Heinonen ja Zyskowicz: Vanki on vankikarkuri vaikka lomaltaankin karkaisi

Uutiset, torstaina 07.11.2013

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Ben Zyskowicz haluavat muuttaa rikoslakia niin, että myös lomaltaan palaamatta jäävät vangit voitaisiin tuomita rangaistukseen. Nykyisin lomilta palaamatta jääviä vankeja ei rangaista lakipykälien voimin.

Rikoslain mukaan vankien poistumislupaehtojen rikkominen, eli lomalta tai avovankilasta karkaaminen, ei ole Suomessa rangaistava teko eikä siitä näin ollen voida antaa tuomiota. Säädetyssä vankeuslaissa poistumislupaehtoja rikkoneelle eli lomaltaan karanneelle voidaan määrätä ainoastaan kurinpitorangaistus. Tämä tarkoittaa, että ehdotonta vankeusrangaistusta suorittavan henkilön päästessä lomalle vankilasta ja hänen rikkoessa lomalle säädettyjä ehtoja, ei voida häntä siitä tuomita rangaistukseen.

Poistumislupaehtojen rikkomisesta seuraavan kurinpitorangaistuksen kovuus on vankilan johtajan määriteltävissä ja se voi olla asteikolla varoituksesta ehdottomaan yksinäisyysrangaistukseen, eli eristysselliin. Ehtojen noudattamatta jättäminen voi myös vaikuttaa tuleviin lupa-arviointeihin, jotka koskevat vankilasta poistumista. Lomalta karannut ei kuitenkaan menetä lopulta edes oikeuttaa uusiin lomiin tuomionsa loppuaikana ja kansanedustajien mukaan riskeillä pelataan arvokasta ja vaarallista leikkiä yhä uudelleen ja uudelleen.

– Me toivoimme, että puhuttaisiin asioista niiden oikealla nimellä. Tässä on kyse lomalta tai avovankilasta karkaamisesta. Tapauksia, joissa vankilarangaistukseen tuomittu henkilö on jättänyt palaamatta hänelle myönnetyltä lomalta tai muilla tavoin rikkonut sääntöjä, tapahtuu säännöllisesti. Lupaehtojen rikkomisesta saadun rangaistuksen ollessa kevyt voi se houkutella jopa toistuviin poistumislupaehtojen väheksymiseen sekä laiminlyöntiin. Ehtojen rikkominen, palaamatta jättäminen vankilaan poistumisluvan umpeuduttua ja vangin jäljittäminen, sitovat työvoimaa ja raskauttavat vankeinhoidon sekä poliisin koneistoa, toteavat kokoomuksen kansanedustajat eduskunnalle jättämässään lakialoitteessa.

Suomen rikoslaki ei katso lomalta palaamatta jättämistä rangaistavaksi teoksi, mutta vankilasta pakeneminen sitä kyllä on. Lisäksi rikoslaki katsoo rangaistavaksi teoksi myös avunannon vankilapakoon. Tässä on havaittavissa selvä ristiriita, sillä poistumislupaehtojen rikkomisen tarkoituksena on lähes poikkeuksetta jättää lopullisesti palaamatta vankilaan

– Maamme rikoslaissa olisi paljonkin korjattavaa. Jopa vakavista väkivaltarikoksista ensikertalaisena pääsee aivan liian lievillä tuomioilla ja vapaalla näytetään olevan jo ennen kuin koko oikeuskäsittely on edes saatu loppuun. Tilanne on siis kohtuuton ja epäoikeudenmukainen ja loukkaava niin rikoksen uhria kuin hänen läheisiäänkin kohtaan, jatkaa Timo Heinonen ja toivoo, että myös väkivaltarikosten rangaistuskäytänteitä tiukennettaisiin samalla.

Heinonen ja Zyskowicz jättivät eduskunnalle lakialoitteen, jossa ehdotetaan rikoslakiin lisäystä, jonka mukaan vangin karkaamisesta tuomitaan myös se, joka ei noudata vangille hakemuksesta lyhyeksi aikaa annetun luvan poistua vankilasta, pituuteen liittyviä ehtoja. Vastaavaa lakia tulisi käyttää myös avovankiloista tapahtuviin luvattomiin poistumisiin.

– Lomat voivat olla perusteltuja tuomioiden loppuvaiheessa. Mutta silloinkin ne pitäisi minusta suorittaa valvotusti joko vartijan valvonnassa tai vähintäänkin elektronisella pantavalvonnalla, toteaa Heinonen.

Kommentit