Lauantai, 25.10.2008

Blogi, lauantaina 25.10.2008

HYVÄ EHDOKAS: Marianne Kuukkanen

asuinpaikka: Mikkeli

ikä: 22

ammatti: Opiskelija, Etelä-Savon Kokoomusnaiset ry järjestösihteeri

perhe: Äiti, Isä, Isosisko ja –veli sekä koira Bruno

Kotisivut: www.mariannekuukkanen.net

luottamustehtävät:

Mikkelin Yhteiskoulun lukion oppilaskunnan hallituksen jäsen syksy 2002- kevät 2005
Mikkelin Yhteiskoulun lukion oppilaskunnan puheenjohtaja syksy 2004-kevät2005
Mikkelin Yhteiskoulun lukion neuvottelukunnan jäsen 2003-2004
Etelä-Savon Kokoomusnuoret pj 2006-syksy 2008

Miksi kokoomus:

Kokoomus on lähinnä omaa ajattelumalliani, jonka olen yrittäjä-vanhemmiltani perinyt. Minulle on tärkeää, että puolue tukee yrittäjyyttä ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen. Kokoomus on puolue, joka pyrkii kehittämään ja uudistamaan Suomea, kuitenkaan unohtamatta tärkeitä ympäristökysymyksiä. Opiskelijana minulle on tärkeää, että myös meidän asemastamme pidetään huolta ja näin on myös tehty.

Tasa-arvo on yksi minulle hyvin tärkeistä asioista ja sen toteutumista ajava puolue on sellainen johon haluan kuulua. Ennen kaikkea Kokoomus on tekijäpuolue, joka ei vain puhu kauniilla sanoilla, vaan tekee myös töitä niiden lunastamiseksi.

Tavoitteet kotikunnassa:

Mikkelistä vireä ja energinen opiskelijakaupunki. Meillä on kaikki ainekset saavuttaa vireän ja hyvän tuulisen opiskelukaupungin maine! Nyt onkin aika alkaa panostaa Mikkelin imagon rakentamiseen siten, että se imee asukkaita luokseen, eikä päinvastoin. Tätä voidaan edesauttaa muun muassa ottamalla avoimempi asenne muutoksia kohtaan. Ilman uudistus/muutoshankkeita emme saa kaupungin taloutta kuntoon, emmekä näin ollen myöskään imagoamme muutettua. Me olemme Itä-Suomen pääkaupunki – nyt on aika myös alkaa näyttää siltä! Oikealla markkinoinnilla voimme saavuttaa jo paljon.

Tehdään Mikkelistä kaupunki, jossa nuoret ja vanhukset voivat elää rinta rinnan. Tosiasia on, että ilman nuorta työvoimaa, emme saa riittävästi verotuloja kattamaan vanhusten hoivapalveluja. Vireä kaupunki koostuu kaikista ikäluokista ja niiden yhteistoiminnasta.

Maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten opiskelijoiden integroitumisessa yhteiskuntaamme on kunnalla merkittävä rooli. Pyritään takaamaan, että maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten opiskelijoiden on helppo luoda siteitä muiden kuntalaisten kanssa ja oppia kieltä. Monikulttuurikeskuksen toimintaa on tuettava ja taattava sen toimivuus jatkossakin. Tulevaisuudessa olemme entistä riippuvaisempia ulkomailta tulevasta työvoimasta ja näin ollen on tärkeää, että panostamme maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymiseen jo nyt.

Liikunnalla skarppi fiilis niin arkeen kuin vapaallekin: Kaikenikäisten liikuntaa lisäämällä voidaan ennaltaehkäistä vakavia sairauksia kuten liikalihavuuden myötä usein ilmenevää aikuisiän diabetesta. Kannustetaan yrityksiä huolehtimaan työntekijöiden jaksamisesta liikuntasetelein, työsuhdepolkupyörillä ja muilla mahdollisilla keinoilla. Huolehditaan myös, että julkiset ulkoliikuntapaikat pysyvät kunnossa ja laduille ja luistelemaan pääsee jatkossakin.

Kolme asiaa joita muuttaisit Suomessa:

1. Haluaisin panostaa enemmän siihen, että Suomi houkuttelisi asuinmaana niin suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin opiskelijoita siten, että he valmistumisensa jälkeen kokisivat maamme antavan heille ammattilaisina suhteessa enemmän kuin muut maat.

2. Suomen maantieteellinen sijainti aiheuttaa sille joitakin rajoitteita, mutta se voi toimia myös valttikorttina. Matkailualaa tulisi kehittää jatkuvasti ja lisätä Suomen kiinnostavuutta matkailukohteena.

3. Toivoisin lisää varoja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Liian moni jää tällä hetkellä ikään kuin yhteiskunnan ulkopuolelle ja kuilu hyvinvoivien ja sairaiden välillä kasvaa. Muun muassa mielenterveyspotilaiden kuntoutukseen ja terapiakäynteihin on tällä hetkellä aivan liian pienet resurssit.

Kommentit