Lopen kokoomus esitti pyörätievaraukset Kirkonkylältä Riihimälle ja Läyliäisiin

Uutiset, sunnuntaina 17.06.2007

Lopen kunnanvaltuusto kokoontui kevätkauden viimeiseen valtuuston kokoukseen maanantaina kesäkuun 4. päivänä. Valtuustossa käsittelyssä oli kunnan ja eri kuntayhtymien tilinpäätökset ja samalla kaksi pitkäaikaista kaava-asiaa saatiin päätökseen. Valtuusto vahvisti Jylhäkummun kaavan ja Kirkonkylä-Jokiniemen tienoon ja ympäröivän maaseudun yleiskaavan. Kokoomuksen Juhani Rautiaisen esityksestä kaavaan lisättiin tulevaisuuden varaukset kevyenliikenteen väylille kantielle ja Läyliäisten tielle.

– Lopen kokoomuslainen valtuustoryhmä esittää, että kaavaan merkitään Kantatie 54:lle välille Kirkonkylä-Riihimäki ja tie 132:lle välille Joentaka-Läyliäinen varaukset kevyenliikenteenväylille, esitti Juhani Rautiainen kokouksessa ja sai esitykselleen kannatusta Saija Grönholmilta.

Rautiainen totesi samalla, että kevyenliikenteen väylät ovat turvallisuuden kannalta keskeisen tärkeät, kun teiden varsien asutus kasvaa nopeasti. Pyöräteiden toteutus kuuluu Hämeen tiepiirille eikä niiden toteutuksesta ole mitä tietoa. Kaavamerkintä kuitenkin jäättää varaukset tulevaisuuteen.

-Sama tulee huomioida aikanaan tehtäessä seuraavaksi Kormu-Launosten osayleiskaavaa, totesi Juhani Rautiainen kokoomuslaisen valtuustoryhmän toiveena.

Rautiaisen esitys hyväksyttiin kokouksessa äänestyksen jälkeen yksimielisesti.

Isokorkeen metsäalueelle omakotialue

Lopen kokoomuslaiset esittivät samalla kaavaan myös toista muutosta. Valtuutettu Eeva Pyhälammi esitti, että Isokorkeen lähimetsään varatusta asuntoalueesta luovuttaisiin ja alue säästettäisiin kokonaisuudessaan vapaa-ajankäytössä.

– Useisiin kaavalausuntoihin ja muistuksiin mm. Lopen koulujen opettajia ja avustajia, Lopen Samoojat ja Lopen Luonnonystävät ja yksityiset loppilaiset viitaten Isokorkeen lähimetsä ja virkistysalue tulee mielestämme säilytetään metsäosuudeltaan kokonaisuudessa lähivirkistyalueella, totesi Eeva Pyhälammi ja sai esitykselleen kannatusta Kari Maunulalta.

Pyhälammi totesi, että Isokorkeen lähimetsäalueelta tulisi poistaa asuntorakentamisen kannalta merkityksettömät, mutta virkistys, koulu- ja päiväkoti ja vapaanajantoimintojen kannalta keskeisen haittaavat asuinaluetta tarkoittavat AP-merkinnät.

-Mielestämme alue tulee säilyttää koulujen ja kuntalaisten lähivirkistysalueena kokonaisuudessaan eikä vaarantaa sen käyttöä muutamilla omakotitonteilla.

Valtuusto joutui äänestämään asiasta ja äänestyksessä Pyhälammin esittämä muutos hävisi pohjaesitykselle mikä tulevaisuudessa tuo alueelle omakotitaloja. Virkistyskäytölle kannatusta löytyi kokoomuksen ryhmän lisäksi myös vasemmistoliiton ja SDP:n ryhmästä.

– Minusta on valitettavaa, että hävisimme äänestyksen. Itse olen lapsena ja myöhemmin opettajana saanut nauttia alueesta monella eri tavalla ja toivoin, että se olisi säilynyt yhtenäisenä kokonaisuutena myös tulevaisuuteen, totesi valtuuston puheenjohtaja Timo Heinonen kokouksen jälkeen.

Juha Puolitaival uutena ympäristölautakuntaan

Valtuusto valitsi samalla ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi vaalikaudeksi uudeksi varajäseneksi Juha Puolitaipaleen. Entinen lautakunnan varajäsen Erkki Holttinen jatkaa loppukauden Pekka Kerovuoren jälkeen lautakunnan varsinaisena jäsenenä.

Kommentit