Timo Heinonen: Opiskelijoita ei pidä rangaista työnteosta

Uutiset, keskiviikkona 09.02.2011

Kela lähetti jälleen tämän vuoden alussa lähes 26 000 opiskelijalle kirjeen opintotuen takaisinperinnästä. Takaisinperintäkirjeen saaneiden määrä laski vajaalla kymmeneksellä edellisvuoteen mm. niin sanotun vapaan tulon rajojen korotuksen ansiosta.

– Minun on vaikea ymmärtää, että opiskelijoita edelleen rangaistaan tässä maassa ahkeruudesta ja työnteosta. Eikö tärkeintä ole se, että opinnot etenevät opintotuen vaatimusten mukaan. Ei ole yhteiskunnan tehtävä päättää mitä opiskelijat saavat vapaa-ajallaan tehdä. Moni nuori haluaa iltaisin ja viikonloppuisin hankkia opiskelun ohessa arvokasta työkokemusta, mutta nykymalli ei kannusta tähän, kritisoi Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen.

Viime vuonna opintotukea sai noin 331 500 opiskelijaa. Heistä 25 750 tulot
olivat verottajan tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen
vuosituloraja.

– Takaisinperinnän kokonaissumma on reilu 31 miljoonaa euroa. Pahimmillaan nykysysteemi kannustaa pimeään työntekoon, Heinonen kummeksuu.

Timo Heinonen muistuttaa, että nykyhallituksen toimesta opintorahan 15 prosentin korotuksen lisäksi tällä hallituskaudella korotettiin myös työnteon mahdollistavia ns. vapaan tulon rajoja 30 prosentilla. Vuosituloraja on näin yhdeksän kuukautta opiskelevalla 11 850 euroa. Vapaan tulon rajojen korotus vähensi takaisinperintöjen määrää vuonna 2008 20 prosenttia ja viime vuonna 9 prosenttia.

– Minusta olisi nyt korkea aika poistaa tämän ahkeruuden ja työnteon
este myös näiltä lähes 26 000 opiskelijalta, jotka haluavat pidentää suomalaisia työuria jo opiskeluaikana. Tulorajoista tulisi luopua kokonaan ja sitoa opintotuen saantiedellytykset vain siihen, että opiskelut etenevät sovitun mukaisesti, Heinonen linjaa.

Kommentit