Hoitajamitoitusta ei lasketa 0,4:ään – Poliisin määrärahat turvataan ja Kriha-veteraanit saavat kuntoutusrahansa

Blogi, perjantaina 18.11.2016

Hallitus antoi tänään oman täydennyksensä ensi vuoden talousarvioon. Esityksessä vahvistettiin mm. se, että ns. hoitajamitoitusta ei leikata nykyisestä ja lisämäärärahaa esitetään aiempaan mm. poliisille 8,5 miljoonaa euroa ja Suojelupoliisille 1,5 miljoonaa. Resurssit parantavat väkivaltaisten äärijärjestöjen vastaista työskentelyä. Myös kriisinhallintaveteraanien kuntoutukseen esitetään 800 000 euroa.

Päätöksen mukaan hoitajamitoitusta tarkastellaan suurempana kokonaisuutena kuitenkin siten, että 70 milj julkista taloutta vahvistava vaikutus 2019 toteutuu. Mitoitusta ei kuitenkaan lasketa 0,4:ään vaan nykyinen hoitajamitoitus pidetään voimassa myös ensi vuonna.

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi tähtäävän laatusuosituksen uudistamisen sisältöä on tarkennettu. Muutokset kohdistuvat mitoitusperusteisiin kaikilla tasoilla poistaen mitoitusvaatimuksiin sisältyviä jäykkyyksiä, muun muassa: tukipalveluhenkilöstön erillinen mitoitusvaatimus poistetaan; hoitoon osallistuva henkilöstö, kuten virkistystoiminnan ja sosiaalista toimintakykyä ylläpitävä henkilöstö, sisällytetään henkilöstömitoitukseen; tehostetun palveluasumisen yksiköiltä edellytettäviä henkilöstömitoitusvaatimuksia yhdenmukaistetaan ja joustavoitetaan asiakasrakenteen mukaisiksi ja muutokset paremmin huomioiviksi kuitenkin siten, ettei 0,5:n mitoitus alitu (ml. yksityisten palveluntuottajien toimilupien osalta) ja hyödynnetään teknologian antamia mahdollisuuksia mitoituksen laskennassa. Suositusperusteet tarkistetaan siten, että uudet suositukset ovat voimassa 1.1.2017 alkaen.

Sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoja lisätään

Sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoihin ehdotetaan yhteensä 16,8 miljoonan euron lisäystä, josta valtaosa aiheutuu Libanonin UNIFIL-operaation laajentamisesta. Sotilastapaturmalain muutosten aiheuttamiin korvausmenojen lisäyksiin ehdotetaan 0,8 miljoonan euron lisäystä. Tämä siis tarkoittaa mm. kriisinhallintaveteraanien kuntoutusta Kriha-veteraaniohjelman mukaisesti. Asiasta annoimme tänään puolustusvaliokunnan lausunnon ja haluamme tehdä esitykseen vielä joukon muutoksia joko vielä tämän vuoden aikana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tai sitten STM-johtoisesti ensi vuoden puolella.

Liikennehankkeet

Raide-Jokeri pikaraitiotien rakentamisen avustamiseen välillä Helsingin Itäkeskus–Espoon Keilaniemi ehdotetaan enintään 84 miljoonan euron valtuutta ja Tampereen raitiotien rakentamisen avustamiseen (1. ja 2. vaihe) esitetään enintään 71 miljoonan euron valtuutta. Valtionavustusten myöntöpäätösten edellytyksenä on, että kaupungit sitoutuvat MAL-sopimuksen 2016–2019 tavoitteisiin tonttitarjonnan ja asuntotuotannon lisäämiseksi.

Pori–Mäntyluoto rataosan sähköistykseen ehdotetaan 5,7 miljoonan euron valtuutta. Hankkeen tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, metalliteollisuuden kilpailukykyä ja vähentää kuljetusten aiheuttamia haitallisia päästöjä.

Muita muutoksia:

Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotetaan 100 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tällä arvioidaan katettavan toiminnan kustannukset loppukesään 2017 saakka ja sen turvin voidaan jatkaa neuvotteluja kaivostoiminnan omistuspohjan laajentamiseksi.

