Rautojen kielto oli luonnonsuojelunkin näkökulmasta vastuuton teko

Kynästä, sunnuntaina 13.02.2022

Pienpetopyynti on puhuttanut viime aikoina. Aika usein näissä keskusteluissa ja viesteissä törmää siihen, että vahvojen mielipiteiden takana on paljon tietämättömyyttä. Näin tuntui olleen myös meille eduskuntaan tulleen Kaikki metsästysraudat kiellettävä -kansalaisaloitteenkin kohdalla.

Tällaiset viestit ovat haitallisia myös siksi, että pienpetojen kuten supikoirien, minkkien ja myös näätien poissaaminen metsistämme on kaikkien etu. Esimerkiksi minkkien pyytäminen hetitappavilla rautaloukoilla on oikeastaan ainoa tehokas tapa verottaa minkkipopulaatio ja sitä kautta suojata ja turvata myös vesilintuja ja niistä monien hiipuvia kantoja. Tehokkaalla rautapyynnillä pystytään siis pelastamaan onnistunut pesintä monille lintulajeille.

Esimerkiksi tuore Helsingin Yliopiston tutkimus taantuvista haahkakannoista on surullista luettavaa. Haahka ei enää hyödykään ilmaston lämpenemisestä, sillä lisääntyneet petomäärät vaikuttavat lajin pesintään entistä voimakkaammin. Tämä selittää haahkakannan viimeaikaista dramaattista vähenemistä. On totta, että mm. merikotkien runsastuminen näkyy myös tässä, mutta huomionarvoista on ennen muuta se, että merikotka on osa maamme luontoa, mutta niiden tapaan haahkoja saalistavat vieraslajit supikoira ja minkki eivät kuulu Suomen alkuperäislajistoon eivätkä luontoomme.

Siksi on tärkeää, että jatkossakin voimme pyytää tehokkaaksi näitä vieraslajeja pois luonnostamme. Esimerkiksi yksin minkkejä pyydetään vuosittain yli 50 000 yksilöä ja kaikki tiedämme millaista täystuhoa jo yksikin minkkipesua voi tehdä jonkin saaren koko lintuyhdyskunnalle. Suomen Ympäristökeskuksen tutkimusten mukaan poikuemäärät ovatkin jopa kaksinkertaistuneet tehopyynnin alueilla.

Keskusteluissa unohtuu yleensä se, että maassamme ei ole enää pitkään aikaan saanut pyytää pienpetoja avonaisilla raudoilla eikä jalkaraudoilla. Jo vuosikymmeniä ainoa laillinen rautatyyppi on ollut nämä heti tappavat raudat, jotka tulee olla lainsäädännönkin mukaan olla suojattuina laatikoissa. Laatikolla nimenomaan halutaan estää se, että muut lajit eivät rautojen loukkoon joutuisi. Julkisuutta saaneet karhutapaukset ovatkin mitä ilmeisimmin johtuneet nimenomaan huonosti kotiloiduista tai vanhanmallisista raudoista. Tällaisista pitää totta kai hankkiutua eroon. Avokotelossa olevat raudat eivät esimerkiksi enää vastaa nykylainsäädännön vaatimuksia ja totta kai metsästäjien pitää aina varmistaa, että pyyntivälineet, ovat ne sitten loukkuja tai jopa aseita, ovat kunnossa, turvallisia ja lainmukaisia. Nykylainsäädännön mukaiset raudat, tukevalla kannella ja oikeankokoisella reiällä, laukeavat vielä lisäksi suojakotelon sisällä joutuessaan esimerkiksi karhun käsittelyyn.

Julkisuudessa, siis usein tietämättömyyttä tai vajavaisin tiedoin, vaadittu rautojen kielto olisi nimenomaan luonnonsuojelunkin näkökulmasta vastuuton teko.

Nykyisten voimassa olevien lakien noudattaminen ja niiden vaatimusten mukaisten rautojen käyttäminen estää jo tehokkaasti mm. karhuvahingot. Rautapyynnin täyskielto ole näin tarpeen ja olisi itseasiassa maamme luonnolle jopa haitallinen.

 

Timo Heinonen
Metsästäjä
kansanedustaja

Kommentit