Tiedustelulailla estetty Ruotsissa terrori-iskuja – Olemme auttamattomasti myöhässä

Blogi, keskiviikkona 07.03.2018

Eduskunnan kevään toinen suuri työ Soten ohella on siviili- ja sotilastiedustelulain käsittely. Meidän pöydällä puolustusvaliokunnassa on paksut niput asiaan liittyviä asiakirjoja ja kevään aikana kuultavanamme käy yli 200 eri asiantuntijaa asiaan liittyen.

Oikeusministeriö esittää lisäksi, että tiedustelulain vaatimat perustuslain muutokset säädettäisiin eduskunnassa ns. kiireellisenä käsittelynä. Tällä varmistettaisiin, että kaikkien haluamat tiedustelulait saataisiin käyttöön niin pian kuin mahdollista. Tiedustelulakeja on valmisteltu vuodesta 2013 eli edellisen hallituskauden ajalta lähtien kolmen työryhmän voimin sisä-, puolustus- ja oikeusministeriössä.

Syynä lainsäädännön kiireellisille säästämiselle on yksinkertainen tosiasia. Turvallisuusympäristömme on muuttunut ennennäkemättömällä tavalla ja vauhdilla. Syys kiirehtimisille on siis yksinkertaisesti maamme ja kansalaistemme turvallisuus.

Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on kasvussa ja sen lonkerot ulottuvat jo Suomeenkin. Myös kansainvälinen terrorismi on ulottunut jo Suomeenkin ja myös erilaiset äärijärjestöjen uhat yhteiskuntarauhaa vastaan ovat kasvussa. Myös muiden maiden vaikuttamisyritykset ja verkkovakoilu on tämän päivän maailmassa arkipäivää. Näihin ja moniin muihin vastaaviin turvallisuusuhkiin meidän tulee pystyä vastaamaan nykyistä paremmin. Minusta tässä on jo riittämiin perusteita säätää tiedustelulait voimaan kiireellisessä aikataulussa.

Asiantuntijat ovat todenneet meidän olevan länsimaista outolintu. Olemme olleet muiden maiden tiedusteluavun varassa ja heidän hyväntahtoisuuden varassa ja onneksi tällaista hyväntahtoisuutta on ystävämallaillamme riittänyt. Olemme arvioiden mukaan jopa 15 vuotta esimerkiksi Ruotsia jäljessä näissä asioissa ja olemme luottaneet liialti lintukotoasemaamme. Lintukodosta ei Turun terroristisen iskun ja muiden tapahtumien jälkeen enää ole jäljellä mitään.

Meidän lainsäädäntö ei siis tällä hetkellä anna viranomaisille riittävästi työkaluja ja oikeuksia puuttua kansallista turvallisuuttamme uhkaavaa toimintaan. Nykyinen lainsäädäntömme on sidottu vahvasti rikoksen käsitteen ympärille ja tosiasia on kuitenkin se, että nykyisin kansalliseen turvallisuutemme kohdistuvat uhat eivät välttämättä täytä rikoksen tunnusmerkkejä. Tilanteen korjaamiseksi perustuslakiin tarvitaan siis uusia hyväksyttäviä, kansalliseen turvallisuuteen liittyviä, perusteita rajoittaa viestisalaisuutta.

Haluan nyt vielä alleviivata, että tiedustelulainsäädäntö ei uhkaa yhdenkään rehellisesti toimivan suomalaisen asemaa tai yksityisyyttä tai kansalaisoikeuksia. Oikeuksia massavalvontaan ei tule vaan järjestelmästä tulee poikkeuksellisen tarkasti rajattu ja valvottu kokonaisuus. Uutena luodaan tiedustelua valvova tiedusteluvaltuutetun toimi ja myös parlamentaarinen valvonta. Jokaiseen tiedustelutehtävään tarvitaan ja haetaan myös tarkkaan rajattu ja perusteltu lupa oikeudelta.

Maamme turvallisuus vaatii nyt siis koko eduskunnalta yhteistä tahtotilaa ja yksimielisyyttä. Kysymys ei ole politiikasta, ei hallitus-oppositio -asetelmasta tai irtopisteiden keräämisestä vaan suomalaisten arjen turvallisuuden takaamisesta. Suomalainen tiedustelulainsäädäntö on tehty poikkeuksellisen huolellisesti ja sillä voidaan samaan aikaan taata kansalaisten perusoikeudet ja kansallinen turvallisuutemme.

IS:n hyvässä tiivistyksessä on käyty asia läpi näin:

Siviilitiedustelulaki

”Tiedustelun tarkoitus olisi tuottaa tietoa ylimmän valtionjohdon päätöksenteon tueksi sekä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.
Tällaisia kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia vakavia uhkia ovat mm. terrorismi, vieraiden valtioiden maahamme kohdistama vakoilu ja elintärkeän infrastruktuurin lamauttaminen.

Tiedustelumenetelmät perustuisivat osittain poliisilaissa jo nyt säädettyihin tiedonhankintakeinoihin. Uusia menetelmiä olisivat paikkatiedustelu, viestin jäljentäminen, viestin lähetyksen pysäyttäminen jäljentämistä varten sekä tietoliikennetiedustelu.

