Lauantai, 04.12.2010

Blogi, lauantaina 04.12.2010

Unicef julkaisi nyt päättyvällä viikolla raportinsa ”The children left behind”, joka oli jälleen mukaan luettavaa meille suomalaisille. Sen mukaan lasten hyvinvoinnin tasa-arvoisuus toteutuu parhaiten Suomessa, Hollannissa, Sveitsissä ja Tanskassa. Mukana oli 24 OECD maata ja kärkinelikko tuossa ja koulutuksen osalta maamme tästä ykkönen. Vertailussa käsiteltiin kolmea aluetta eli tasa-arvoisuutta taloudellisessa hyvinvoinnissa, koulutuksessa ja terveydessä. Idea oli se, että verrattiin huonoimmassa asemassa olevia keskimääräisesti pärjääviin. Pohjoismaiden pärjääminen oli nelikonkin takana vahvaa. Seuraavina tulivat Irlanti, Islanti, Norja ja Ruotsi. 24 maan joukossa huonoimmin pärjäsivät Italia, Kreikka ja Yhdysvallat. Eli näissä maissa keskivertolasten ja heikoimmin pärjäävien välinen kuilu on kasvanut kaikkein suurimmaksi. 

Mutta huomion arvoista tutkimuksessa oli sekin, että kärkinelikostakaan ei yksikään päässyt kärkinelikkoon kaikissa kolmessa tutkimusosa-alueessa. Meillä hienoinen kauneusvirhe upeassa menestyksessä oli taloudellisesta hyvinvointia mittaava osuus missä maamme oli ”vasta” kuudes. Terveyden osalta olemme vasta 16. Sijoitustamme laskee yllätys yllätys terveellisen ruokavalion osuus. Päivittäisellä hedelmien ja vihannesten kulutuksella mitattuna maamme on tilastojen hännillä yhdessä Unkarin kanssa. Mutta sen sijaan samaan osa-alueeseen kuukuvan vapaa-ajan liikunnan osalta maamme pärjää vertailussa jälleen hyvin ja olemme kuudes. Huolestuttava piirre paljastuu kuitenkin siinä, että säännöllistä liikuntaa harrastavien lapsiemme joukko harvenee muita maita jyrkemmin 11-15-vuotiaiden ikäryhmässä. Tähän tulemmekin nyt puuttumaan mm. koululiikuntaa ja sen tuntimäärää lisäämäällä. Tarkoitus saada harrastusinto syttymään jo alakoulussa ja kestämään siitä sitten läpi elämän. Tämä vaatii paljon toimia ja asennemuutostakin koululiikunnalta, mutta uskon, että siinä voimme onnista. 

Mutta huomion arvoista tutkimuksessa on se, että koulutuksen osalta tasa-arvo toteutuu meillä selkeästi parhaiten. Olemme kirkkaasti ykkönen. 

Lisää materiaalin on muuten tulossa pian. Uusimmat oppimista miittavat PISA-tutkimustulokset vuodelta 2009 julkaistaan nimittäin nyt 7.12.2010. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 65 maata.PISA eli Programme for International Students Assessment on myös OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja tuloksista sekä koulun ulkopuolella tapahtuvasta oppimisesta kansainvälisessä vertailukehyksessä. PISA:ssa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa. 

Tutkimuksessa selvitetään siis miten 15-vuotiaat nuoret hallitsevat tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja, millaiset tekijät vaikuttavat näihin taitoihin ja miten taidot kehittyvät ajan myötä. Vuonna 2009 tutkimuksessa oli 65 osallistujamaata/-aluetta, joista 33 oli OECD -maita. Tutkimukseen osallistuvat oppilaat valitaan satunnaisotannalla.  Tutkimuksissa selvitetään myös oppimista tukevia opiskeluasenteita ja -taitoja. Oppilas- ja koulukyselyillä selvitetään monipuolisesti opiskeluympäristöä kotona ja koulussa, kodin sosiaalista asemaa ja tukea opiskelulle, oppilaiden ajankäyttöä sekä heidän suhtautumistaan kouluun ja oppimiseen.
Tutkimuksen sisällöllinen painopistealue vaihtuu tutkimuskerroittain.

Tutkimukset ovat painottuneet seuraavasti: 

PISA 2009: lukutaito 
PISA 2006: luonnontieteet 
PISA 2003: matematiikka 
PISA 2000: lukutaito

Omaveikkaukseni on, että olemme tässäkin kärkiryppäässä. Kolmikossa? Uskoisin. Katsotaan ja parin päivän päästä olemme viisaampia. Mutta pitää kuitenkin muistaa, että tulevaisuuden oppimisvaatimukset muuttuvat ja sen myötä myös peruskoulun pitää uudistua ja kehittyä. Tätä työtä nyt siis teemme jotta lapsemme ja nuoremme pärjäävät tulevaisuudessa ei vain tutkimuksissa vaan ennen muuta elämässä. Siitä kuitenkin lopulta perimmiltään on kysymys. Miten pärjäämme elämässämme.

Eilen illalla Helsingissä Suomalaisella Klubilla oli upea Kokoomuksen Itsenäisyyspäiväviikonlopun vastaanotto. Siellä muutama tunti ystävien ja tuttujen kanssa Suomea juhlien ja sitten illalla vielä kotiin Lopelle. Nyt Riihimäelle ja sitten illalla juhlapuhetta Yrittäjäjuhlassa. Monessakohan yrittäjäjuhla tämä jo jälleen tällekin syksylle. Hienoa juhlia. Kertakaikkiaan.

Kello jo yli puolenyön ja juuri kotiin. Muutama kuva nyt vain Yrittäjäjuhlasta tänne kertomaan ja palaan huomenna juhlaan tarkemmin ja laajemmin. Myös juhlapuheeseeni. Mutta vuoden yrittäjiä pitää toki onnitella heti täälläkin eli hatunnosto ja onnentoivotus perheyritykselle Simo Lehtoselle. Huomenna lisää.

 

 

Kommentit