Pidetään parempaa huolta yhteisistä kiinteistöistämme

Kynästä, lauantaina 25.03.2017

Asumisen kustannuksista suuri osa syntyy jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Sujuva maanhankinta, kaavoitus ja luvitus ovat tärkeässä roolissa, mutta myös itse rakentaminen. Meillä rakentamiseen liittyvä sääntely on monilta osin paljon raskaampaa kuin vertailukelpoisissa muissa maissa, kuten esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Tämä näkyy meillä muun muassa porrashuoneiden ja poistumisesteiden osalta selkeästi raskaampana sääntelynä kuin Ruotsissa. Velvoite väestösuojan rakentamiseen muun rakentamisen yhteydessä sisältyy Euroopan maista meidän ohella vain Sveitsin ja Albanian lainsäädäntöön. Voi hyvin kysyä tarvitaanko sitä siis meilläkään nykylaajuudessaan.

Sujuvan ja ajassa elävän ns. rullaavan kaavoituksen rinnalla myös rakentamisen päätösprosesseja tulee lyhentää. Kokoomus haluaa ottaa käyttöön kaikissa rakennushankkeissa ja niihin liittyvissä luvissa yhden luukun periaatteen. Lisäksi hakijan tulisi jatkossa toimittaa eri asiakirjat viranomaiselle vain kerran ja mielellään vain sähköisesti niin asiakkaan halutessa. Kokoomus esittää, että sähköinen asiointi rakentamisessa otetaan käyttöön kaikissa kunnissa viimeistään 2020.

Merkittävä esitys on myös se, että meillä on halu ja valmius yhtenäistää toimintatapoja ja säännösten tulkintoja koko maassa. Lähtökohtana pitää olla se, että lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan mahdollisimman samalla tavalla koko Suomessa. Erityisesti rakennusmääräyksissä olevien palonormein tulkintojen yhtenäistäminen on ehdottoman tärkeää. Tällä tavalla parannamme mm. suomalaisen puun käyttöä rakennushankkeissa.

Kokoomus haluaa, että kaikki rakentamaiseen liittyvät säädökset ja niihin liittyvät tulkinnat tarkastellaan nyt yhdessä ammattilaisten kanssa läpi kriittisesti. Luodaan malli, missä rakentamisen ammattilaiset voivat esittää säädösten järkeistämisiä ja purkamista arjen ja muiden maiden kokemuksiin perustuen.

Iso ongelma on julkisten rakennusten sisäilmaongelmat. Tilanteen saamiseksi lopulta hallintaan Kokoomus haluaa teettää laajan ja puolueettoman selvityksen sisäilman laatuketjusta ja merkittävimmistä ja suurimmista riskitekijöistä, jotka toteutuessaan johtavat julkisten rakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmiin. Hometalkoiden rinnalla pitää käynnistää nyt yhteiset sisäilmatalkoot.

Osa ongelmista juontaa juurensa jo rakentamiseen. Joskus liian tiukka aikataulu on voinut tarkoittaa sitä, että betoni ei ole ehtinyt kuivaa ennen muovimaton päällensä saantia. Tällaiset virheet ja rakentamisen ongelmat ovat anteeksiantamattomia. Myös sääsuojaus olisi monissa hankkeissa pelastanut rakennukset kosteusongelmilta ja antanut ihmisille turvallisen paikan asua, leikkiä ja tehdä työtä. Osa ongelmista syntyy sitten vasta käytön aikana. Automme me katsastamme säännöllisesti, mutta miksi emme talojamme. Vuosittaisen huollon ja asianmukaisen ylläpidon varmistamiseksi Kokoomus esittää, että jatkossa kaikille julkisille rakennuksille tulee tehdä julkinen huoltokirja, mistä voidaan varmistaa saliojien ja rännien vuotuiset tarkastukset, ilmastoinnin huollot ja osaava käyttö ja muut kiinteistön terveyden kannalta elintärkeät huolto- ja ylläpitotoimet.

Pelkästään sosiaali- ja terveyspuolen kiinteistömassan arvo on STM:m ja valtiovarainministeriön teettämän selvityksen mukaan noin 4,2 miljardia euroa. Tämän päälle tulevat päiväkodit ja koulut. Kuntien omistamien kiinteistöjen ja teknisen infran uushankinta-arvo on jopa 100 miljardia euroja. Ja lisäksi valtio omistaa merkittävän määrän erilaisia kiinteistöjä yliopistoja ja hallintorakennuksia. Kyse on siis valtavasta omaisuusmassasta ja Kokoomus haluaa, että tästä yhteisestä omaisuudestamme pidetään jatkossa entistä parempaa huolta.

Timo Heinonen
kansanedustaja
Kokoomuksen maankäyttö- ja asuntoryhmän puheenjohtaja

Kommentit