Tietoliikennetiedustelussa voitaisiin hankkia tietoa maamme rajat ylittävästä tietoliikenteestä. Tavoitteena on siis parantaa meidän omaa  kykyä suojautua vakavimpia verkkouhkia vastaan.

Tietoliikennetiedustelusta päättäisi tuomioistuin. Tuomioistuin päättäisi myös paikkatiedustelusta silloin, kun se kohdistuu kotirauhan suojaamaan paikkaan tai sellaiseen paikkaan, johon ei ole yleistä pääsyä. Ulkomaan tiedustelusta päättäisi Suojelupoliisin päällikkö.

Sotilastiedustelulaki

Sotilastiedustelu tuottaisi tietoa ylimmän turvallisuuspoliittisen johdon ja sotilaallisen päätöksenteon tueksi ja auttaisi varautumaan Suomeen kohdistuviin sotilaallisiin uhkiin.

Sotilastiedustelulaissa annettaisi Puolustusvoimille toimivaltuudet henkilötiedusteluun ja tietojärjestelmätiedusteluun, radiosignaalitiedusteluun sekä tietoliikennetiedusteluun. Tietoa hankittaisiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Tiedustelun kohteina olisivat esimerkiksi vieraan valtion sotilaallinen toiminta ja Suomen maanpuolustukseen kohdistuva tiedustelutoiminta.

Puolustusvoimien nykyiset tiedonhankintatoimivaltuudet ovat puutteellisia muihin maihin sekä muuttuneeseen turvallisuusympäristöön nähden. Sotilastiedusteluviranomaisia olisivat Puolustusvoimien pääesikunta ja Puolustusvoimien tiedustelulaitos.

Perustuslain muutos

Perustuslaissa turvataan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus. Perustuslain nykyisen sanamuodon mukaan lailla ei voida säätää viestin suojan rajoittamisesta esimerkiksi kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi ja siihen kohdistuviin uhkiin varautumiseksi.

Perustuslakia halutaan muuttaa siten, että tavallisella lailla voitaisiin säätää rajoituksista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan. Käytännössä muutoksella mahdollistettaisiin tiedustelulakien säätäminen.

Perustuslain muutos halutaan toteuttaa kiireellisenä, mikä tarkoittaa sitä, että se tarvitsee eduskunnassa taakseen viiden kuudesosan enemmistön ja säännökset voisivat tulla voimaan jo tämän vuoden lopussa.

Mikäli asia käsitellään normaalissa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, eli kahden eduskunnan aikana, uudet säännökset voisivat tulla voimaan ehkä vasta vuoden 2020 alkupuolella

Tiedusteluvaltuutetun viran perustaminen

Tiedustelutoimintaa valvomaan perustettaisi uusi viranomainen: tiedusteluvaltuutettu. Tiedustelutoimintaa valvoisi myös uusi eduskunnan erityisvaliokunta: tiedusteluvaliokunta.”

Tämä varmasti osaltaan vastaa myös teiltä saamiini useisiin kysymyksiin. Mielelläni annan myös lisätietoa asiasta joko täällä tai hebkilökohtaisestikin. Ollaan siis yhteyksissä tässäkin asiassa.

….

Kello 15.23 ja eduskunnassa käynnissä ajankohtaiskeskustelu kulttuurista. Itse nostin esille suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön ja toivoin, että jatkossakin tätä hienoa perintöä vaalittaisiin. Suvaitsevaisuus ei nimittäin tarkoita sitä, että meidän tulisi luopua perinteistä tai omasta kulttuuristamme. Siksi meidän tulee jatkossakin vaalia niin joulukirkkoa, koulujen suvivirttä ja jouluevankeliumi -perinteitä ja muita vastaavia.

Keskustelussa esitin myös liikunnan ja urheilun, mitkä nekin tärkeä osa kulttuuria, arvolisäverokantojen yhtenäistämistä ns. alennettuun alv-kantaan eli 10 prosenttiin. Näin voisimme kannustaa entistä paremmin suomalaisia liikkumaan ja urheilemaan. Toivottavasti hallitus tarttuu tähän esitykseen.

Nyt takaisin istuntoon. Seuraavaksi keskustelussa lapsiasianvaltuutetun kertomus.

Varusmiesliiton johtoa tänään tapaamassa minua eduskunnassa.

Nyt kello 21.13 ja kämpillä. Illalla vielä pidin muutaman puheen ja tärkeimpänä kävin läpi ARA 40 vuoden korkotukilainan uudistusta. Se yksi niistä asioista mistä itse olin sopimassa hallitusohjelmaneuvotteluissa 2015 osana rakentamisen ja asumisen tavoiteohjelmaa ja näin kolmen vuoden jälkeen on mukana huomata, että tavoitteemme yksi toisen jälkeen on jo toteutettu tai nyt viimeistään toteutumassa. Ja mikä hienointa uudet työpaikat ovat syntyneet tänne rakentamisen saralle ja uusia asuntoja syntyy ennätystahtia.

Mutta nyt hetki vielä töitä kotikoneella ja sitten unien kautta kohti Naistenpäivää!

Kommentit