Tagi: Valituslupa

Pitkään valmisteltu hallintolainkäyttölain uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle. Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok) johdolla valmisteltu esitys uudistaa oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevan lainsäädännön. Esityksellä pyritään yhdenmukaistamaan hallinto-oikeuksien menettelyä sekä täsmentämään asianosaisten oikeuksia ja velvollisuuksia oikeuskäsittelyn eri vaiheissa. -Hallintoprosessin uudistamista koskevaa lakiesitystä on odotettu pitkään. Nykyään on mahdollista, että samaa hallintoasiaa koskeva oikeuskysymys tulee käsitellyksi neljä kertaa… [ Lue lisää ]