SYL: Perheellisille taattava tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun

Uutiset, keskiviikkona 30.05.2007

Suomen ylioppilaskuntien liitto on tyytyväinen, että hallitus on päivähoitomaksukeskustelussa tuonut esille sen, että perustelluista syistä maksuista voidaan jatkossakin vapauttaa kokonaan eli nollamaksuluokka säilyy. Tämä on ensiarvoisen tärkeää etenkin pienituloisille opiskelijoille. SYL:n mielestä kaikilla on oltava mahdollisuus saada lapsensa täysipäiväiseen päivähoitoon sosio-ekonomisesta taustasta riippumatta.

Pienituloiset opiskelevat vanhemmat tulee edelleen vapauttaa päivähoitomaksuista, koska heidän taloudellinen tilanteensa on erityisen heikko. Muutaman kymmenenkin euron suuruinen maksu rasittaa perheen taloutta ja vaikeuttaa tätä kautta myös opiskelun edellytyksiä.

Kaikilla, myös perheellisillä on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun. Toisaalta perheellisten opiskelijoiden tilanteen erityinen huomioiminen antaisi opiskelijalle nykyistä paremmat mahdollisuudet perheen perustamiseen jo opiskeluaikana. SYL odottaa innolla hallituksen panostuksia perheellisten opiskelijoiden asemaan.

-Perheen, opiskelun ja työn yhteensovittamisen ongelmat tulee ottaa huomioon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaa valmistellessa, puheenjohtaja Lasse Männistö muistuttaa.

Kommentit