Timo Heinonen huolissaan ammattillisen koulutuksen leikkauksista

Uutiset, sunnuntaina 04.11.2012

Kokoomuksen kansanedustaja ja Sivistyksen ja Osaamisen politiikkaverkoston puheenjohtaja Timo Heinonen on huolissaan opetusministeri Jukka Gustafssonin (sd) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelemista leikata rajusti toisen asteen ammatillisenkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen aloituspaikkoja myös Kavu-Suomessa.

Heinonen tunnustaa, että ammattillisen koulutuksen aloituspaikkojen leikkauksista päätettiin yhdessä hallitusohjelmaneuvotteluissa. Tavoite on vähentää ikäryhmien pienentyessä aloituspaikkoja vuoteen 2016 mennessä yhteensä 7 400:lla.

– Aloituspaikkojen valtakunnalliselle vähentämiselle on olemassa tilastoperusteet. Väestökehitys menee näin ja ikäluokat pienentyvät erityisesti Pohjois-Suomessa, mutta myös Itä-Suomessa ja Pohjanmaallakin. Mutta samaan aikaan ministerin pitäisi muistaa se, että ei suinkaan kaikkialla Suomessa, muistuttaa Timo Heinonen.

Heinosen mukaan ammatillisessa koulutuksessa on aloituspaikoille lisätarvetta väestökehityksen ja työvoimatarpeen perusteella mm. Kanta- ja Päijät-Hämeessä, metropolialueella ja myös muutamissa muissa kasvukeskuksissa eri puolilla Suomea.

– Esimerkkinä voisi mainita vaikka Keski-Pohjanmaan missä nuorista peräti yli 90 prosentilla on tiedossa aloituspaikka. Vastaava luku Uudellamaalla on vain 60 prosenttia. Etelä-Suomeen siis tarvitaan lisää aloituspaikkoja nyt ja tulevaisuudessakin.

OKM:n suunnittelemat ammatillisen koulutuksen oppisopimuspaikkojen leikkaamiset vaarantavat Heinosen mukaan pahimmillaan jopa koko opiskelu- ja nuorisotakuun toteutumisen Kasvu-Suomessa.

– Nyt näyttää siltä, että tässä hosumisessa ei tunnu järki pelaavan. Juuri nyt kun hiljaisen tiedon siirrolle olisi työelämässä se suurin tarve ja juuri oppisopimuskoulutus olisi siihen oivallinen työkalu, se halvaannutetaan näin nopealla ratkaisulla. Oppisopimuksethan ovat yleensä pitkiä 1,5 v-3 v, eikä tällaisia vähennyksiä voi tehdä puolessa vuodessa, hämmästelee Timo Heinonen nyt esille nousseita leikkauksia mm. Kanta-Hämeessä ja vaatiikin, että aloituspaikkavähennykset tehdään vastuullisesti.

– Ei aloituspaikkoja voi leikata juustohöylällä kaikkialta ja puolen vuoden varoitusajalla. Ministerillä pitää olla rohkeutta tehdä kestäviä ratkaisuja niin, että aloituspaikkoja vähennetään siellä missä opiskelijamäärät vähenevät. Ja toisaalta taas lisätään siellä missä tarve kasvaa.

– Tiedän, että yhteistä hallitusohjelmaa pitää noudattaa, mutta tiedän myös sen, että se pitää tehdä järkeä käyttäen ja vastuullisesti. Aloituspaikkoja ei tule leikata kasvualueilta ja näin tinkiä myös nuorten yhteiskuntatakuusta – ei nyt eikä tulevaisuudessakaan. Se olisi typerintä mahdollista säästämistä.

Kommentit