Kokoomuksen kansanedustajat vaativat Pia Kauman johdolla pikaista tukea tapahtuma-alalle

Uutiset, sunnuntaina 14.03.2021

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on ensimmäinen allekirjoittaja toimenpidealoitteessa, jolla pyritään pelastamaan tapahtuma-ala kriisistä sekä turvaamaan sen elinvoimaisuus kriisin jälkeen. Aloitteen on allekirjoittanut 20 kokoomuksen kansanedustajaa mukana myös kansanedustaja Timo Heinonen.

Kansanedustaja Pia Kauma

Toimenpidealoitteessa vaaditaan hallitusta tuomaan viivytyksettä eduskunnalle esitys tapahtumatakuusta. Hallitus on luvannut korvata yrityksille tapahtuman peruuntumisesta aiheutuvia kuluja, mutta lakiesitystä ei näy eikä kuulu, vaikka kesän ja syksyn kulttuuri-, musiikki- ja urheilutapahtumia valmistellaan jo täyttä häkää. Kansanedustajat vaativat myös muutoksia tuleviin kustannustukiin, jotta ne huomioisivat alan erityispiirteet paremmin.

Hallituksen tempoilevan rajoitus- ja viestintälinjan vuoksi tapahtumien toteutumista varjostaa suuri epävarmuus. Monia isoja tapahtumia on jo peruttu. Taloudelliset menetykset ovat moninkertaisia, kun otetaan huomioon peruuntuneiden tapahtumien vaikutus maamme eri alueiden matkailuun ja talouteen laajemminkin.

-Suomalaiselle kulttuurielämälle on elintärkeää, että onnistumme valamaan uskoa alan toimijoihin. Haluamme varmistaa koko toimitusketjulle ja laajalle ekosysteemille taloudelliset edellytykset selvitä kriisistä.Kokoontumisrajoitukset ovat iskeneet rajusti tapahtuma-alaan, sillä fyysinen paikallaolo on monesti koko tapahtuman toteutumisenedellytys, Kauma sanoo.

Työvoimavaltaisen tapahtuma-alan vuosittainen liikevaihto ennen pandemiaa oli yli kaksi miljardia. Kriisin ja sen aiheuttamien rajoitusten myötä jäljellä on vain satoja miljoonia. Luoviin aloihin kuuluva tapahtuma-ala on yksi pahimmin kriisistä kärsineitä toimialoja.

-Kustannustukien osumatarkkuus tapahtuma-alalle on ollut harvinaisen huono, koska niiden kriteeristö ei ota huomioon, että tapahtumissa suuri osa kustannuksista syntyy jo pitkälti ennen tuottoja. Ja jos koko tapahtuma peruuntuu, ei tule tuottojakaan. Tarve tuelle tai itse asiassa korvauksille on ihan aito, Kauma sanoo.

-Hallitus lupasi vuosi sitten, ettei yksikään yritys tule menemään kriisin takia konkurssiin. Tässä puhutaan ihmisistä ja heidän selviytymisestään. Alan toimijat eivät itse ole tätä tilannetta aiheuttaneet. Ahdinko ei johdu siitä, että liiketoimintaa olisi johdettu huonosti. Eihän hallitus vain jätä tapahtuma-alaa yksin?, Kauma päättää.

Timo Heinonen kiirehtii taphtumien tappiotakuuta

Kansanedustaja Timo Heinonen kiittelee kolleegaansa Pia Kaumaa hyvästä työstä talousvaliokunnassa ja nyt myös tapahtuma-alan osalta. Heinonen pitää välttämättömänä, että taloudellisen tuen ohella myös koronaturvallisia tilaisuuksia ja tapahtumia pitäisi päästä järjestämään.

-Monen kohdalla ei enää pelkkä raha auta ja ratkaise tilannetta. Pitää pystyä avaamaan koronaturvallisesti konsertteja esimerkiksi istumajärjestelyin tai teattereita ja elokuvateattereita koronaturvallisin ratkaisun, toteaa Heinonen ja muistuttaa myös tapahtumien koronatakuun kiirellisyydestä.

-Tämä kesän tapahtumien korona tappiotakuu pitäisi saada nyt nopeasti tietoon ja käyttöön. Oma lukunsa on lupaus niille joiden tapahtumat mahdollisesti vielä järjestelyjen jälkeen vielä peruuntuisivat, mutta myös ne tapahtumat, jotka voidaan toteuttaa, mutta esimerkiksi ilman yleisöä tai rajusti rajoitetulla yleisömäärällä. Tällöin valtion tulee turvata taloudellisesti se, että tapahtuma ja sen järjestäjät pääsevät nollatulokseen ja tapahtuma säilyy elossa yli korona-ajan, vaatii Heinonen.

Kommentit