Keskiviikko, 28.06.2006

Blogi, keskiviikkona 28.06.2006

Keskiviikko 28.6. Tänään siis on lupa ainakin odottaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta suuntaviivoja jatkolle. Neuvotteluja ovat pitkittäneet etenkin kahden suurimman hallituspuolueen eli keskustan ja demarien erimielisyydet. Kiistat ovat koskeneet ja koskevat mm. suurta väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestämistä kuten esimerkiksi sairaanhoitoa ja erikoissairaanhoitoa sekä valtion viimekätistä oikeutta puuttua kehnoon talousjamaan jämähtäneiden kuntien asemaan. Eero Heinäluoman mukaan yhteisymmärrys on ainakin siitä, että kuntien palvelut rahoitetaan jatkossa nykyistä enemmän kunnallisverotuksen kautta ja Heinäluoma uskoi ainakin eilen sovun tänään löytyvän. Toivotaan niin.

Tänään siis aamupäivä töitä ja sitten iltapäivällä Lopen kunnan puheenjohtajiston kanssa yksi neuvottelu ja tapaaminen. Aiheeksi nousee myös tuo Läyliäisten asia, mistä eilen jo kirjoitinkin sen minkä voin. Tämän jälkeen jäämmekin kunnanasioista hetkeksi kesälomalle. Päivitin tuon kalenterini eilen tänne sivuille ja siellä näkyy mm. tulevat kokoukset. Toki aina meillä ns. hälytysvalmius valmiina eli tarvittaessa saamme asioita eteenpäin hyvinkin nopeasti. Tuossa kalenterissa näkyy myös muita tilaisuuksiania, mutta ei firmani töitä eikä muuta sellaista.

Nyt siis töihin aamupalan ja aamunlehtien jälkeen.

Työpäivä jälleen takana. Päivän päätteeksi siis kävimme puheenjohtajiston ja kunnanajohtajan kanssa hoitamassa yhden katselmuksen ja kävimme läpi hieman kunnan ajankohtaisia asioita. Listalla puheissa mm. maapolitiikkaa ja tuo Läyliäisten asia. Kaikki nyt järjestyksessä ja asiaan palataan tarvittaessa jo ensi viikolla pikakokouksessa.

Päivällä saatiin sitten tieto, että hallituspuolueet SDP, keskusta ja RKP ovat päässeet sopuun kuntauudistuksesta. Syntynyttä esitystä käsitellään parhaillaan nyt iltapäivän aikana uudistusta valmistelleessa rakennetyöryhmässä ja työryhmä pitää tiedotustilaisuuden kokouksen jälkeen myöhemmin iltapäivällä. Odotetaan siis vielä hetki mitä saadaa.

Samalla saatiin myös hallituksen taholta ikäviäkin uutisia. Medi-Helin rahoitus on siis jälleen joutunut vaikeuksiin. Medi-Helille aiottu tilapäisrahoitus oli esillä tänään valtioneuvostossa, mutta hallitus ei puoltanut noin miljoonan euron määrärahalisäystä lentoihin. Hallituksen päätös yllätti sisäministeriön, joka joutuu nyt lykkäämään kopterin rahoitusta ainakin syksyyn. Rahoituksen eväämistä perustellaan muun muassa sillä, että lennot maksavat entistä enemmän. Aivan käsittämätön päätös. Tässä maassa jos missä tarvitaan erikoiskalustoa turvallisuuden takaamiseksi kun välimatkat ovat pitkiä ja tiet mm. talvisin ja keväisin usein vaikeakulkuisia. Kannattaisikohan nyt ottaa asiassa vielä kiireinen aikalisä ja uudelleen käsittely. Mitä mieltä te olette?

Nyt ratsastamaan ja sitten valmistelemaan huomista kuvausta Marsalkka Mannerheimin metsästysmajalla.

Nyt siis se puitelaki tuli. Oho. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta valmisteleva rakenneryhmä sai siis vihdoin ja viimeinen valmiiksi esityksensä puitelaista. Se linjaa ja aikatauluttaa uudistuksen jatkon. Tämän lain tavoite on luoda edellytykset kunta- ja palvelurakenneuudistukselle. Uudistus lähtee kunnallisen kansanvallan lähtökohdista ja sen on tarkoitus vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta sekä kehittää palvelujen tuotantotapoja sekä uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä. Tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä parantaa kuntien järjestämien palveluiden ohjauksen kehittämistä.

________________________________________________

Tässä lyhyesti tuon esityksen lähtökohtia ja tavoitteita:

Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuvan yhteistoiminta-alueen.

Kunnassa, joka huolehtii perusterveydenhuollosta, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Kunnan tai yhteistoiminta-alueen muodostamisessa voidaan väestöpohjista ja muista edellytyksistä poiketa saaristoisuuden, pitkien etäisyyksien tai kielellisten oikeuksien turvaamisen vuoksi.

