Lauantai, 18.06.2011

Blogi, lauantaina 18.06.2011

Mistä on hyvä hallitus tehty? Tänään sen teemme. Sicpackin ministerinimitykset tänään pöydissä meidän ja demarien osalta. Meiltä riviin tuleen tuttuja nimiä. Jos veikkaisin niin miehet Jyrki Katainen, Jyri Häkämies ja Alexander Stubb ja sitten neljänneksi mieheksi tällä kertaa kun maa- ja metsätalousministeri salkku meille Jari Koskinen. Olemme häntä Hämeestä tähän tehtävään toivoneet ja katsotaan saammekohan vastausta huutoomme. Ja tämä sitten tarkoittaisi kahta naisministeriä ja he olisivat Paula Risikko STM:ään ja Henna Virkkunen kuntaministeriksi. Kohta tiedämme miten menevät. Nyt siis ensin puoluehallituksen kokoukseen ja sitten eduskuntaryhmä tekee valinnat ja lopullisen vahvistuksen vielä eduskuntaryhmä yhdessä puoluevaltuuston kanssa. 

Niin se meni. Onnea Henna Virkkuselle, Paula Risikolle, Jyrki Kataiselle, Jyri Häkämiehelle, Jari Koskiselle ja Alexander Stubbille. Siinä kuusi ministeriämme ja sixpackin teimmekin. Meille Hämeessä erittäin kova juttu oli Jari Koskisen kutsuminen ulkopuoleltamme ministeriksi hoitamaan vaatimaan maa- ja metsätalousministerin tehtävää. Sillä saralla työtä tuleekin riittämään eikä todellakaan mitään helppoa. Jos oikein luin niin esimerkiksi sikatalous maassamme Sirkka-Liisa Anttilan ministerikauden jälkeen huonommassa jamassa kuin koskaan ennen. Vain yksi esimerkki. 

Ystäväni Henna Virkkunen aloittaa nyt OKM:n jälkeen kuntaministerinä. Käynnissä oleva ParasII-uudistus menee nyt jäihin ja hommaan otetaan uutta vauhtia. Itse olen tilanteeseen tyytyväinen. Uudistuksessa pitää nämä palvelut hoitaa aitojen työssäkäynti- ja asumisalueiden alueella eikä niin kuin nyt monissa paikoissa myös meillä rakentaen erilaisia hallintohimmeleitä kuntien välille jopa ilman luontaista yhteistä kuntarajaa. Eihän niin laadukkaita palveluita turvata. No ei. Mutta edetään nyt maltilla ja järkevästi.

Ja kyllähän päivän kova juttu oli Jyrki Kataisen nouseminen pääministeriksi ja myös Jyri Häkämiehen nousu yhdestä tärkeimmistä ministeripesteistä eli elinkeinoministeriksi. Huippuosaajia kumpikin. Ja uskon, että Alexander Stubbillekin saatii räätälöityä sopiva kokonaisuus EU- ja ulkomaankauppa-asioita ulkoministerin tehtävän mentyä SDP:lle. Uskon, että tuonkin tehtävän voi tehdä alexmaisesti ja tyylillä ja 2010-luvun malliin. Rima ei Väyrysen jälkeen aivan hirveän korkealla tosin ole.

Mutta sitten mielenkiintoista oli seurata myös demarien ministerirallia. Urpilainen otti kuin ottikin itselleen valtiovarainministerin vaativan salkun. Toivotaan, että saa tehtävän hoidettua, sillä edessä todellakin vaativat ajat. Heinäluoma taisi sitä ennen itse valita puhemiehen paikan itselleen ja siitä sitten demaripakka alkoi järjestyä. Tuomioja tulee ulkoministeriksi, Jukka Gustafsson opetusministeriksi ja SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Ihalainen työministeriksi. Ja uusi nuori kyky Krista Kiuru viestintäministeriksi. Niin ja Maria Guzenina peruspalveluministeriksi. Suurimmalla mielenkiinnolla seuraan kuitenkin Gustafssonin työtä opetusministerinä. Toivotaan, että jatkaa hyvää työtä vaatimassa ja tärkeässä ministeriössä. Opetukseen ja korkeaan osaamiseen pitää panostaa tällaisessa tilanteessa ja uskon, että tällä puolella on paljon tehtävää Sarkomaan ja Virkkusen jälkeenkin. Ja toivotaan, että demariministeri nyt sitten näyttää sen miten he turvaavat OKL:t eri paikkakunnilla. Kevään aikana kun ovat monta kertaa kertoneet ja levittäneet viestiä, että opetusministeri voi halutessaan OKL:t pelastaa. Katsotaan siis haluaako Gustafsson ja demarit oikeasti. Tulemme seuraamaan Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaa tarkasti. Hyvää perintöä ei nyt saa tuhota. 

