Sunnuntai, 17.08.2008

Blogi, sunnuntaina 17.08.2008

Eilinen ilta meni siis Pekkalan mökillä rapujen parissa. Ensimmäiset saksiniekat tälle syksylle ja vaikka vettä hieman satoikin niin teltassa oli mukava tunnelma.

Huomenna suuntaamme Jyväskylään aamun ensimmäisellä koneella ja kesäkokouksessqa esillä luonnollisesti ensi vuoden talousarvioesitys ja muutenkin syksyn ajankohtaiset aiheet. Oppositio on arvostellut aikalailla kovastikin ja myös vihreät hallituksen sisältäkin ensi vuoden budjetin verolinjauksia. Kovin kritiikki on kohdistunut siihen, että nyt verotusta kevennetään tasaisesti kaikissa tuloluokissa. Esimerkiksi keskituloisen suomalaisen palkasta jää noin 500 euroa tätä vuotta enemmän käteen ensi vuoden alusta. Kritiikissä opposition mielestä olisi mukamas lähtökohtaisesti oikeudenmukaisempaa painottaa veronkevennykset pieni- ja keskituloisille. Näin se ehkä otsikoissa ja lööpeissä näyttääkin paremmalta, mutta tämän ajatuksen kääntöpuolesta ei oppositio juurikaan puhu. Jos näin toimittaisiin niin sen myötä verotuksen progressio, joka Suomessa on jo nyt maailman kireimpiä, kiristyisi entisestään. Tämä heikentäisi entisestään työnteon kannattavuutta. Nyt tälläkin hetkellä jo 1 800 euroa kuukaudessa ansaitseva joutuu maksamaan jokaisesta tienaamastaan lisäeurosta 44 senttiä verottajalle. Minusta on se aika paljon veroa tehdystä työstä. Liikaa sekin.

Toinen vähemmälle huomiolle on jäänyt asia on muutavat historiallisetkin täsmäparannukset sosiaaliturvaan. Kataisen tekemän budjettiesituksen lähtökohtana on ollut se, että nyt valtio haluaa vastata aidosti apua tai etuuden korotusta tarvitsevien ihmisten tarpeisiin. Hyvinvointiyhteiskuntaa ei mitata sillä, kuinka hyvin se jakaa roposia kaikille. Muutama euro ei hyvätuloisen kukkarossa tunnu. Se ei myöskään auta heikossa asemassa olevia. On autettava moninkertaisesti – enemmän niitä, jotka tarvitsevat eniten apua. Tämä on nykyhallituksen vahvuus ja näkyy nyt tehtävissä arvovalinnoissa.

Siksi esimerkiksi ensi vuoden budjetissa toteutetaankin Suomen historian suurimman sosiaalietuuden parannuksen. Sairaus- ja vanhempainrahojen sekä kuntoutusrahojen vähimmäismääriä korotetaan yli 160 eurolla kuukaudessa. Tämä korotus tarkoittaa sitä, että monien äitien vuodessa saama vähimmäisäitiyspäiväraha nousee nykyisestä 380 eurosta kuukaudessa noin 542 euroon kuukaudessa. Näin saadaan vihdoinkin korjattua se epäoikeudenmukainen tilanne, jossa vähimmäisäitiyspäiväraha on ollut merkittävästi pienempi kuin työttömän peruspäiväraha. Nyt tehtävä korotus on huomattava verrattuna paitsi etuuden aiempaan tasoon, myös siihen aikaisemmin tehtyihin korotuksiin. Edellisen kerran vähimmäispäivärahoja korotettiin vuoden 2005 alussa. Tuolloin punamultahallituksen korotus oli vaatimattomat 3,75 euroa arkipäivää kohden. Tämä korotus kalpenee sinivihreän hallituksen nyt päättämän, noin kymmenen euron korjauksen rinnalla.

Toinen hyvä esimerkki on ensi vuonna aloitettava vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajapalveluiden kehittäminen. Parempien avustajapalveluiden saanti parantaa vaikeavammaisten henkilöiden mahdollisuutta elää täysipainoisesti, ottaa vastuuta asioistaan ja osallistua tasavertaisena kansalaisena.

Lisäksi ensi vuoden alusta lapsilisiä korotetaan kymmenellä eurolla kuukaudessa kolmannesta lapsesta lähtien. Oppositio on moittinut kokoomusta siitä, että tavoitettamme lapsilisien indeksiin sitomisesta ei saatu hallitusohjelmaan. Turhaa työtä oppositiolta siinä mielessä, että muistamme tämän tavoitteemme kyllä ja olemme koko ajan tehneet työtä sen eteen. On kuitenkin hyvä huomata sekin, että indeksikorotus olisi nostanut lapsilisää kolmella eurolla kuukaudessa. Nyt hallitus teki arvovalinnan ja kiireellisyysjärjestyksessä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien lapsiperheiden tarpeet tulivat muiden edelle. Viime vuonna ensimmäinen korotus ohjattiin yksihuoltajaperheille ja nyt siis suuremmille perheille. Tämän ja ensi vuoden budjeteilla hallitus onkin sitten pystynyt kohdistamaan kolmea euroa monta kertaa suurempia parannuksia yksinhuoltajaperheiden ja monilapsisten perheiden etuuksiin eli juuri sinne missä lisälle on ollut ensimmäinen huutava tarve.

Ensi vuoden budjetti antaa toivoa ja turvallisuudentunnetta myös osaamisen ja luovuuden ammattilaisille. Ensimmäistä kertaa parannetaan apurahan turvin työskentelevien taiteilijoiden ja tieteellistä tutkimustyötä tekevien sosiaaliturvaa. Heidät saatetaan apurahalla työskentelyn osalta maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen lakisääteisen ansiosidonnaisen eläketurvan ja kuntoutusetuuksien piiriin. Uudistuksen lähtökohtana on, ettei apurahansaajien sosiaaliturvamaksujen jälkeen käteen jäävä apuraha pienene.

Täsmäparannus tehdään myös varusmiesten päivärahoihin. Kuusi kuukautta palveleva saa ensi vuonna päivärahoina 90 euroa lisää. Pisimmän kahdentoista kuukauden palvelusajan armeijan harmaissa oleva saa ensi vuonna lähes 250 euroa lisää. Sinivihreä hallitus on vuonna 2011 tekemässä vielä uutta korotusta varusmiesten päivärahoihin. Ja meistä kokoomuslaisista moni on nostanut esille myös kotiuttamisrahan ja toivon, että saamme myös sen tämän vaalikauden aikana hoidettua kuntoon.

Nämä – tulonsiirtojen ja palveluiden kohdentaminen on yksi selkeimmistä politiikan arvovalinnoista. Tässä puolueiden välillä on suuria eroja. SDP:n suurin unelma näyttää tämän päivän Suomessa olevan kaikille ilmainen päivähoito. Tämä olisi vain kallis tulonsiirto keski- ja hyvätuloisille, sillä nykyisin kaikkein pienituloisimmat eivät päivänhoitomaksua maksa.

Tässä jotain tuosta alkuviikon työstä. Mukava päästä jälleen todenteolla myös eduskuntaryhmän kanssa sorvin ääreen. Nyt jo Helsingissä ja aamukoneella Jyväskylään.

Kommentit