Puolustusvaliokunnan Timo Heinonen: Kiitos, että uskottavan maanpuolustuksen määrärahoista pidetään kiinni

Uutiset, lauantaina 15.08.2020

Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen on tyytyväinen, että valtiovarainministeriön vuoden 2021 valtion talousarvioesityksessä on mukana yhdessä sovitut maanpuolustuksen määrärahat. Tulevat vuodet ovat uskottavan maanpuolustuksen kivijalan vahvistamista ja niin Merivoimien Laivue 2020- kuin Ilmavoimien HX-hankekin vaativat merkittävästi lisää määrärahoja.

-Näitä isoja hankkeita on viety hyvässä yhteisymmärryksessä eteenpäin ja on hyvä, että valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) esittelemässä budjettiesityksen pohjissa nämä rahat ovat mukana. Aika-ajoin vasemmistohallituksen riveistä, kun on kuultu sellaisiakin puheenvuoroja, että huoli hankkeiden etenemisestä nosti jo päätään, toteaa Timo Heinonen.

Heinonen on toiminut eduskunnan puolustusvaliokunnassa vuodesta 2011 alkaen ja nämä vuodet ovat pitäneet sisällään myös suuria muutoksia maamme turvallisuusympäristössä. Puolustusvoimien suuret materiaalihankinnat on päätetty toteuttaa ns. erillisrahoituksella ja näin ne eivät ole pienentämässä puolustusbudjettia. Talousarvioehdotuksessa puolustusministeriön hallinnonalan määrärahat vuodelle 2021 kasvavat peräti 54 prosenttia 4,8 miljardiin euroon. Hornetien korvaamiseen tähtäävän HX-hankkeen kokonaiskustannuksesta 9,4 miljardista eurosta ensi vuoden talousarviossa on mukana 900 miljoonaa euroa ja kokonaisuuteen kuuluvaan infranrakentamiseen 579 miljoonaa euroa.

– Puolutustusmenot nousevat näin yli kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Mutta on erittäin tärkeää, että materiaalihankintoja jatketaan myös maavoimien puolella ja samaan aikaan huolehditaan siitä, että kouluttajia on riittävästi ja myös reserviläisten osaamisesta pidetään huolta tarvittavalla kertausharjoittelumäärällä. Ensi vuonna kertausharjoitusmäärä onkin reilu 19 000, mutta tarvetta kasvulle ja myös omaehtoiselle kouluttautumiselle ja sen tukemiselle on edelleen, toteaa Heinonen.

Merivoimien ja Ilmavoimien suurten materiaalihankintojen jälkeen puolustusvoimilla on tulossa uusimisikään myös suuri määrä maavoimien materiaaleja. Heinonen pitää tärkeänä, että myös varuste- ja tekstiilipuolen osaamisesta kotimaassa huolehditaan huoltovarmuudenkin takia.

-Uskottava maanpuolustus nojaa vahvaan maanpuolustustahtoon, mutta se vaatii myös ajanmukaisen kaluston ja myös muun materiaalin. Pitää varmistaa, että suuret eri maiden yhteishankkeet eivät vie pohjaa pois kotimaiselta mm. maastopuku- ja muulta materiaalituotannolta ja pidän itse ensiarvoisen tärkeänä, että myös tulevat rynnäkkökiväärit olisivat kotimaisia, muistuttaa Heinonen.

 

 

Kommentit