Puhemies, valtiovarain-, sisä- ja ulkoministerin salkut Kokoomukselle kovat paikat

Uutiset, sunnuntaina 15.04.2007

Maaliskuun eduskuntavaalien suurin voittaja kokoomus saa uudessa hallituksessa tukun politiikan tärkeimpiä paikkoja. Kokoomukselle hallitusneuvotteluissa tulevat eduskunnan puhemiehen tehtävän lisäksi ulkoministerin, sisäministerin ja valtiovarainministerin salkut. Myös uuden hallituksen hallitusohjelma pitää sisällään joukon kokoomuksen keskeisiä vaalitavoitteita ja tuore kansanedustaja Timo Heinonen oli syystäkin enemmän kuin tyytyväinen.

-Erittäin hyvin Jyrki Katainen ja joukkomme ovat neuvottelut hoitaneet. Vaalitulos näkyy todellakin nyt uuden hallituksen salkkujaossa, mutta vielä enemmän tyytyväinen olen siitä, että hallitusohjelma pitää sisällään keskeisimmät vaalitavoitteemme, totesi kansanedustaja Timo Heinonen tuoreeltaan.

Uusi hallitus mm. laskee eläkeläisten verotusta niin, että se on korkeintaan palkansaajien verotuksen tasolla ja perintö- ja lahjaverosta luovutaan yritysten sekä maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdosten yhteydessä.

– Nämä ovat erittäin tärkeitä kirjauksia. Näistä puhuin itsekin kampanjan aikana ja tietysti tuntuu hyvältä, että ne nyt myös ovat listalla ja toteutuvat. Oma tavoiteohjelmani löytyy edelleen kotisivuiltani ja sen kanssa voi olla tyytyväinen. Ei tarvitse lupauksia yhtään hävetä, totesi Heinonen tyytyväisenä.

– Nämä ovat tärkeitä juttuja ja on hyvä, että yrittäjäystävällisempi ilmapiiri saa viimeinen maassamme valtaa. Tästä on ehdottomasti annettava sulka jokaisella hallitusneuvottelijalle keskustassa, kokoomuksessa, RKP:n ja Vihreiden joukossa. Toivotaan, että yrittäjäystävällisyys näkyy muutenkin hallituksen toiminnassa.

Lisäksi hallituksen on tarkoitus käynnistää laaja kartoitus uusien työpaikkojen syntymisen esteistä ja ryhtyä toimiin esteiden poistamiseksi. Tätä koskeva maininta sisältyy ”Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelmaan”. Yrittäjyyshalukkuuden ja yritysten kasvun kannalta tärkeitä asioita hallitusohjelmassa ovat myös mm. sosiaaliturvan kohentaminen ja henkilökohtaista konkurssia koskevan selvitystyön jatkaminen samoin kuin yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen kaikilla koulutusasteilla.

Lupaukset pidetään ja uutta luodaan

Hallitus keventää veroja neljän vuoden aikana 1,8 miljardia euroa. Luku on ns. nettomääräinen, eli siinä ovat mukana kaikkien verojen kevennykset ja korotukset vuoteen 2011 mennessä. Mm. perintö, lahja- ja osinkoverotusta aiotaan keventää ja samoin ruuan arvonlisäveroa. Tähän on varattu 280 miljoonaa euroa. Sen sijaan alkoholi- ja tupakkaveroa tullaan nostamaan, niin että säästöjä saadaan 30 miljoonaa euroa, samoin energia- ja ympäristöveroihin on tulossa korotuksia. Menoja lisätään neljän vuoden aikana 1,3 miljardia euroa.

Kansaneläkkeisiin tehdään mm. luvattu 20 euron korotus ensi tammikuusta ja äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahojen sekä sairauspäivärahojen vähimmäistasoa kaavaillaan korotettavaksi työmarkkinatuen tasolle 2009.

Uusi hallitus myös uskoo, että maahan on mahdollista saada alkavalla nelivuotiskaudella jopa 80 000 – 100 000 uutta työpaikkaa.
Eduskuntavaalien ajankohtaa hallitus aikoo muuttaa niin, että vaalit siirretään pidettäväksi huhtikuun kolmantena viikonloppuna.

Heinonen tyytyväinen myös opettajana

Kansanedustaja Timo Heinonen oli tyytyväinen myös uuden hallitusohjelman koulutus- ja tutkimuslinjauksiin. Luokanopettajana ja kasvatustieteenmaisteri Heinonen kiitteli mm. sitä, että perusopetus saa lisäsatsauksia.

– Tiesin, että opiskelijat saavat myös tältä hallitukselta jotain. Tuo jatkuva puhumisen ja lupausten aika sai näin lopun, totesi Heinonen ja viittasi uuden hallituksen päätökseen korottaa opintorahaa 15 prosentilla. Myös opiskelijoiden ns. vapaan tulon rajaa korotetaan. Korotus on peräti 30 prosenttia.

Uuden hallituksen ohjelma pitää sisällään myös lukuisia muita merkittäviä parannuksia koulutukseen ja tutkimukseen.

Salkkujako selvä

Uudessa hallituksessa kokoomus saa valtiovarainministerin, ulkoministerin, sisäministerin, puolustusministerin ja opetusministerin salkut. Myös eduskunnan puhemies nimitetään kokoomuksesta. Uusi asuntoministeri tulee myös kokoomuksesta. Keskusta miehittää sosiaali- ja terveysministerin paikka, uuden elinkeinoministerin salkun sekä ulkomaankauppaministerin salkun ja maatalousministerin, ympäristöministerin salkun.

Vihreille tulee oikeusministeriön ja elinkeinoministeriön kakkossalkun, mikä pitää sisällään työministeriön tehtäviä ja RKP saa EU- ja ulkomaalaisasioiden ministerin paikan ja kulttuuriministerin salkun.
Uudessa hallituksessa liikenne- ja viestintäministeriö jaetaan lisäksi kahtia. Liikenneministeri tulee keskustasta ja viestintäministeri kokoomuksesta.

Uuteen hallitukseen tulee aiemman hallituksen 18 ministerin sijaan nyt 20 ministeriä. Kokoomus ja keskusta saavat kumpikin kahdeksan postia ja RKP ja Vihreät kumpikin kaksi ministerinsalkkua.

….

Hallitusohjelma pdf-tiedostona: http://www.vn.fi/tiedostot/julkinen/hallitusneuvottelut/fi190670.pdf

Kommentit