Normeja pitää purkaa eikä vain puhua – Uudessa ympäristönsuojelulaissa luotetaan karjankasvattajaan

Blogi, torstaina 04.12.2014

 

Lupasin eilen kertoa täällä blogissani yhden ihan konkreettisen esimerkin tästä normienpurkutalkoista. Normitalkoista on tullut nyt politiikan muotisana ja sitä toitottaa kaikki. Samaan aikaan kuitenkin esitetään yhä uutta ja uutta sääntelyä. Mutta tässä nyt yksi esimerkiksi maatalouden kentältä kuinka tiukkaa normitusta puretaan. Marraskuussa siis maamme hallitus antoi esityksen eduskunnalle ympäristösuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Esitys on kaiken kaikkiaan iso kokonaisuus, joka sisältää merkittäviä muutoksia ja uudistuksia. Esitys on valmisteltu huolella turvaamaan ympäristöä, mutta myös yrittäjien ja maanviljelijöiden oikeuksia ja mahdollisuuksia. Siis tässä esityksessä luotetaan aiempaa enemmän maanviljelöihin ja karjankasvattajiin ja puretaan sääntelyä.

Byrokratian purkaminen on ollut valmistelun punainen lanka. Tiedämme, että ympäristön huolehtiminen ja ympäristöarvojen vaaliminen ei vaadi jatkuvasti kasvavaa lupa- ja valvontakoneistoa ympärilleen. Karsimalla päällekkäistä lupa- ja valvontatyötä luomme selkeät raamit kaikelle toiminnalle. Tällä menettelyllä helpotamme yrittäjien arkea ja kevennämme hallinnon tarvetta.

Tässä uudessa laissa ympäristölupamääräysten tarkistamismenettely kumotaan ja se korvataan säännölliseen valvontaan liitettävällä valvontaviranomaisen ”velvollisuudella tarkastella luvan muuttamisen perusteiden olemassaoloa”. Tämä tehostaa lupien käsittelyä ja samalla poistaa tarpeettomiksi katsottuja lupamenettelyitä. Hitaan ja raskaan lupamenettelyn takia meillä seisoo kotimaisia investointeja satojen miljoonien eurojen edestä odottamassa virkamiesten päätöksiä. Pelkästään tämä ratkaisu vähentää lupajonoja noin 20 prosenttia. Tämän hallituksen esityksen kautta vauhditamme myös talouden kasvua ja kotimaisten työpaikkojen syntyä.

Toinen merkittävä uudistus on maa-ainesluvan ja ympäristöluvan käsittelyiden yhdistäminen. Aikaisemmin näiden lupien kohdalla on tehty päällekkäistä työtä monella sektorilla. Nyt käytännöt yhtenäistetään ja tulevaisuudessa luvista vastataan yhdessä tasossa. Myös valitusprosessia hieman muutetaan, sillä nyt valituskäytäntö on muista ympäristöasioita koskevista valituksista poikkeava. Tämän lakiuudistuksen myötä valitusprosessit keskitetään ja valitusjärjestelmä yhtenäistetään hallintovalitukseksi.

Maanviljelijöille ja kotimaisen ruuan tuottajille merkittävin uudistus lienee kuitenkin eläinsuojien lupavaatimustason muuttaminen. Uudistuksen myötä lupakriteereitä kevennetään. Konkreettisesti tämä näkyy niin, että noin 3300 eläinsuojaa jää kuntien luvan ja valvonnan piiristä kokonaan pois. Siis luotetaan karjankasvattajiin aiempaa enemmän ja niin pitääkin. Tällä haemme joustoja muuten niin tiukasti, turhan tiukasti, valvottuun maataloussektoriin. Uudistuksella pyrimme vauhdittamaan kotieläintilojen investointeja ja laajentumista. Myös osa uusien eläinsuojien lupahakemuksista siirtyy kuntien käsiteltäväksi ja näin ollen ELY-keskukselta pois. Tämän uskomme myös vauhdittavan lupaprosesseja.

