Kokoomukselta vahva tuki terapiatakuulle – Eduskunta päättää kansalaisaloitteen kohtalosta

Blogi, tiistaina 23.07.2019

Terapiatakuu -kansalaisaloite keräsi viime viikolla täyteen tarvittavan 50 000 allekirjoittajan rajan. Kansalaisaloite etenee nyt siis eduskunnan käsittelyyn ja siinä esitetyn lakimuutoksen myötä mielenterveyshoitoon pääsisi viimeistään kuukauden sisällä. Mielenterveyden häiriöt maksavat OECD:n arvion(siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa noin 11 miljardia euroa vuodessa, joten ne ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Terapiatakuun myötä  7 500 henkilöä kuntoutuisi vuosittain etuuksien piiristä työelämään.

Kokoomus on vahvasti tätä kansalaisaloitetta tukemassa ja myös itsekin sen kansalaisaloitepalvelussa kävin allekirjoittamassa. Terapiatakuun tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa pääsyä mielenterveysapuun.

Me uskomme kokoomuksessa, että kansalaisaloitte voidaan hyvinkin eduskunnassa nyt hyväksyä. Sen takana on nimittäin kaksikymmentäneljä mielenterveysjärjestöä ja aloitteen pani vireille alkuvuodesta vihreiden Helsingin kaupunginvaltuutettu Alviina Alametsä. Tulemme siis varmasti saamaan eduskunnassa vihreät esityksen taakse ja uskoisin, että hallituspuolueista on pakko löytyä muitakin jotka terapiatakuuta kannattavat.

Tällä hetkellä tilanne on nimittäin kestämätön. Vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa, vaikka puolet suomalaisista kärsii mielenterveyden ongelmista jossain kohtaa elämäänsä. Mielenterveyslakiin tulisi siis uusi pykälä millä parannettaisiin ja varmistettaisiin mielenterveyshoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta niin, että kaikki mielenterveyden häiriöstä kärsivät saisivat apua ja tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lakimuutoksen myötä mielenterveysavun piiriin pääsisi jo ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Hoitoa saisi perusterveydenhoidossa todetun tarpeen perusteella, eli hoitoon pääsy ei enää vaatisi erikoislääkärin diagnoosia.

Mielenterveysjärjestljen mukaan terapiatakuu rakentaisi maahamme tehokkaat perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut, ja täydentäisi nykyjärjestelmää tuomalla avun saataville nopeammin, helpommin ja asiakaslähtöisemmin.

Terapiatakuun vuosikustannukset olisivat noin 35 miljoonaa euroa, mutta kun etuuksien käyttö vähenisi ja ansioverotulot kasvaisivat johtaisi terapiatakuu lopulta noin 340 miljoonan vuosittaisiin säästöihin.

Aloitteessa todetaan, että matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujärjestelmä on kustannustehokkaampi kuin erikoissairaanhoitoon perustuva järjestelmä: varhaisen hoidon tiedetään ennaltaehkäisevän oireen tai häiriön syvenemistä ja vähentävän muiden terveydenhuoltopalvelujen käyttöä.

Me kokoomuksessa annamme tälle kansalaisaloitteelle täyden tuen. Tulemme sen toteutumista eduskunnassa edesauttamaan ja lopulta täysistunnossa sen puolesta äänestämään. Terapiatakuu on kansalaisaloite, mistä hyötyy jokainen suomalainen.

Aloite taitaa olla edelleen allekirjoitettavissa tuolla kansalaisaloite.fi -palvelussa. Käykää ihmeessä kaikki se allekirjoittamassa. Tärkeä asia ja saadaan lisää painetta sen kuntoonsaamiseksi eduskuntaan.

Kello 22.38. Pitkä päivä takana ja monenlaista tänäänkin ohjelmassa. Pari vastinetta kirjoitettu, kaksi kolumnia myös ja sitten läpikäynti hallituksen esittelemistä työllisyystoimista. Nyt valitettavasti näyttää siltä, että työministeri Timo Harakan johdolla ei sellaisia toimia synny, että hänen edeltäjänsä Jari Lindströmin kauden hyvä kehitys jatkuisi. Tuntui Harakka jotenkin ponnettomalta ja lähes periksi antaneelta jo 75% työllisyysasteen suhteen. Nyt jo tilastoissa näkyy, että hyvä kehitys ei ole enää ennallaan ja varsinkaan jatkumassa. Pahalta näyttää ja tässä epäonnistuminen vie koko Rinteen hallituksen politiikan pohjan. Talouskasvu ei näytä jatkuvan sekään sillä tasolla mihin viime kaudella pääsimme ja pohja murenemassa.

Toivotaan, että nyt osaamista ja päätöksentekokykyä kuitenkin löytyisi. Huomenna jatketaan.

Lopella muuten vielä huomennakin Häme StreetFood festival torilla. Kannattaa ajella käymään!

Kommentit