa Timo Heinosesta Lopen kunnan ensimmäisestä kansanedustajanpaikasta ja tyytyväisyys näkyi kaikkien mukana olleiden kasvoilta. Hyvänolon tunteeseen ei kokous kuitenkaan jäänyt pyörimään vaan samalla jo katse suunnattiin edessä oleviin kunnallisvaaleihin ja tuleviin kuntapuolen haasteisiin.

Lopen kokoomuksen kevätkokous vahvisti yhdistyksen tilinpäätöksen ja kirjanpidon ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle. Samalla kevätkokouksen asialistan mukaisesti kokous valitsi myös edustajat piiri- ja puoluekokouksiin ja muihin puolueen toimielimiin ja jäsenyhdistyksiin. Keskeisenä asiana kokous päätti puheenjohtaja Timo Heinosen esityksestä perustaa jo nyt kunnallisvaaleja valmistelevan työryhmän, minkä johtoon valittiin Eeva Pyhälammi. Muiksi ryhmän jäseniksi kevätkokous valitsi Saija Grönholmin, Elina Tuomenojan, Riitta Nylundin, Yrjö Kassarin, Samppa Jaron, Antti Rusin ja Timo Heinosen. Ryhmä täydentää vielä vuoden aikana itse itseään.

– Tämän ryhmän keskeisin tehtävä on hoitaa kunnallisvaalien ehdokashankinta. Minimi tavoitteemme on edelliskertainen täysiehdokaslista eli 30 ehdokasta, mutta nyt kun näyttää siltä, että valtuuston koko kasvaa niin ehkä hieman lisää ehdokkaitakin on tärkeä saada. Ryhmä aloittaa toimintansa välittömästi ja toivon, että jo syksyn aikana saamme ehdokaslistamme hyvään alkumalliin, totesi Timo Heinonen ja muistutti, että edelliskerralla ehdokashankintaan käytettiin noin vuosi aikaa ja yhteyttä otettiin lähes 200 loppilaiseen.

Viime kunnallisvaalien jälkeen ja nyt eduskuntavaalien jälkeen on Lopen kokoomukseen oltu useammalta eri taholta yhteydessä ja ehdokkuus ja jäsenyys on herättänyt kiinnostusta.

– Hyvä ryhmähenkemme ja myös vaalimenestyksemme on näkynyt kiinnostuksessa. Kokouksissa on miellyttävä tunnelma ja tekemisen meininki ja nyt Samppa Jaron mukaan tulon myötä olemme saaneet myös vapaa-ajan- ja virkistystoiminnankin heräämään, kiitteli Timo Heinonen.

Kevätkokouksessa puhetta johti Lopen kokoomuksen pitkäaikainen kunnallisvaikuttaja Raimo Rajaoja ja sihteerinä toimi Lopen kokoomuksen varapuheenjohtaja Samppa Jaro.

Kommentit