Tiistai, 30.01.2007

Blogi, tiistaina 30.01.2007

Olen äärimmäisen iloinen siitä, että puolueemme on Jyrki Kataisen johdolla ottamassa johtavan perhepuolueen roolin maassamme. Helsinkiin avatun Kahvila Korvan avajaisissa puhunut puolueemme puheenjohtaja Jyrki Katainen toisti huolensa lasten pahoinvoinnin ja vanhempien lisääntyvän työuupumuksen seurauksista ja esitteli samalla puolueemme teettämän opettajatutkimuksen tuloksia. Olen tyytyväinen, että juuri oma puolueeni on aktiivisesti valmis kyselemään ja kuuntelemaan tuntoja sieltä missä asioista tiedetään – eli työpaikoilta – nyt kouluilta.

Puolueemme kysyi meiltä opettajilta mm. sitä mikä on kasvatuksen ammattilaisten mielestä suurin yksittäinen syy lasten ja nuorten mielenterveysongelmien lisääntymiseen. Peräti 85 prosenttia kyselyyn osallistuneista opettajista oli sitä mieltä, että yhteiskunnan nykymallilla ja tahdilla vanhemmat eivät ehdi viettämään riittävästi aikaa lastensa kanssa. Kataisen mukaan vanhemmat varmasti yrittävät parhaansa, joten syitä on etsittävä muualta ja samalla ratkaisuja vakavaan ongelmaan.

Maamme hyvästä taloustilanteesta huolimatta maamme nykyhallitus on kuitenkin epäonnistunut perheiden hyvinvoinnin turvaamisessa. Esimerkiksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmiin ei ole löydetty ratkaisua. Hallitus ei ole tehnyt asialle mitään.

Olen myös tyytyväinen siitä, että puolueemme ei vaan jää arvostelemaan nykyhallitusta vaan esittää tässäkin asiassa selkeitä ratkaisumalleja asian korjaamiseksi. Puolueemme puhuu perheiden täsmäpaketista, jonka avulla perheiden arkea on mahdollista helpottaa. Katainen esitteli neljä tehtävää asiaa mitkä nykyhallituskin olisi voinut hyvin tehdä – niin halutessaan. Puolueemme haluaa: 1) Pidentää isyysvapaata kahdella viikolla, 2) vanhemman osittaista hoitovapaata ja tästä maksettavaa hoitorahaa on laajennettava siihen saakka, kunnes lapsi lopettaa peruskoulun kolmannen luokan, 3) osittainen hoitoraha on ulotettava koskemaan myös kolmevuotiaita ja 4) Hoitovapaasta tulee tehdä aito mahdollisuus. Nykyinen 70 euron suuruinen kuukausikorvaus ei nimittäin kannusta vanhempia jäämään osittaiselle hoitovapaalle. Hoitovapaan kuukausikorvauksen tulee olla suhteutettu ansionmenetykseen ja tehdyn työn määrään. Tällöin se kannustaa käyttämään vanhempainvapaata ja on myös nykyistä oikeudenmukaisempi.

Selkeä paketti mitkä olisivat oikeita ratkaisuja perheiden tilanteen parantamiseksi. Puolueemme on myös tehnyt lakialoitteen lapsilisien sitomiseksi indeksiin ja tämän lisäksi kokoomus on ajanut sitä, että yksinhuoltajakorotusta nostettaisiin sekä opiskelijavanhempien sosiaalisia etuja on parannettaisiin.

Itse olen liittynyt tuohon ylipuoluerajojen olevaan perheministerin kannattajien joukkoon. Kirjoitin asiasta joitakin aikaa sitten lehtiinkin ja palaute oli hyvä.

Olen nostanut esille lauseen: Perhe kaikissa politiikoissa. Olen tällä halunnut korostaa perheasioiden tärkeyttä, mutta ennen kaikkea sitä, että perheiden näkökulma pitäisi huomioida oikeastaan aivan kaikessa päätöksenteossa puhutaan sitten perinteisistä lastenhoito, koulu ja terveydenhoito asioista tai liikenne-, tie- tai arkipäivän turvallisuudesta.

