”Te lahjoititte meille tulevaisuuden” – Jenni Haukion saarna huipensi Lotta-Svärdin 100-juhlavuoden

Blogi, sunnuntaina 10.10.2021

Te lahjoititte meille – tulevaisuuden. Sen suurempaa lahjaa ei kansakunta voi saada ja juuri siksi tulee kiitollisuutemme teoistanne säilymään ikuisesti. Sen tulemme välittämään – rakkaudella yli sukupolvien.

Näihin sanoihin Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puoliso, Lotta Svärd 100-juhlavuoden suojelija Jenni Haukio päätti tänään Helsingin Tuomiokirkossa pitämänsä saarnan. Haukion saarna huipensi Lotta Svärd -järjestön 100-juhalvuoden ja tekikin sen ikimuistoisella ja tunteikkaalla tavalla. Silmäkulmaa sai pyyhkiä useamman kerran.

Lotta Svärd -järjestö perustettiin vuonna 1921 ja se toimi rauhaan asti naisten vapaaehtoisena maanpuolustusjärjestönä. Vuonna 1944 järjestö määrättiin rauhanehdoissa lopetettavaksi. Käsky oli kohtuuton, mutta toisaalta järjestö oli silloin tärkeimpänsä jo tehnyt; vapaa isänmaan oli pelastettu. Suurimmallaan 240 000 jäsenen, Naisen ja Tytön, Lotta Svärd -järjestö oli konkreettista tekemistä, mutta niin kuin Haukio tänään järjestöä hyvin kuvasi, niin ”lottien isänmaallisuus ei ollut pelkästään konkreettista työtä. Kysymys oli myös yhteishengen luomisesta ja ylläpitämisestä”.

Tekeminen ei Valtontakomission puristuksessa kuitenkaan loppunut. Naisten ja tyttöjen rooli sodan jälkeen oli maamme jälleenrakentamisessa suuri. Myös tätä Haukio upealla tavalla korosti saarnassaan. Uutteruus ja velvollisuudentunto näkyi sota-aikana, mutta myös yhteisen tulevaisuuden ja maamme hyvinvoinnin rakentamisessa sodan jälkeen.

”Jokaisella teistä on Suomen historiassa oma, korvaamaton kädenjälkenne. Teiltä vaadittiin suunnattoman paljon. Lotan tuli olla levollinen ja luja, neuvokas ja päättäväinen, velvollisuudentuntoinen, uhrautuva ja epäitsekäs. Nämä korkealle asetetut tavoitteet kannustivat varmasti jokaista tekemään parhaansa. Samalla niistä kuitenkin syntyy mielikuva lähes yli-ihmisestä, joka kykenee kantamaan harteillaan millaisen painolastin tahansa, kestämään mitä tahansa”, näin Jenni Haukio juhlavuoden huipentaneessa puheessaan totesi ja lainasi myös Yhdysvaltain edesmenneen presidentti John F. Kennedyn ohjetta, että ”Älkää kysykö, mitä maanne voi tehdä teidän puolestanne. Kysykää, mitä te voitte maanne puolesta”, missä kiteytyi myös lottien arvomaailman ydin.

Koko Jumalanpalvelus oli koskettava. Päivän tekstit lukivat 17-vuotias Verna Arajuuri, samanikäisinä tytöt saivat liittyä Lottiin ja 8-vuotias Emma Nurminen, hänen ikäisinä tytöt saivat liittyä pikkulottiin sekä itsekin pikkulottana toiminut, nyt jo yli 90-vuotias kunniakansalaisemme Asta Heickel. Liturgina toimi kirkkoherra Marja Heltelä.

Tänään keskuudessamme on vielä noin 6500 lottaa ja pikkulottaa. Heidän keski-ikänsä on jo huikean korkea ja kunnioitusta herättävä 97 vuotta. Pidetäänkin heistä jokaisesta erityisen hyvää huolta – viimeiseen kutsuun asti.

Lämmin kiitos vielä todella kauniista ja tunnelmarikkaasta juhlajumalanpalveluksesta. Kiitos Jenni, saarnasta, mikä ei ollut tavanomainen saarna, vaan saarna, joka jäi sydämiimme.

Tässä vielä kokonaisuudessa tuo saarna. Lukekaa Ystävät hyvät:

Tasavallan presidentin puoliso, Lotta Svärd 100-juhlavuoden suojelija Jenni Haukion saarna Helsingin Tuomiokirkossa, Rakkautta yli sukupolvien – Lotta Svärd 100 -juhlamessussa 10.10.2021

”Kunnioitetut lotat ja pikkulotat, hyvä seurakunta,

Kun katson tässä juhlamessussa tänään mukana olevia lapsia ja nuoria, näen rakkaat lotat heidät sen tulevaisuuden kallisarvoisimpina edustajina, jotka te työllänne meille lunastitte.

