Kansanedustaja Timo Heinonen jatkaa työtä kesäajasta luopumiseksi – ”Kellojen kääntelystä vain haittaa”

Uutiset, sunnuntaina 29.03.2015

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen haluaa luopua jokavuotisesta kellojen kääntelystä. Suomi siirtyy kesäaikaan maaliskuun viimeisenä sunnuntaina ja syksyisin poistuu kesäajasta lokakuun viimeisenä sunnuntaina. Heinonen teki kesäajasta luopumisesta esityksen maamme hallitukselle 2013 ja nyt vaalien jälkeen Heinonen toivoo asian etenevän.

– Maamme ottaessa kesäajan toisen kerran käyttöön vuonna 1981 sitä perusteltiin energian säästöllä auringonvalon riittäessä myöhempään sekä aikaeron säilyvyydellä tärkeimpiin kauppakumppaneihin. Mutta nykyisinhän työelämä toimii jo 24/7-periaatteella, ja niin sanotulla virastotyöajalla ei ole enää suurta merkitystä digitalisoituneessa globaalissa tietoyhteiskunnassamme. Muutama vuosi sitten aikaeromme Venäjään kasvoi kahteen tuntiin, kun tärkeä naapurimaamme otti kesäajan käyttöön pysyvästi, toteaa kansanedustaja Timo Heinonen.

– Tein kesäajasta luopumisesta esityksen maamme hallitukselle parisen vuotta sitten. Silloinen liikenneministeri Merja Kyllönen ei asiaan tarttunut. Hän ei siis katsonut tarpeelliseksi viedä minusta erittäin tärkeää asiaa eteenpäin EU-pöydissä. Siksi olen päättänyt jatkaa työtä tämän hyväksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksen mukaan kesäaikaan siirtyminen häiritsee myös yöunta tekemällä siitä katkonaista sekä kevyempää vaikuttaen samalla vireystasoon sekä työtehtävien suorittamiseen.

– Unitutkijat uskovatkin, että kellojen siirtelyllä hankaloitetaan väestön rytmejä siinä määrin, että kesäaikaan siirtymisestä saatavat hyödyt eivät ole sen arvoisia. Kellojen siirtämisestä johtuvat häiriöt havaitaan helpoiten kiireisessä ja vaativassa työssä, ja lisäksi ne aiheuttavat fyysisiä sekä psyykkisiä oireita.

Tutkimuksissa on havaittu, että myös esimerkiksi sydäninfarktien määrä lisääntyy aina keväisin ja syksyisin kelloja siirrettäessä. Kellojen siirtämisestä aiheutuu myös paljon vaivaa ja sekaannuksia, ja lisäksi se kuormittaa yhteiskuntaa sekä yksilöä.

– Kesäaikaan siirtyminen on usein ongelma myös eläinten parissa, erityisesti maatalousaloilla. Eläimet eivät yleensä omaksu kesäaikaa, vaikka ympäröivä yhteiskunta muuttaisi elämänrytmiään. Tuotantoeläimien rytmiä pyritään tiloilla muuttamaan porrastetusti, mutta tästäkin huolimatta ajan muutos voi olla liian suuri rasitus. Tiettyihin ruokinta- ja lypsyaikatauluihin tottuneet eläimet kärsivät kesäaikaan siirtymisestä, ja muutos on havaittavissa esimerkiksi maitotuotoksen laskuna ja stressitason nousuna, perustelee Heinonen esitystään.

Kesäaikaa perustellaan sillä saavutettavilla hyödyillä, mutta todellisuudessa näitä hyötyjä ei voida tieteellisesti todistaa. Tutkimusnäyttöä on taas sen puolesta, että kellojen siirtäminen kesäaikaan aiheuttaa pelkästään haittaa.

Kommentit