Tagi: Rautaa ja Petroolia

Viime vuonna puolustuministeri Carl Haglundin johdolla kuluvan vuoden puolustusvoimien määrärahat määriteltiin niin, että useamman laihan kertausharjoitusvuoden jälkeen pystyimme tälle vuodelle nostamaan kertaajien kokonaisumäärän 18 000. Edellisinä kolmena vuonna kun kertausharjoituksiin oltiin kutsuttu vain alle 5000 kertaajaa. Se oli kestämätön taso ja reserviläisarmeijan osaamistaso oli uhattuna. Nyt olen huolestuneena seurannut seuraavan talousarvion valmistelua. Paraikaa siis tehdään… [ Lue lisää ]