Heinosen esitys johtamassa toimenpiteisiin – Valtiovarainministeriö käynnisti selvitystyön polttoaineiden verotuksesta

Uutiset, torstaina 26.06.2008

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) nosti alkukesästä esille huolen suomalaisten polttoaineiden verotuksesta. Heinonen otti esimerkkinä esille ns. alkylaatti- eli pienkonebensiinin jonka käyttö on jäänyt vähäiseksi sen korkean hinnan takia. Vastauksessaan valtiovarainministeri Jyrki Katainen tunnustaa ongelman ja kertookin käynnistäneensä nyt selvitystyön jossa kartoitetaan mahdollisuuksia porrastaa polttoaineiden verotusta niiden ympäristöystävällisyyden mukaan. Ministeriön mukaan pienmoottoribensiinin ympäristövaikutuksia ja mahdollisia veromuutoksia selvitetään osana tätä kokonaiskartoitusta.

– Olen enemmän kuin tyytyväinen, että tämä asia nyt etenee. On silkkaa tyhmyyttä ylläpitää järjestelmiä jotka eivät edesauta ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttöä. Tämä pienkonepolttoaine on hyvä esimerkki tästä ja on hienoa, että nyt tilannetta selvitetään laajemminkin, kiitteli Timo Heinonen valtiovarainministeriön antamaan selvitystä.

Esityksessää Heinonen totesi, että pienmoottoreita eli alle 19 kW:n kaksi- ja nelitahtimoottoreita on käytössä Suomessa muun muassa ruohonleikkureissa, perämoottoreissa ja moottorisahoissa yhteensä noin kaksi miljoonaa ja kaksitahtimoottorin etuna on nimenomaan hyvä teho-painosuhde, mutta huonona puolena on ominaispäästöjen suuruus. Kokonaisuutena pienmoottoreiden päästöt ovat huomattavan suuria esimerkiksi henkilöauton päästöihin verrattuna.

– Ympäristöministeriön selvityksestä ilmenee mm. se, että hiilidioksidi- ja hiilivetypäästöt vuodessa ovat suuruusluokaltaan samat sekä henkilöautoissa että bensiinikäyttöisissä työkoneissa. Pienhiukkasten päästömäärä pienkoneissa on henkilöautoihin verrattuna yli 15-kertainen. Vasta viime vuosina pienkoneiden päästöjä on alettu rajoittaa lainsäädännöllä, kertaa Heinonen huolensa aihetta.

Kaksitahtimoottorit tulevat edelleen moottorikehityksen hännillä ja Heinosen mukaan tehokkain keino vaikuttaa pienkoneiden päästöihin on olemassa olevan erityisen pienkonepolttoaineen eli alkylaattibensiinin käyttö. Alkylaattibensiini on puhtain mahdollinen petrolituote, joka ei sisällä käytännössä lainkaan hiilivetyjä, aromaatteja eikä alkeeneja, ja hiilivetykoostumus on haitattomampi sekä käyttäjän että ympäristön kannalta.

Pienkonepolttoainetta on myyty Suomessa jo yli kymmenen vuotta, ja sen vuosittainen myynti on noin 700 000 litraa eli alle prosentti pienmoottoreiden arvioidusta bensiininkulutuksesta. Suomessa alkylaattia valmistaa Neste Oil Oyj, jonka pienkonebensiinin tuotantokapasiteetista on käytössä noin puolet. Suurimpina syinä käytön vähäisyyteen on alkylaattibensiinin huono tunnettuus, saatavuus ja korkea hinta. Kanisterissa myytynä tuote on jopa 3 kertaa kalliimpaa kuin tavallinen bensiini, ja irtomyynnistäkin ostettuna hinta on noin 1,5-kertainen.

Ehdotuksessaan Heinonen totesi, että kiistattomien ympäristö- ja terveyshyötyjen vuoksi alkylaattibensiinin käyttöä tulisi edistää, ja edellytyksenä on hinnan aleneminen.

– Eräs mahdollisuus on veronalennus, joka otettiin käyttöön Ruotsissa vuonna 2002, jolloin alkylaattibensiinin veroa alennettiin siellä 0,20 euroa/l. Veronalennuksen tavoitteena Ruotsissa oli ja tulisi olla Suomessakin alkylaattibensiinin hinnan lasku samalle tasolle 95-oktaanisen bensiinin kanssa. Tällä hetkellä se tarkoittaisi Suomessa alkylaattibensiinin veronalennusta noin 0,50 euroa/l. Suurimmillaan verotulon menetykset olisivat valtiolle vuodessa miljoonan euron luokkaa.

– Veronalennus antaisi kuluttajille ja bensiininmyyjille oikeansuuntaisen kannustimen alkylaattibensiinin käytön ja myynnin lisäämiseen. Veromuutosten tueksi tarvitaan kuitenkin myös aktiivista tiedotusta alkylaattibensiinin eduista tavalliseen bensiiniin verrattuna.

Antamassaan vastauksessa valtiovarainministeri Jyrki Katainen toteaa, että pienkoneiden pakokaasupäästöjä rajoitetaan EU-lainsäädännön kautta asettamalla muun muassa huviveneiden, 2- ja 3-pyöräisten ajoneuvojen ja pientyökoneiden päästöille raja-arvoja. Kataisen mukaan direktiivit ovatkin vaikuttaneet asteittain uuden pienkonekannan päästöihin erityisesti nelitahtimoottoreihin siirtymisen ja katalysaattoritekniikan käyttöönoton myötä.

Kuitenkin Valtiovarainministeriössä käynnisti samalla selvitystyön, jossa kartoitetaan mahdollisuuksia porrastaa polttoaineiden verotusta niiden ympäristöystävällisyyden mukaan. Kysymyksessä tarkoitetun pienmoottoribensiinin ympäristövaikutuksia ja mahdollisia veromuutoksia selvitetään osana tätä kokonaiskartoitusta.

– Jään odottamaan mielenkiinnolla tämän selvitystyön tuloksia. On hyvä, että tässäkin asiassa selvitetään nyt laajempi kokonaisuus kerrallaan. On syytä tarkastella varmasti samalla myös muita vähäpäästöisiä polttoaineita kuten biokaasua tai toisen sukupolven biodieseleitä, totesi Heinonen ja lupasi olla asiassa aktiivinen jatkossakin.

Kommentit