Oikeusrekisterikeskukselle ehdotetaan 210 000 euron lisämääräraha WinCapita-asioiden korvausvaatimusten käsittelyyn.

Tenojoen vesistön kalastussopimuksen toimeenpanoon liittyvään, Tenojokeen nousevien lohien kaikuluotainseurannan toteuttamiseen ehdotetaan 0,49 miljoonan euron lisäystä.

Maahanmuuttajien perusopetukseen ehdotetaan yhteensä 8,8 miljoonan euron määräaikaista ylimääräistä avustusta valmistavan opetuksen rahoitusjärjestelmän muutoksen johdosta. Avustuksella kompensoidaan opetuksen järjestäjän aloitetuista koulutuksista vuonna 2017 muutoin saamatta jäävää rahoitusta.

Hallitus ehdottaa, että valtion osuutta sairausvakuutuslaista johtuvista menoista lisätään 33 miljoonalla eurolla. Määrärahan tarve selittyy kilpailukykysopimukseen liittyvällä pienituloisten maksukevennyksen laajentamisella.

Eläketukilain voimaantulo vasta 1.6.2017 alkaen aiheuttaa eräitä muutoksia määrärahoihin. Esimerkiksi kansaneläkelaista aiheutuviin menoihin tulee 23,8 miljoonan euron vähennys ja vastaavasti työmarkkinatukimenoihin 3,2 miljoonan euron lisäys.

Vaikutukset kokonaisuuteen:

Valtionvelan arvioidaan kasvavan 5,5 miljardilla eurolla vuonna 2017

Tuloarvioita nostetaan täydentävässä ehdotuksessa 157 miljoonalla eurolla. Arviota veroista ja veronluonteisista tuloista ehdotetaan korotettavaksi 99 miljoonalla eurolla johtuen etenkin ansio- ja pääomatuloverojen ennakoitua myönteisimmistä kertymätiedoista. Sekalaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi 58 miljoonalla eurolla.

15135990_10154750422446670_8556627603171420243_nValtion nettolainanotoksi arvioidaan 5,55 miljardia euroa vuonna 2017 ja 5,96 miljardia euroa vuonna 2016. Valtionvelan määrän arvioidaan olevan vuoden 2017 lopussa noin 111 miljardia euroa.

….

Kello 20.33.

Eduskuntaviikko jälleen takana. Vaikka päivät ovat aika pitkiä niin tuntuu, että nämä viikot kyllä menevät aivan juosten. Juurihan se oli vasta isänpäivä ja nyt jo sitten seuraava viikonloppu.

Eduskunnassa tänään saimme valmiiksi Puolustusvaliokunnan lausunnon sotilastapaturmalaista. Saamme sen voimaan vuoden alusta ja sen myötä myös täydellä teholla käyttöön Kriha-Veteraaniohjelman. Näin siis myös kriisinhallintaveteraanit ja entiset rauhanturvaajat saavat tarvitsemansa niin fyysisen kuin psyykkisenkin tuen ja avun ja hoidon. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalta odotamme vielä lakiin muutamia tarkennuksia ja korjauksia ja haluamme myös STM:n seuraavan lain toimivuutta heti ensimmäisestä vuodestä lähtien ja tuoden selvityksen ja muutamat lisäykset HE:nä eduskuntaan ensi vuoden kuluessa.

Puolustusvaliokunnan jälkeen saimme valmiiksi myös Valtiovarainvaliokunnan Asunto- ja ympäristöjaostossa budjetin asunto-osuuden ja itse Vav:ssakin asioita äänestysten kautta päätökseen. Täysistunto oli sitten tänään lyhyt ja pääsin Hyvinkään kautta Riihimäelle ja sieltä Lopelle ajoissa.

Huomenna aamusta Riihimäen Saksalaisille markkinoille Kokoomuksen teltalle kello 10-11 ja sitten kello 12 puhumaan Vermon Raviradalle.

Kommentit