Kokoomuksen kansanedustajat Janne Heikkinen, Heikki Autto, Timo Heinonen ja Markku Eestilä: Onko hallitus on vaarantamassa suomalaista kalastuskulttuuria?

Uutiset, torstaina 15.10.2020

Kokoomuksen kansanedustajat Janne Heikkinen, Heikki Autto, Timo Heinonenja Markku Eestilä vaativat, että Marinin hallitus hautaisi ajatuksensa tuottajavastuun laajentamisesta vapaa-ajankalastusvälineisiin SUP-direktiivin (Single-Use Plastic Directive) kansallisessa toimeenpanossa.

– Ympäristöministeriön suunnitelmien mukaan kalastusvälineiden valmistajien ja maahantuojien olisi järjestettävä siimojen ja vieheiden keräys jäteastioiden tyhjentämisestä aina kalastusvälineiden sisältämien materiaalien kierrätykseen. Jokainen voi ymmärtää, että kalastuksesta tulisi kallis harrastus, Heikki Autto toteaa.

Edustajien mukaan Suomessa ei onneksi ole maailman meriltä tuttua kalastusroskaongelmaa. Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan kalastusvälineiden osuus kaikista rantaroskista Suomen rannoilla on vain 0,06 prosenttia. Maailmalla vastaava luku on 27 prosenttia.

– Suomalaiset vapaa-ajankalastajat eivät roskaa, mutta siitä huolimatta he joutuisivat kohtuuttomalla tavalla maksumiehiksi. Tässäkö on hallituksen kiitos vastuullisuudesta?, Timo Heinonen kysyy.

Edustajat muistuttavat, että suhteellisuusnäkökulma on otettu huomioon itse direktiivissä, jossa todetaan, ettei kalastajilta eikä kalastusvälineiden pienimuotoisilta valmistajilta tulisi edellyttää laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyviä velvoitteita. Suomessa jo nyt virkistyskalastajien kalastusvälinejätteet päätyvät todistetusti asianmukaisesti kotitalouksien sekajäteastioihin sekä satamien jätepisteisiin.

– Komissio keskittyi valmistelussaan ammattikalastuksen tuotteisiin ja merialueisiin. Nyt kansallisessa valmistelussa ympäristöministeriö on lähtenyt laajentamaan tuottajavastuuta koskemaan kaikkia kalastustuotteita, myös sisävesikalastusta, sanoo Markku Eestilä.

Eduskunta on saamassa näillä näkymin hallituksen esityksen aiheesta joulukuussa.

– Kaikkiaan muovisen vapaa-ajankalastusvälinejätteen kokonaismäärä Suomessa on niin vähäinen, että sen erilliskeräys ei ole liene tarkoituksenmukaista, vaan meidän on syytä vaalia hyviä suomalaisia perinteitä siitä, että luontoa ei roskata ja jokainen huolehtii omat roskansa asianmukaisesti eteenpäin, toteaa Kokoomuksen maa- ja metsätalousvaliokunnan valiokuntavastaava Janne Heikkinen.

Kommentit