Heinonen: Taiteen perusopetukseen oikeus myös ulkomailla asuville suomalaisille

Uutiset, tiistaina 08.02.2011

Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen nosti eduskunnassa esiin ulkomailla asuvien perheiden huolen lasten ja nuorten mahdollisuudesta taiteen perusopetukseen. Työnteon kansainvälistyessä myös suomalaisia asuu entistä enemmän ulkomailla, ja työntekijöiden perheet muuttavat usein mukana kohdemaahan. Suomen lähialueilla ja Euroopassa on useisiin kaupunkeihin muodostunut suomalaisyhteisöjä, joissa mm. lapset opiskelevat suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Usein asuminen ulkomailla on väliaikaista ja tavoitteena on, että lapsilla olisi mahdollisuus jatkaa opintojaan keskeytymättä muuttaessaan takaisin Suomeen. Tämän vuoksi opetusministeriö myöntää kriteerit täyttävälle koulutuksen järjestäjälle perusopetusluvan. Tällöin lapsen tai nuoren opinnot ulkomailla ovat suomalaisen opetussuunnitelman mukaisia ja opintojen jatkaminen Suomessa on helppoa.

– Tilanne on kuitenkin eri, kun puhutaan taiteen perusopetuksesta. Laki ei varsinaisesti kiellä taiteen perusopetuksen järjestämisluvan myöntämistä ulkomaille, mutta käytännössä näin ei ole toimittu. Korjaus perusopetuslakiin on jo tehty, mutta taiteen osalta ongelma on edelleen olemassa, kertoi sivistysvaliokunnassa toimiva Timo Heinonen.

Monet suomalaiset opiskelevat ulkomailla taiteenkin perusopintoja suomalaisen opetussuunnitelman mukaan tasokkaissa kouluissa. Ilman OKM:n myöntämää taiteen perusopetuksen järjestämislupaa esimerkiksi musiikkikasvatuksen tasokokeiden järjestäminen ei onnistu, ja opiskelija ei voi jatkaa taiteen perusopintoja omalta tasoltaan palatessaan Suomeen.

– Itse toivon, että näille perheille ja heidän lapsille suodaan mahdollisuus myös vanhempien ulkomaan komennuksien ja työskentelyn aikana opiskella ja harrastaa. Taiteen perusopetus on monelle tie jatko-opintoihin ja myös ammattiin ja tämä väylä pitää avata myös näille perheille, vaatii Timo Heinonen.

Kommentit