Jokaisella teistä on Suomen historiassa oma korvaamaton kädenjälkenne.

***

Sotavuosina teidän keski-ikänne oli vain 20 vuotta ja monet teistä olivat sitäkin nuorempia. Silti teiltä vaadittiin suunnattoman paljon. Järjestönne asiakirjojen mukaan lotan tuli olla: ”…levollinen ja luja, neuvokas ja päättäväinen, velvollisuudentuntoinen, uhrautuva ja epäitsekäs”.

Nämä korkealle asetetut tavoitteet kannustivat varmasti jokaista tekemään parhaansa. Samalla niistä kuitenkin syntyy mielikuva lähes yli-ihmisestä, joka kykenee kantamaan harteillaan millaisen painolastin tahansa – kestämään mitä tahansa.

Siksi on tärkeää muistaa, että isänmaamme kohtalonvuosien myllerrykseen te jouduitte elämänne keväässä; tavallisina nuorina tyttöinä ja naisina kaikkine inhimillisine herkkyyksineen. Tämän tosiasian edessä asettuvat valtiolliset saavutuksenne yhä korkeammalle jalustalle. Sitä syvemmin ansaittua on teidän sankaruutenne. Te kestitte – mitä tahansa.

***

Usein keskustellaan siitä, kuinka nykyihmiseen suomalaisessa yhteiskunnassa kohdistuu liikaa ristipaineisia odotuksia. Vielä enemmän odotettiin teiltä – niin sota-aikoina kuin myös Suomen jälleenrakentamisen vuosikymmeninä. Vaikka te yksilöinä jaoittekin samoja haaveita ja huolia kuin me nuoremmat sukupolvet tänään, ohjasi teidän koko elämäänne suurempi päämäärä: yhteisen tulevaisuuden, yhteisen suomalaisen hyvinvoinnin rakentaminen.

Jälleenrakentamisen vuosina, sotien vaikeista kokemuksista ja traumoista huolimatta te jaksoitte eteenpäin – järjestönne kultaisten sääntöjen mukaisesti: te ette lannistuneet vaikeuksissa. Palvelitte edelleen maatanne ja piditte huolta puolisoistanne ja perheistänne, usein myös omista vanhemmistanne sukupolvien ketjussa.

Suurella osalla teistä puolisona oli sotaveteraani, joista niin monet olivat sodan fyysisesti ja henkisesti runtelemia koko loppuelämänsä ajan. Silti te jaksoitte, jaksoitte rakastaa ehdoitta.

Ensimmäisen korinttilaiskirjeen sanoin: ”Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.”

Hyvä seurakunta, hyvät lähimmäiset,

Eräs tänä lottajärjestön merkkivuonna monissa eri yhteyksissä toistunut kysymys on ollut, mitä me myöhemmät suomalaiset sukupolvet voisimme oppia lottien elämäntyöstä.

Lotat korostavat usein vastuun- ja velvollisuudentunnon merkitystä. Usein olemme kuulleet heidän kuvaavan, että ”teimme vain velvollisuutemme, sen, mitä meiltä kaikilta silloin odotettiin”. Erästä lottaa lainaten: ”Velvollisuus on meille suurin sana”.

Kun ajattelemme oman aikamme keskusteluja oikeuksista ja velvollisuuksista, ei ole liioiteltua väittää yksilön hyvinvointia turvaavien oikeuksien korostuvan usein yhteistä hyvinvointia mahdollistavien velvollisuuksien kustannuksella. Epäitsekkyys on käynyt yhä harvinaisemmaksi hyveeksi.

Siksi meidän tulisikin pitää mielessämme vanha, myös lottien arvomaailmaa kiteyttävä viisaus: ”Älkää kysykö, mitä maanne voi tehdä teidän puolestanne – kysykää, mitä te voitte tehdä maanne puolesta.”

***

Lotta Svärdin kultaisissa sanoissa todetaan: ”Opi rakastamaan maatasi ja kansaasi. Muista menneitten sukupolvien työ.” Lottia yhdistävä tekijä oli isänmaallisuus, tahto puolustaa omaa maata, sen ihmisiä ja elämänmuotoa.

