Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vaatii opettajille keinoja puuttua käytösongelmiin

Uutiset, keskiviikkona 25.05.2011

Tuoreen tutkimuksen mukaan koululaisemme eivät paistattelekaan maailman parhaiden joukossa – ainakaan käytöstavoillaan. Talousjärjestö OECD:n tutkimus väittää, että suomalaisissa luokkahuoneissa häiriköidään kolmanneksi eniten, kun asiaa tutkittiin 38 maassa. Kansanedustaja ja luokanopettaja Timo Heinonen tunnistaa tilanteen ja vaatiikin nyt opettajille keinoja tehdä kasvatustyötä.

– On tärkeää, että opetusryhmiä voidaan edelleen pienentään. Tämä on tärkeää luokkien työrauhan ja opettajien kasvatustehtävänkin näkökulmasta, painotti Timo Heinonen

Kyseisessä tutkimuksessa tarkasteltiin ensisijaisesti koulujen oppimisympäristön laatua ja opettajien työskentelyoloja. Tutkimustulokset pohjautuvat opettajien tekemiin omiin havaintoihin omasta työympäristöstään.

– Suomen huono sijoitus kielii siitä, että opettajillamme on ongelmia rauhallisen oppimisympäristön ja oppimistilanteen luomisessa. Opettajat joutuvat kohtaamaan kouluissa oppilaiden aiheuttamia häiriötilanteita päivittäin, toteaa Heinonen, – Opettajilla pitää olla riittävät keinot puuttua tällaiseen häiritsevään käyttäytymiseen. Työrauha pitää voida palauttaa luokkiin tavalla tai toisella.

– Häiriköivä oppilas vaikuttaa koko luokan ilmapiiriin ja häiriöstä kärsii niin luokkatoverit kuin opettajakin. Häiriötilanne ja sen purkamiseen kuluva aika on aina pois opetuksesta ja vaikuttaa näin olennaisesti opetuksen laatuun. Ongelmana on se, että opettajat kokevat tekevänsä kasvatustyötä opetustyön kustannuksella.

Suomalaiset tutkimukset ovatkin osoittaneet, että opettajan työssä kasvattaminen ja opettaminen punoutuvat suuriltaosin yhteen.

Tutkimuksessa todetaan osuvasti, että ”koulutuspolitiikkaa voidaan toteuttaa menestyksekkäästi vain korkealuokkaisten opettajien avulla. Opettajat ja heidän työnsä laatu määräävät koulutusjärjestelmän laadun.” Kansanedustaja ja Kokoomuksen Osaamisen ja Sivistyksen Politiikkaverkoston puheenjohtaja Timo Heinonen allekirjoittaa väitteen ja muistuttaa kuinka kokonaisvaltaisesta ja tärkeästä koulutuspoliittisesta asiasta on kysymys.

– Tutkimus julkaistiin kreivin aikaan, sillä hallitusohjelma on parhaillaan rakenteilla. Jotta opettajamme voisivat olla maailman parhaita opetus- ja kasvatustyössään, he tarvitsevat taaksensa poliittisten päättäjien täyden tuen. Heinonen vaatiikin, että alkavalla hallituskaudella saataisiin aiempaa enemmän työkaluja opettajille, laadukkaan opetus- ja kasvatustyön tekemiseen.

– Samalla on tärkeää turvata myös korkeatasoinen opettajankoulutus koko maassa. Tässä onkin hyvä paikka jälleen kerran vedota mm. Tampereen Yliopiston hallitukseen, että he turvaavat myös Hämeenlinnan Opettajankoulutuslaitoksen jatkon tulevaisuudessakin. Maamme tarvitsee nyt mieluumminkin lisää opettajia kuin opettajankoulutuksen alasajoa.

Kommentit