Itse näen, että lapsiperheisiin panostaminen on satsaus tulevaisuuteen ja omissa vaalitavoitteissani olen nostanut esille sellaisia asioita mitkä vaatisivat myös toimia. Ensimmäisenä vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset tulisi jakaa molempien vanhempien työnantajien kesken tasan. Niin, että perhe-elämän on houkuttelevaa ja kannustavaa.

Yksi tärkeimmistä tässä on lastenhoitokysymykset ja työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Itse olisin valmis parantamaan mm. perheiden mahdollisuuksia valita lapselleen sopivin hoitomuoto lastenhoidossa, mutta samaan aikaan minusta kotihoidontuki tulisi saattaa sellaiselle tasolla, että se on aidosti vaihtoehto kunnalliselle perhepäivähoidolle. Nämä eivät siis ole lisämenoja vaan oikeastaan säästöjä, kun ne oikein otetaan käyttöön. Mm. investointitarpeisiin ei synny niin suuria paineita. Myös samaan aikaan olisin valmis kotihoidontuen rinnalla lisäämään perheiden mahdollisuuksia valita lasten hoitopaikaksi alalla toimiva hyväksytty yritys. Palvelusetelijärjestelmä tulisikin yleisesti ottaa koko maassa käyttöön.

Tämä lapsilisäkysymys onkin koko kokoomuksen tavoitelistalla. Alakouluikäisten lasten lisäksi tärkeä kohderyhmä lapsilisiä tarkistettaessa on myös yksinhuoltajat, joiden saamiin lapsilisiin tulisi tehdä erityiskorotus. Lapsiperheille tulisi myös taata heidän tarvitsemansa palvelut. Päivähoidon, peruskoulun ja vapaa-ajantoimintojen lisäksi perheille tulisi taata apua myös erilaisissa ongelmatilanteissa. Kustannuslähtöisestä ajattelusta tulee siirtyä lapsilähtöiseen ajatteluun. Kalliimpi voi olla huomenna halvempi.

Itse olen esittänyt jo useamman kerran vanhempien ja perheiden neuvontapalveluiden kokoamista yhteen. Tässäkin olisi työtä perheministerille. Olen nostanut esille ”Yhdessä onnistumme” -termin eli tavoitteenani olisi vanhempien neuvontapalvelut organisointi moniammatillisiksi tukiryhmiksi kouluissa toimivien oppilashuoltotyöryhmien tapaan. Neuvolassa ja päiväkodissa tehtyä, tärkeän vaiheen työtä, ei saa jättää hyödyntämättä lapsen kehityksen jatkossa ja tämän takia lapsen ns. ”Kasvun kansion” tulisi seurata koko lapsuus ja nuoruusikä nuoren mukana. Vastuu lapsesta tulisi aina luovuttaa seuraavalle organisaatiolle huolellisesti. Näin syntyisi kasvun tukiketju – neuvola – päivähoito – alakoulu – yläkoulu – lukio tai ammatillinen koulu. Tämä ei tämän päivän Suomessa toteudu kuin ääritapauksissa.

Tähän liittyen kasvatuksen erityisosaamiseen tulisikin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Varhainen diagnosointi ja tuki auttavat parhaiten ja mm. erityisesti puheterapeuttien koulutusta tulisi lisätä ja koulujen terveydenhoitoa kehittää.

Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä olisin valmis kehittämään kotitalousvähennystä. Minusta sen enimmäismäärä 2300 euroa tulisi laajentaa kaikkeen vähennyksen piirissä olevaan työhön. Vähennyksen käyttöalaa tulisi samalla laajentaa kotitalouden tieto- ja viestintätekniikan laitteiden asennus-, korjaus- ja tukipalveluihin sisältäen mm. digisovittimen ja kotitietokoneen asennuksen käyttövalmiiksi. Kotitalousvähennyksen piiriin tulee saada myös sellainen työ, jota isovanhemmat teettävät sellaisten lapsiensa kodeissa, missä on alaikäisiä lapsia.