Lotat ovat kertoneet velvollisuuden täyttämisestä, suomalaisten ahkerien ja aikaansaavien naisten historialliseen ketjuun liittymisestä. Naisten yhteiskunnalliselle työlle nähtiin vuosisataiset perinteet – suomalainen nainen oli aina elänyt kohtaloansa kansansa vaiheisiin mukautuen.

Lottien isänmaallisuus ei ollut pelkästään konkreettista työtä. Kysymys oli myös yhteishengen luomisesta ja ylläpitämisestä.

Pienen maan vaikuttavin voimavara ja paras puolustus on ollut ja tulee aina olemaan kansallinen yhtenäisyys. Siksi meidän tulisikin ennen kaikkea keskittyä siihen, mikä meitä kansakuntana yhdistää. Erityisesti koettelemusten kohdatessa olisi ymmärrettävä nousta arkisten riitojen ja erimielisyyksien yläpuolelle. Nähdä lähimmäisessämme se, mikä hänessä on parasta.

Opi rakastamaan maatasi ja kansaasi on tänään yhtä ajankohtainen sanoma kuin se oli jo lottatoiminnan alkuvuosina. Vaikka nyky-yhteiskunta aivan oikein korostaa moniarvoisuutta ja yksilöllisyyttä henkilökohtaisen vapauden ja yhdenvertaisuuden perustana, ei edistys suinkaan vaadi perinteisistä arvoista luopumista. Päinvastoin, arvoperintöämme on lupa varjella. Traditioiden ja tapakulttuurin vaaliminen on menneitten sukupolvien, historian kunnioittamista.

Se on rakkautta yli sukupolvien.

***

Kun sotavuodet olivat ohitse, toivottiin lottajärjestön piirissä, ”ettemme enää koskaan painuisi siihen eripuraisuuden suohon, jonka liejusta olimme kansana jaksaneet nousta”. Että talvisodan henki – vakaumus siitä, ettei veljeä eikä ketään jätetä, tulisi maassamme säilymään elävänä myös tulevaisuudessa.

Hyvät lähimmäiset, kunnioittakaamme tätä toivetta. Toimikaamme sen mukaisesti kaikilla elämämme eri osa-alueilla.

Kunnioitetut lotat,

Teille läheisiä arvoja olivat koti, uskonto ja isänmaa, joita kohtaan tuntemanne lämpö ja rakkaus välittyvät puhuttelevasti seuraavista Aale Tynnin runon säkeistä:

”Oi anna meille voima tehdä kauniiksi maa, jossa vilja aaltoaa

– oi anna meille voima tehdä kauniiksi maa, jossa laulu asustaa

– oi anna meille voima tehdä kauniiksi maa, jossa kirkot kohoaa

– oi, joka sydän olkoon niin kuin lamppu Jumalan,

joka lakkaamatta loistaa yli kaiken maailman.”

Kiitos teidän, saamme tänä päivänä elää kauneista kauneimmassa isänmaassa. Suomessa, jonka sinivalkoinen lippu voi vapaana hulmuta kaikkialla maailmassa.

Kun ajattelemme teidän kadotetun nuoruutenne sodanvarjostamia vuosia, hälvenevät murheet oman elämämme arkisista tulevaisuudenhuolista. Ymmärrämme olla kiitollisia kaikesta siitä yhteisestä suomalaisesta hyvästä, josta joka päivä saamme nauttia.

Kun ajattelemme teiltä vaadittujen ponnistelujen mittakaavaa, ymmärrämme olla liioittelematta oman aikamme meihin kohdistamia vaatimuksia. Ymmärrämme, että oma työmme Suomen parhaaksi on vasta alussa.

Kun ajattelemme teidän kokemianne menetyksiä ja uskollisuuttanne nähdä yhteisen päämäärän suuruus ohitse yksilön tarpeiden, ymmärrämme olla pyytämättä itsellemme aina lisää, aina enemmän.

Rakkaat lotat,

Laulujen laulun mukaisesti painamme teidän elämäntyönne sinetiksi sydäntämme vasten, sinetiksi ranteemme nauhaan.

Niin tänään kuin myös tulevaisuudessa me kannamme teidän perintöänne vaaliessamme mennyttä arvokkuudella ja rakentaessamme uutta tarmolla.

Te lahjoititte meille – tulevaisuuden. Sen suurempaa lahjaa ei kansakunta voi saada ja juuri siksi tulee kiitollisuutemme teoistanne säilymään ikuisesti. Sen tulemme välittämään – rakkaudella yli sukupolvien. Kiitos.”

 

 

 

Kommentit