LOPEN LEHDEN YRITTÄJÄNUMERO 200) Hyvät Lopen Lehden Yrittäjänumeron lukijat, ”Käytetään loppilaisia ja Lopen palveluita”

Kynästä, maanantaina 16.11.2009

Kädessänne oleva Lopen Lehden tämän vuoden Yrittäjänumero esittelee teille osan loppilaisista yrityksistä – palveluista ja tekijöistä. Kannustankin meistä jokaista käyttämään yhä enemmän oman kotikuntamme palveluita. Vain käyttämällä niitä pidämme palveluita Lopella ja annamme yrittäjille myös mahdollisuudet parantaa palvelutarjontaa. Tässä työssä meillä jokaisella on tärkeä rooli. Lopella käytetty jokainen euro työllistää ja kehittää kotikuntaamme.

Kuntamme työpaikkaomavaraisuus ei ole muutamien naapurikuntiemme tasoa. Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee kunnan työpaikkojen riittävyyden omalle työlliselle väestölle. Jos työpaikkaomavaraisuus on alle 100, kunnan asukkaat hakeutuvat toisen kunnan alueelle töihin. Kun työpaikkaomavaraisuus on yli 100, kunnassa on työpaikkoja myös muiden kuntien asukkaille. Lopen työpaikkaomavaraisuus on noin 60 prosentin luokkaa eli meiltä hyvin paljon käydään töissä muualla aina pääkaupunkiseutua myöten. Kun esimerkiksi Karkkilassa vastaava luku on yli 90 ja myös Riihimäellä. Maalaiskunnille onkin hyvin tyypillistä se, että täällä asutaan ja täältä käydään muualla töissä. Näin myös siis Lopelta.

Emme ole siis onnistuneet houkuttelemaan kuntaamme suuria yksittäisiä työllistäjiä. Vaan kuntamme työpaikat nojaavat lähinnä pienten ja muutaman keskisuuren yrityksen varaan, palvelualan eli kauppojen yms. varaan sekä kunnallisten palvelualojen työpaikkojen varaan. Määrällisesti vetureina vuosien ajan ovat olleet muutamat yritykset Lopen Metallivalimon nykyisen Alteamsin, Lakan Betonin, Janavalon, V.Leino Oy:n sekä kuljetusalan yritysten johdolla. Yli sadan työntekijän työllistäjiä ei kunnassamme ole ollut pitkään aikaan Lopen kuntaa lukuunottamatta.

Ehkä nousukautena tämä on harmittanut, mutta näin taantuman aikaan voimme toisaalta olla tähän rakenteeseen hieman tyytyväisiäkin. Emme ole tukeutuneet yhteen suureen yritykseen emmekä toisaalta yhteen teollisuuden alaankaan ja näin ollen työllisyytemme on nojautunut laajemmille hartioille. Siitä kertookin juuri nyt osaltaan työttömyysasteemme selkeästi muita kuntia maltillisempi nousu.

Lopen työttömyysaste on tällä hetkellä noin 7,4, kun samaan aikaan Forssassa 14,8 ja Humppilassa 11,8. Omalla seutukunnallamme Riihimäellä työttömyysaste on 9,8 ja Hausjärvellä Lopen luokkaa. Päijät-Hämeessä kahdeksassa kunnassa kahdestatoista mennään reilusti yli 10 prosentin työttömyysluvuissa ja pelko esimerkiksi Heinolassa on nousta jopa 20 prosenttiin eikä Lahtikaan näytä helpolla selviävän. Jyrkimmin työttömyysaste on noussut juuri Heinolassa ja tuoreet uutiset kertovat, että kaupunki ei ole vielä edes pahinta kohdannut. Siellä työttömien määrä on liki kaksinkertaistunut vuoden aikana.

Vuodessa Lopen työttömyysaste on vastaavasti siis noussut 5,6 prosentista 1,8 prosenttia nyt 7,4 prosenttiin. Sekin on toki inhimillisellä tasolla liikaa. Jokainen työttömyysjakso on liikaa ja henkilökohtaisella tasolla monta kertaa hyvinkin vaikea koettelemus. Henkilökohtaisella tasolla se ei yhtään lämmitä, että kuntamme on selvinnyt työttömyyden kanssa hieman muita paremmin.
Siksi tarvitsemmekin nyt kaikki mahdolliset toimet maassamme ja myös Lopella sen eteen, että pystymme turvaamaan työpaikkoja, luomaan uusia työpaikkoja ja osaltamme tukemaan heitä joita työttömyys nyt tämän laman aikana kohtaa. Tarvitsemme myös inhimillistä tukea toisiltamme – lähimmäisiltämme.