Toivotaan, että nämä perheiden asiat nyt otetaan oikeasti vakavalla otteella. Tässä minunkin paketissa asiat ovat pieniä ja helposti ratkaistavia, mutta perheille ja lapsille suuria ja tärkeitä juttuja. Tuo toteamus ”tänään kallis – huomenna halpa” on minusta sellainen sininenlanka mikä kannattaa pitää mielessä. Tässä työssä tarvitaan kaikkia puolueita vahvana yhteisrintamana.

….

Nyt kello 6.30 ja kohta Riihimäelle. Tänään kokoonnumme kuntajohtajien kanssa talousaluetoimikunnan johtoryhmän kokoukseen. Ryhmässä siis yksi luottamushenkilö jokaisesta kunnasta ja neljän kunnan kunnanjohtajat. Tänään todella tärkeitä asioita valmistelussa.

….

Kello 13.22 ja juuri Riihimäeltä kotiin. Talousaluetoimikunnan johtoryhmän kokous venyi kolmetuntiseksi, mutta isoja asioita saimme vuoden aluksi liikkeelle ja eteenpäin. Järjestäytymis yms. asioiden lisäksi eniten keskustelua aiheutti talousalueemme neljän kunnan välinen kuntaliitosselvitys sekä muut talousalueen yhteistyökuviot. Näitä vartenhan kyseinen ryhmä on perustettukin. Lopulliset päätöksethän syntyvät sitten talousaluetoimikunnan käsittelyn jälkeen kuitenkin aina kuntiemme – kaikkien neljän – kunnan- ja kaupunginhallituksissa ja suurimmissa asioissa valtuustoissa.

Omaan kalenteriini kirjasin tänään 16 talousaluetoimikunnan ja johtoryhmän kokousta. Tämä vain alustava varma lista. Päälle tulee ylimääräiset kokoukset, toimikunnat ja muut työryhmäkokoukset. Ja valtuusto- ja hallitustasollakin seutuyhteistyö ja nämä asiat tulevat teettämään työtä paikallisesti, mutta myös yhteisissä kokouksissa tämän vuoden aikana erityisesti. Uskon, että 30 kokousta ei tule riittämään näidenkään asioiden ympärillä siis kunnan omien kokousten päälle. Asia kuitenkin niin tärkeä, että se on syytä tehdä nyt huolella. Kääntää jokainen kivi ja katsoa jokainen kortti.

Nyt kello jälleen 18.00 ja vielä ehdin ratsastamaan. Näyttää siltä, että vaalien takia joudun pitämään lyhyen tauon näistä vakiotunneista, mutta sovin ratsastuksenopettajani kanssa, että voin käydä sopivissa raoissa omatoimisesti treenailemassa. Mutta tänään vielä normaalille tunnille.

Huomenna avaamme virallisesti vaalitoimistomme Riihimäellä Hämeenkatu 38:ssa. Paikka on valmis ja tänään hyllyt saivat myös uudet kortit ja samasta paikasta on mahdollista myös ostaa Timotei ja Ruiskukka -kahvikuppeja ja Heinonen 2007 tienviitta -t-paitoja. Niin ja jos haluat niin poikkea huomenna samalla hakemaan myös omaa autoosi autotarrat. Tarroja on viittä eri kokoa eli löytyy pienen pienestä aina pakettiautoihin asti. Huomenna avaamme ovet kello 14.00 virallisesti ja kahvin ja pullan kanssa vietämme avajaisia aina kello 18.00 asti. Tämän jälkeen toimiston on avoinna joka arkipäivä 9-17 ja kahvipannu on kuumana tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Tarkempaa ohjelmaa tuplla Kalenteri-sivulla.

….

Ratsastustunti takana. Luulin jo viime viikolla, että enää tänään ei ole mahdollisuuksia ehtiä normaalille tunnille, mutta lopulta iltaan tuli tilaa ja pääsin hevostelemaan. Olikin mukava tunti ja yhteistyö viime viikon jälkeen jälleen sujui. Muutaman kerran oikeinkin kivan tuntuista menoa. Nyt saunaan ja sitten nukkumaan. Huomenna kampanjan toistaiseksi vilkkain päivä edessä ja perjantaina Päijät-Hämeeseen.

Kommentit