Kokoomuksen Heinonen: Selvitys kaksoiskuntalaisuudesta tarvitaan

Uutiset, perjantaina 24.03.2017

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen toivoo, että niin sanottu kaksoiskuntalaisuus mahdollistettaisiin tulevaisuudessa.

Kaksoiskuntalaisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilö voisi olla kirjoilla kahdessa kunnassa, siis esimerkiksi kotipaikkakuntansa lisäksi mökkipaikkakunnallaan.

– Suomalaiset panostavat vapaa-aikaansa koko ajan yhä enemmän. Suomen Akatemian mukaan lähes kahdella kolmasosalla suomalaisista on jo käytössään vähintään yksi vapaa-ajanasunto. Haluamme kokoomuksessa, että kaksoiskuntalaisuuden mahdollisuuksista laaditaan selvitys. Tässä yhteydessä pitää pureutua esimerkiksi verotukseen, Heinonen sanoo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi 17.3. maankäyttö- ja asuntopoliittisen raportin, jossa perataan rakentamisen ja asumisen normistoa. Kokoomus esittää yhteensä 66 toimenpidettä, joilla asumisesta ja rakentamisesta voitaisiin tehdä sujuvampaa.

Heinosen mukaan kaksoiskuntalaisuudesta olisi kiistattomia hyötyjä, kun esimerkiksi paikallisia palveluja voitaisiin käyttää nykytilannetta joustavammin.

– Mökkiläiset eivät ole ainoa ryhmä, jota kaksoiskuntalaisuus hyödyttäisi. Monet retkeilijät, metsästäjät ja matkailijat sekä maatalouden- ja kaivosteollisuuden parissa työskentelevät saattavat todellisuudessa olla kirjoilla jossakin muualla. Vaikka he viettäisivät kuinka paljon aikaa toisella paikkakunnalla, heidän voi olla hankalaa muuttaa kirjansa sinne. Kotipaikan kun määrittää aina niin sanottu ykkösasunto, Heinonen kertaa.

Kokoomuksen mallissa henkilöllä voisi olla pääkotikuntansa rinnalla myös toinen kirjoillaolokunta.

– Kotikuntasäädösten päivittämisen jälkeen kaksoiskuntalaisuuden myötä henkilö voisi käyttää jouhevammin paikallisia palveluja. Uskomme, että tämä virkistäisi myös monien seutukuntien elinkeinoelämää ja palveluja, Heinonen toteaa.

Hän toteaa, että kokoomus haluaa samassa yhteydessä helpottaa myös vapaa-ajanasuntojen käyttötarkoitusten muutoksia vakinaisiksi asunnoiksi.

– Ei ole mitään syytä estää ihmisiä asumasta vaikkapa järvenrannassa, jos talo muutoin täyttää asunnon perusvaatimukset, Heinonen sanoo.

Kommentit