Nuorten parlamentti antaa nuorille äänen Timo Heinonen mukana tapahtumassa

Uutiset, maanantaina 18.02.2008

Nuorten parlamentti on eduskunnan ja Kerhokeskuksen yhdessä toteuttama hanke, jonka tavoite on innostaa nuoria yhteiskunnalliseen seuraamiseen ja keskusteluun. Samalla tarjotaan ministereille ja kansanedustajille mahdollisuus kuulla nuoria.

Nuorten parlamentti -ajatus lähti 1997 eduskunnan puhemies Riitta Uosukaiselta, joka lähetti vetoomuksen kaikille Suomen peruskouluille. Ensimmäinen Nuorten parlamentin istunto järjestettiin eduskunnassa 15.5.1998.

Nuorten parlamentin jäsenet ovat parlamenttikerhojen jäseniä. Parlamenttikerhoissa 8.-9. luokkalaiset tutustuvat demokratiaan, eduskuntaan ja sen historiaan, sekä valmistautuvat nuorten parlamentin istuntoon. Kerhot toimivat kouluissa, usein historian ja yhteiskuntaopin, äidinkielen ja oppilaanohjauksen yhteistoimintana. Esimerkkinä kerholaistilaisuudesta on nuorten istunnon alla tänä keväänä järjestettävä tutustuminen eduskuntaan. Samaan yhteyteen järjestetään poliitikkopaneeli äänestysikärajasta, johon on kutsuttu edustajat jokaisesta eduskuntaryhmästä.

– Olen mukana tässä paneelissa ja muutenkin tapahtumassa aktiivisesti. Toimin kirjastomme hallituksessa ja kirjastolla isorooli tälläkin kertaa tapahtuman järjestelyissä, totesi kansanedustaja Timo Heinonen ja kertoi itse odottavansa erityisesti nuorten istuntoa ja nuorten tapaamisia.

Kerhot toimivat koko ajan, mutta kerhotoiminta huipentuu joka toinen vuosi pidettävään Nuorten parlamentin istuntoon. Istuntoon osallistuvat 199 nuorta valitaan kerholaisten keskuudesta tavallisen vaalipiirijaon pohjalta. Istunnossa nuoret esittävät ministereille suullisia kysymyksiä eduskunnan kyselytunnin tapaan, ja ministerit vastaavat. Joskus kysymyksistä myös äänestetään puhemiehen ehdotuksesta. Kansanedustajat on kutsuttu seuraamaan tätä istuntoa lehtereiltä.

Istunnon jälkeen koululaiset osallistuvat puhemiehen vastaanotolle, ja heille on myös järjestetty mahdollisuus tavata kansanedustajia. Seuraava nuorten parlamentin istunto järjestetään tänä keväänä, 11.4. eduskunnassa.

Kommentit