Työpaikkoja Lopelle on kuitenkin viimeisen vuoden aikana luonut myös hyvin kuntamme rakentaminen. Laskennallisesti miljoona euroa rakentamiseen työllistää noin 17 henkeä. Taantumassa kuntamme ja eri kuntayhtymämme rakentavatkin Lopelle paljon. Parhaillaan käynnissä on Kirkonkylän koulukeskuksen yläkoulun remontti, terveyskeskuskuntayhtymän neuvola-hammashoitola-rakennustyömaa ja Launosten päiväkodin rakentaminen. Lisäksi rakennamme tulevaisuutta Launosiin kunnallistekniikan muodossa. Launosten Marjarinteeseen tulee nyt noin 25 uutta omakotitonttia. Yhteensä investoinnit ovat noin 10 miljoonaa euroa, josta osa tulee valtiolta. Näiden työllisyysvaikutukset ovat siis noin 170 henkilötyövuotta. Osa työntekijöistä tulee tietenkin Lopen ulkopuolelta, mutta työllisyysvaikutus Lopellekin on merkittävä mm. alihankkijoiden muodossa. Sen näkee kun näillä rakennustyömailla käy.

Itse uskon, että Loppi ja seutukuntamme tulee kehittymään myönteisesti tämän taantuman jälkeen. On totta, että yritystoiminta tulee sijoittumaan tulevaisuudessakin sinne, missä sillä on parhaimmat edellytykset menestyä. Itse uskon, että tässä kilpailussa oman seutukuntamme rooli kasvaa. Elämme keskellä kasvu-Suomea. Kuntamme kehittämispäällikkö Jyrki Käki onkin todennut, että ”elämme valtakunnan päämarkkina-alueiden sydämessä ja se voi parhaimmillaan luoda yrityksille toimintaympäristön, jossa on todelliset edellytykset kilpailukykyiseen toimintaan. Pääkaupunkiseutu on vajaan tunnin matkan päässä, Tampereelle ja Turkuun ehtii puolessatoista tunnissa. Omalla talousalueellakin asuu vajaat 100.000 potentiaalista asiakasta ja yhteistyökumppania”. Se on juuri näin.

Meidän tulee nähdä tämä mahdollisuus ja on hyvin tuhoisaa, jos emme arvosta yrittäjyyttä ja yksityisen sektorin tuomaa tulonmuodostusta, emmekä tue sitä yhteiskunnassa. Julkisen sektorin tukiverkot rahoitetaan nimittäin nimenomaan niillä tuloilla, jotka yrittäjyyden avulla – työpaikkoja synnyttämällä – työtä tekemällä – syntyvät.

Lopella on yritystontteja kaikissa kolmessa taajamassa. Pystymme tarjoamaan rakentamisvalmiita tontteja kilpailukykyiseen hintaan. Meillä on työvoimaa ja meillä on hyvää sijaintia, mutta ennen muuta meillä on tilaa myös asumiseen. Meiltä löytyy hyviä omakotitontteja taajamista, mutta erinomaisia tontteja myös maaseutukylistä. Olen kuullut, että esimerkiksi Pilpalan kylien alueelta on tontteja nyt myös tulossa myyntiin. Itse uskonkin, että tällä kokonaisuudella seutukuntamme tulee menestymään jatkossakin yhdessä.

Kannustan siis käyttämään euroja kotikunnan kaupoissa ja yrityksissä myös joulun alla. Olen vakuuttunut ja tiedän, että lähes kaikissa tapauksissa palvelun ja tuotteet löydämme myös kotikunnastamme. Jos emme kaikkea Lopelta niin vähintääkin seutukunnaltamme.

Näin toimimalla kehitämme ja pidämme asuinalueelle elinvoimaisena huomennakin.

Timo Heinonen
Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kansanedustaja

Kommentit