Pikavippien sääntely kiristyi tänään – Pitää olla nopea valmius kieltää kokonaan

Blogi, sunnuntaina 01.09.2019

Velkakierre ja pahimmillaan velkahelvetti on sellainen koettelus mihin ei kenenkään pitäisi koskaan joutua. On varmasti totta, että syitä ja polkuja tähän on monia ja niihinkin voimme ainakin osaltamme vakkuttaa, mutta on myös välineitä mitkä helpolla pahentavat tilannetta kiihtyvällä tahdilla. Yksi usein näihin velkakierteisiin liittyvä juttu on pikavipit. Raha voi hukkua moneen, mutta pahimmaksi tilanne muuttu sen myötä, että rahaa saa koko ajan lisää ja lopulta pudotaan kuilunreunalta niin, että ylös ei enää helpolla omilla keinoilla pääse.

Tätä polkua yritimme viime kaudella määrätietoisesti tehdä turvallisemmaksi tai tehdä esteitä, että kulku kohti sitä pahinta ei pääsisi tapahtumaan. Yhtenä keskeisenä tässä oli kokoomuslaisen oikeusministeri Antti Häkkäsen johdolla tehnyt muutokset pikavippilainsäädäntöön.

Edellisen kerran muutoksia teimme vuonna 2013. Tällöin alle 2000 euron kuluttajaluotoille asetimme korkokaton. Tämä auttoi tilannetta, mutta pikavippifirmat keksivät keinot lain kiertämiseen. Myönnettiin suurempia lainoja, joita pystyi sitten nostamaan pienemmissä erissä. Tämän kiertotien tukkimiseksi nyt tänään 1.9. voimaan tuli korkokatto myös yli 2000 euron luotoille. Tästä päivästä eteenpäin ei kuluttajaluotolle voi eikä saa sopia yli 20 prosentin korkoa. Samalla rajaamme myös muita luottojen sivukustannuksia mm. erilaisia kuluja. Pikaluottoja ja muita kuluttajaluottoja koskeva lainsäädännön myötä korkokatto laajenee koskemaan valtaosaa kuluttajaluottoja. Ulkopuolelle jäävät tästä eteenpäin vain sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta, sekä liikennevälineiden, kuten autojen, osamaksukauppa.

”Hintasääntelymalli muuttuu luoton todelliseen vuosikorkoon sidotusta mallista erikseen korkoa ja muita luottokustannuksia sääntelevään malliin. Jatkossa luoton koron yläraja on 20 prosenttia. Lisäksi rajoitetaan oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia kuin korkoa. Muuna kuin korkona perittävien luottokustannusten osalta kustannusten maksimimäärä päivää kohti on 0,01 % luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta luottosopimuksen voimassaoloajalta, ei kuitenkaan yli 150 euroa vuodessa. Luottokustannuksia ei saa myöskään periä ennakolta pitemmältä kuin vuoden ajalta.”

Tavoitteena siis selkeyttää kuluttajaluottojen hinnoittelua, vähentää velkaongelmia ja myös helpottaa lain ja toiminnan valvontaa. Tavoite on siis se, että kuluttaja pystyisi itse paremmin arvioimaan, noudattaako luotonantaja tai luotonvälittäjä lakia. Ja tätä onkin tärkeä nyt seurata ja tehdä myös ilmoituksia jos epäselvyyksiä edelleen ilmenee. Teimme tähän myös mallin mikä osaltaan toivottavasti painostaa luotonantajia toimimaan vastuullisemmin sillä, jos luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoo korko- tai luottokustannuskattoa koskevaa sääntelyä, kuluttajalta ei saa jatkossa enää periä korkoa eikä muita luottokustannuksia lainkaan. ”Koron ja muiden luottokustannusten enimmäismäärää koskeva sääntely koskee lain voimaantulon jälkeen tehtäviä sopimuksia. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin mainittua sääntelyä ei siis sovelleta.”

Nyt on tärkeä seurata mitä uudistus pikavippimarkkinoilla tarkoittaa. Jos kiertoteitä lain kiertämiseksi edelleen etsitään ja käytetään niin siinä tapauksessa uuden Rinteen hallituksen pitää tuoda viipymättä eduskuntaan laki millä pikavipit kielletään kokonaan. Nyt alalta pitää edellyttää 100% lain noudattamista tai sitten lopettaa tällaiset lainat kokonaan.

Edellisen hallituksen Oikeusministeri Antti Häkkänen käynnisti viime vuonna 2018 myös valmistelun pikavippien mainonnan rajoittamiseksi. Työn tuloksena on esitetty harkittavaksi seuraavia sääntelyvaihtoehtoja joko yhdessä tai erikseen:

− Kuluttajaluottoja koskevan markkinoinnin sisällön rajoittaminen huomattavasti nykyistä yksityiskohtaisemmilla säännöksillä, esimerkiksi ottamalla laissa nykyistä tarkemmin kantaa siihen, minkälaista markkinointia ainakin olisi pidettävä kiellettynä.

− Kuluttajaluottojen mainonnan rajoittaminen yksinomaan tosiasiatietoihin.

− Varoituksen antaminen luoton mahdollisista haitallisista vaikutuksista kuluttajan talouteen sekä muistuttaminen velvollisuudesta maksaa luotto kaikkine kustannuksineen takaisin.

− Tiettyihin markkinointikanaviin (esimerkiksi tietyt paikat, tietyt välineet) kohdistuvat mahdolliset kiellot tai rajoitukset.

Häkkänen totesi keväällä, että ”Vastuullinen markkinatalous tarvitsee reilut pelisäännöt. Pikavippien markkinointiin tarvitaan tiukempaa sääntelyä. Meidän on puututtavana siihen, että nykyisin riskittömänä ja huolettomana myytävä luottotuote voikin lopulta olla sisällöltään jotain aivan muuta ja aiheuttaa kuluttajalle merkittäviä taloudellisia ongelmia. Kuluttajaluottojen markkinoinnin rajoittaminen tällä tavalla voisi olla yksi hyvä keino velkaongelmaan puuttumisessa”.

Olen samaa mieltä ja minusta mainontaa selkeyttävä ja merkittävästi rajoittava lainsäädäntö täytyy saada eduskuntaan jo alkavan syksyn aikana. Tässä pitää Rinteen hallituksen oikeusministeri Anna-Maj Henriksonin olla aikaansaava ja ottaa mallia edeltäjästään. Jos esitystä ei tule niin tulemme sen sitten oppositiosta eduskunnan käsiteltäväksi valmiita tuomaan.

Häkkäsen toimeksi annosta aloitettiin myös  luottotietosääntelyn arviointi. Tämän tarkoituksena on vahvistaa myös luotoantajan mahdollisuuksia arvioida nykyistä paremmin luotonhakijan tilannetta. Tähän tarvitaan positiivinen luottotietorekisteri ja myös tätä esitystä Henriksonilta odotamme syksyn aikana.

Luottotietolainsäädäntöä on syytä arvioida myös laajemmin nyt alkaneella vaalikaudella. Velkaantumisen kitkemiseksi pitää tehdä kunnollisia toimia ja siksi esimerkiksi myös Veikkaus tuo peliautomaatteihin pakollisen tunnistautumisen. Tätä pitäisi nyt hallituksen vähintään vuodelle aikaistaan eli saattaa voimaan 1.1.2021. Ja samalla pitää pohtia myös muiden pelien vastuullisempaa toimintaa.

Nyt mukava pyhäpäivä jo iltapäivässä. Lähden Shellille katsomaan Formuloita.

Kommentit