Liiallista byrokratiaa ympäristösektorilla ja maataloudessa on edelleen, mutta tämä on yksi hyvä askel eteenpäin. Pitkäjänteisellä työllä voimme saavuttaa konkreettisia tuloksia. Ympäristönsuojelu ei saa pohjautua pelkkiin kieltoihin ja sääntöihin.

Mutta näitä esimerkkejä siis tarvitaan jokaiselta hallinnonalalta ja koko ajan lisää. Minusta hyvä sääntö voisi olla se, että kun ministeri esittelee uuden lain niin hän samalla esittelee miten tämä esitys purkaa turhaa byrokratiaa ja normitusta. Ja jos ministeri esittelee uuden normin tai vaateen niin hän samalla esittää kaksi vanhaa kumottovaksi. Itse osallistun tänään talkoisiin ja illan täysistunnossa tulen esittelemään lakialoitteeni millä korjaamme alkoholilain ylilyönnit ja älyttömyydet. Tämä keskustelu siis täysistunnossa tänään illalla. Sitä ennen kuitenkin Riihimäen lukiolaisia vieraanani, ulkoasiainvaliokunnan kokous, työvaliokunta, ryhmäkokous ja täysistunto kyselytunteineen. Siinä minun torstain kalenteri. Matkaan.

….

Kello 22.49 ja istunto hetki sitten päätökseen. Tänään siis todella pitkä ilta talolla ja esittelyssä mm. lakialoitteeni alkoholilainsäädännön mainonnan älyttömyyksien korjaamiseksi. Myönsin siis virheen, että kielloissa mentiin liian pitkälle ja tänään esittelin tuon korvaavan lakialoitteeni. Sillä siis pahimmat älyttömyydet nyt korjattaisiin nopeasti ja sitten olisi aikaa katsoa uudistusta laajemminkin vielä uudelleen. Mutta tämä siis poistaisi some-kiellot, jakeluautot saisivat olla nykyasuissaan ja Olvin-tölkki panimonpihassa sekä Koffin Hevoset kaduilla. Näin siis hieman yksinkertaistaen ja tiivistäen.

Moneen muuhunkin aiheeseen tänään otin osaa keskusteluissa mm. toivoen lisärahaa turvakoteihin ja myös salaisten turvakotien perustamista Suomeen esitin. Ja myös autoilun asiat tänään esillä ja sellaisia. Kaikki puheenvuoroni ja esitykseni löytyvät tuolta Eduskuntatyö-sivun kautta viimeistään huomenaamusta lähtien.

Mutta päivään mahtui tänään myös nuo kaikki aamulla jo kertomani kokoukset ja hieman taustapalaveriakin muutamista isommista tulevista asioista. Ja aivan lopuksi en malta olla ottamatta muutamalla sanalla kantaa myös tuohon tänään esiteltyyn soten rahoitusmalliin. Olen kritisoinut tätä keskustan Juha Sipilän esittelemää mallia alusta asti koko soten pohjaksi mutta nyt rahoitusmalli viimeistään osoittaa sen mahdottomuuden. Päätöksenteko tässä karkaa todella kauaksi kunnista ja kuntien vaikutusvalta jää olemattomaksi, mutta nyt myös rahoitusmalli rankaisee kovimmalla kädellä juuri niitä kuntia jotka ovat hoitaneet asiansa hyvin ja päästää kuin koirat veräjästä ne joilla asiat ovat olleet rempallaan. Mutta totean jo nyt, että olen hyvin varma, että tämä rahoitusmalli ei tule maaliin menemään ja pahaa pelkään, että myös koko sotekin kaatuu vielä perustuslain ongelmiin ja myös siihen, että tämä malli ei turvaa kuitenkaan lopulta niitä lähipalveluitakaan eikä edes palveluita isommillakaan alueilla. Palaan tähän soteen tässä vielä joku päivä hieman laajemmin.

Huomenna blogini avaan aamusta varhaiskasvatuslailla. Siinäkin riittää vielä paljon työtä.

Kommentit