Kokoomuksen Timo Heinonen: Hallintoasioita koskevien oikeudenkäyntien sujuvoittaminen tärkeää

Blogi, tiistaina 10.04.2018

Pitkään valmisteltu hallintolainkäyttölain uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle. Oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok) johdolla valmisteltu esitys uudistaa oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevan lainsäädännön. Esityksellä pyritään yhdenmukaistamaan hallinto-oikeuksien menettelyä sekä täsmentämään asianosaisten oikeuksia ja velvollisuuksia oikeuskäsittelyn eri vaiheissa.

-Hallintoprosessin uudistamista koskevaa lakiesitystä on odotettu pitkään. Nykyään on mahdollista, että samaa hallintoasiaa koskeva oikeuskysymys tulee käsitellyksi neljä kertaa eri viranomaisessa. Tämä hidastaa erilaisten hankkeiden käynnistymistä ja on turhaa resurssien haaskausta, kokoomuksen kansanedustaja Heinonen toteaa.

Oikeusturvan kannalta on keskeistä, että viranomaisen tekemään päätökseen on mahdollista hakea muutosta riippumattomalta tuomioistuimelta. Tämä esitys ei puutu tähän oikeusvaltion kulmakiveen millään tavalla. Sen sijaan muutokset mahdollistavat kuntien ja yritysten kannalta keskeisten hankkeiden käynnistymisen nopeammin ilman ylimäärisiä muutoksenhakukierroksia.

-Lupaprosessien sujuvoittaminen on koko yhteiskunnan edun mukaista. Tällä esityksellä huolehditaan kansalaisten oikeusturvasta samalla kun investointien tekeminen Suomeen helpottuu. Vuosia kestävät valituskierteet ovat paikoin vähentäneet sijoittajien mielenkiintoa tehdä työllisyydenkin näkökulmasta tärkeitä investointeja, Heinonen toteaa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan hallintoasioita koskevien oikeudenkäyntien menettelysääntöjen täsmentämistä. Toisin kuin yleisissä tuomioistuimissa, hallintotuomioistuimissa asianosaiset toimivat usein ilman lainopillista avustajaa. Tällöin on tärkeää, että asianosaisten oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään mahdollisimman tarkasti.

-Oikeusturvan kannalta on tärkeää, että asianosaiset kokevat oikeudenkäynnin olevan tasapuolinen ja että heillä on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä asiasta. Tämän vuoksi menettelysääntöjen täsmentäminen lisää kansalaisten oikeusturvaa hallintoprosesseissa, Heinonen toteaa.

Tagit: Valituslupa,

Kommentit