Tagi: tiedustelulaki

Eduskunnan kevään toinen suuri työ Soten ohella on siviili- ja sotilastiedustelulain käsittely. Meidän pöydällä puolustusvaliokunnassa on paksut niput asiaan liittyviä asiakirjoja ja kevään aikana kuultavanamme käy yli 200 eri asiantuntijaa asiaan liittyen. Oikeusministeriö esittää lisäksi, että tiedustelulain vaatimat perustuslain muutokset säädettäisiin eduskunnassa ns. kiireellisenä käsittelynä. Tällä varmistettaisiin, että kaikkien haluamat tiedustelulait saataisiin käyttöön niin pian… [ Lue lisää ]