Mutta kyllähän isoin asia tulevalla ja nyt alkaneella kaudella on talous. Kestävä julkinen talous on nimittäin ehdottomasti suurin hyvinvoinnin perusta. Vain tätä kautta voidaan tulevaisuudessa taata hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Hallitusohjelmaa on tutkittu nyt tarkkaan ja voin todeta, että nimenomaan meidän Kokoomuksen ansiosta hallituksen talouspoliittiset linjaukset ovat sen kaltaiset, että hyvinvointiyhteiskunta pystytään pelastamaan ja kaikille kuuluvat hyvinvointipalvelut, kuten koulutus ja terveydenhuolto, turvaamaan.

Uuden hallituksen talouslinjauksilla puututaan valtion velanottoon. Jyrki Kataisen johdolla tavoitteenamme on valtiontalouden velan ja kokonaistuotannon suhteen kääntäminen selkeään laskuun vaalikauden loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että nopeasti kiihtynyt valtion velkaantuminen saadaan merkittävästi hidastumaan lopullisena tavoitteena pysäyttää velan kasvu kokonaan.

Julkisen talouden kestävyys pyritään turvaamaan toteuttamalla menojen ja tulojen sopeutustoimia heti nyt vaalikauden alussa sekä edistämällä rakenteellisia uudistuksia, kuten työurien pidentymistä ja palvelujen tuottavuuden parantamista. Valtion menoja ja tuloja sopeutetaan nettomääräisesti yhteensä 2,5 mrd. euroa vuoteen 2015 mennessä vuositasolla. Menosopeutuksen reilun 2 miljardin euron kokonaissummasta 600 milj. euroa kohdennetaan uudelleen, jotta perusturvaa sekä työllisyyttä ja kasvua voidaan parantaa. Työllisyyttä ja kasvua edistävissä toimissa painopiste on Kokoomuksen linjan mukaisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisessä, työllistävissä investoinneissa sekä panostuksissa uusiin kasvualoihin.

Hallituksen talouspolitiikka tähtää siihen, että Suomen valtion nykyinen, paras mahdollinen luottoluokitus pystytään säilyttämään jatkossakin. Tämä näkyy suoraan Suomen velasta maksamassa korossa, joka kannattaa tietysti yrittää pitää mahdollisimman matalana. Mikäli valtion velan bruttokansantuote ei näytä kääntyvän laskuun tai valtiontalous näyttää jäävän alijäämäiseksi, on hallitus jo sopinut uusista toimista, jotka varmistavat tavoitteiden saavuttamisen ja hyvinvointivaltion perustan turvaamisen.  

Verotuksen tasoa ja rakennetta uudistetaan talouskasvua, työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukevaan suuntaan. Hallitus toimii Kokoomuksen keskeisen vaalitavoitteen mukaisesti alentaen työn verotusta. Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn ja investointihalukkuuden sekä työllisyyden edistämiseksi työn verotusta kevennetään alentamalla yhteisöveroa sekä huolehtimalla siitä, ettei palkkatulojen verotus kiristy millään tulotasolla. Työllisyyttä edistetään myös keventämällä pienituloisen työn verotusta, mikä kannustaa työn vastaanottamiseen.

Kansalaisten ostovoiman kehityksestä huolehditaan sekä veroratkaisujen että perusturvan parannusten avulla. Perusturvan merkittävien korotusten lisäksi perusturvan varassa olevien ja pieniä ansiotuloja saavien verotusta kevennetään parantamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä. Hallitus selvittää omaishoidon tuen verokohtelun tavoitteenaan parantaa omaishoitajien asemaa.

Yritysten työllistämis-, kasvu- ja investointimahdollisuudet paranevat, kun yhteisöveroa lasketaan 25 prosenttiin. Energiaintensiivisten toimialojen energiaverotusta alennetaan EU-säännösten sallimille minimitasoille. Tällä tavoin tuetaan yritysten kykyä työllistää, tehdä investointeja ja kasvaa sekä ylläpidetään Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Myös t&k -vähennyksen toteuttamismahdollisuudet selvitetään pikaisesti. Kiinteistöveroa ei laajenneta maatalous- ja metsämaahan eikä metsänomistajille tule erillistä metsämaksua.

Verotuksen painopiste siirtyy Kokoomuksen peruslinjauksen mukaisesti kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta. Valmisteverotuksessa sekä ympäristön että terveyden kannalta haitallisten tuotteiden verotusta korotetaan. Veromuutokset toteutetaan yritystoiminnan edellytykset ja suomalaisyritysten kilpailukykytekijät huomioiden.

Työtä siis tulee riittämään. Nyt tärkeä päivä päätökseen ja jo kotona Lopella Loppijärven rannassa. Huomenna ansaittu vapaapäivä. Uskoisin, että olemme sen ansainneet itse kukin tämän puristuksen jälkeen.

Uudet ministerit ovat jo sitoutuneet 5 prosentin palkan alennukseen. Se on hieno esimerkki tässä vaikeassa tilanteessa kun talous ajaa ahtaalle itse kunkin arjen asian. Mutta eikö olisikin paikallaan samaa esimerkkiä seuraten myös alentaa meidän kansanedustajien palkkoja ainakin 5 prosentilla ja myös muiden poliittisissa viroissa toimien. Esimerkillä tätä maata on johdettu enenkin.

 

 

 

 

Kommentit