Kunnan muodostuksessa lähtökohtana ovat nykyiset sairaanhoitopiirit. Kuntayhtymän tulee kunnan osoittamassa laajuudessa vastata ainakin erikoissairaanhoidosta ja kehitysvammahuollosta. Puitelain yhteydessä selvitetään, miten kuntayhtymän rahoitusratkaisut voitaisiin toteuttaa. Osa erityistason sairaanhoitoon kuuluvista toimenpiteistä ja hoidoista keskitetään valtakunnallisesti joillekin erityisvastuualueille.

Puitelain mukaan maakuntakeskuskaupunkien ja pääkaupunkiseudun tulee laatia syyskuun alkuun 2007 mennessä suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seudulla.

* Kuntien avustus

Kuntajaon muutoksia voidaan puitelain mukaan tukea yhdistymisavustuksin. Avustukset mitoitetaan siten, että ne kannustavat useita kuntia liittymään väestömäärältään merkittävästi nykyistä suuremmiksi kunniksi. Lisäksi mahdolliset valtionosuusrahoituksen menetykset korvataan viiden vuoden ajalta.

Kuntajakolain muutosta koskeva esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle puitelakia koskevan hallituksen esityksen yhteydessä.

* Kunnilta edellytetään toimeenpanosuunnitelma

Kunta- ja palvelurakenteiden uudistamisessa kunnan laatima ja valtuuston hyväksymä toimeenpanosuunnitelma on keskeinen. Sen perustaksi kunnan on laadittava väestö- ja palvelutarveanalyysi ulottuen vuosiin 2015 ja 2025 asti sekä suunnitelma talouden tasapainottamiseksi.

Kuntien tehtäviä ja niiden rahoitusta käsittelevä peruspalveluohjelma vakinaistetaan osaksi lakiin perustuvaa valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä. Peruspalveluohjelman mukaisia taloudellisia ohjauskeinoja kehitetään nykyistä tehokkaammiksi.

Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä uudistetaan nykyistä yksinkertaisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Uudistuksessa päätetään kuntien verotulopohjan vahvistamisesta siirtämällä verovähennyksiä valtion rasitukseksi. Valtionosuusjärjestelmässä otetaan huomioon kuntien erilaiset olosuhteet ja palvelutarpeet. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasausjärjestelmän on oltava neutraali kunta-valtio suhteen kannalta. Valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa ei uudistuksella muuteta.

* Henkilöstön aseman turvaaminen

Puitelaissa tarkoitetut uudelleenjärjestelyt sekä lain tarkoittamien suunnitelmien valmistelu ja laadinta toteutetaan yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa. Puitelain kuntaliitoksia tai yhteistoiminta-alueiden muodostamista koskevien toimenpiteiden johdosta työntekijöitä ei ole oikeutta irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla viiden vuoden aikana.

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteutuksesta ja puitelain tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2009.

_____________________________________________________

No mitäs tästä nyt sitten sanoisi…. No hyvä että jotain tuli. Ehkä hieman pannukakkua tässä on, mutta kohtuullinen kompromissi. Parempaankin olisi voinut pystyä.

Nyt sitten on mielenkiintoista nähdä miten SDP ja Keskusta lähtevät eduskuntavaaleihin. Ovatko he tämän lakinsa takana? Jos tästä lipsutaan niin sitten läsähtää pannukakku kasaan oikein kunnolla. Toivotaan, että niin ei käy.

Vihreiden Osmo Soininvaara totesi tänään mm. näin: – Päähallituspuolueet onnistuivat torjumaan toistensa ehdotukset. Lopputuloksena oli, ettei tehdä juuri mitään.

Ehkä siinä on perää. Toivotaan nyt kuitenkin että tahti on oikea ja suunta hyvä. Töitä meillä riittää ja sen eteen on kaikkien puolueiden tehtävä töitä. Nykymenolla kunnat eivät menesty. Onneksi meillä Riihimäen seutukunnalla hyvä yhteishenki päällä ja varmasti tahtoa asioiden ratkaisemiseksi. Myös Hämeenlinnan suunnalla hyvää tahtoa.

….

Niin siis illan ratsastustunti jälleen takana. Nyt uudet ratsastussaappaat ja housut sisäänajettu. Olikin taas mukava tunti. Oltiin hienossa säässä ulkokentällä ja meno oli vauhdikasta. Kiva tunti.

Nyt kotiin ja iltapalaa ja sitten nukkumaan. Huomenna pitkä kuvauspäivä Marsalkka Mannerheimin metsästysmajalla. Paikalle tulee Heikki Mikkola, Marko Tarkkala, Samuli Aro ja Kari Tiainen ja joukko muita enduron vaikuttajia. Mukava päivä siis tulossa.

Kommentit