Hämeen Kokoomus: Hämeenlinnan OKL:n säilyminen erittäin tärkeää koko maalle

Uutiset, torstaina 15.04.2010

Hämeen Kokoomus pitää tärkeänä, että Opettajankoulutuslaitoksen tulevaisuus Hämeenlinnassa turvataan. Tampereen Yliopiston hallitus on päättämässä OKL:n tulevaisuudesta lähiviikkoina. Hämeen kokoomuksen piirikokous otti aiheeseen kantaa eikä löytänyt yhtään syytä siirrolle.

Hämeenlinnan OKL on opiskelijaprofiililtaan koko maan opettajankoulutuslaitos. Opiskelemaan hakeudutaan ympäri koko maan ja useana vuonna Hämeenlinnan OKL on ollut Suomen halutuin opettajankoulutuslaitos. Oppilaitoksella on myös kiistaton paikka maamme opettajankoulutuksen huippuyksikkönä.

– Jossain vaiheessa siirtoa perusteltiin taloudellisilla syillä. Nyt myös Tampereen yliopiston rehtori on todennut, että ratkaisussa ei ole kyse rahasta. Muut esille nostetut siirtoperusteet ovat kestämättömiä.

Hämeenlinnan OKL on opiskelijatutkimuksissa kerännyt runsaasti kiitosta keskeisestä sijainnistaan ja myös erinomaisista sivuainemahdollisuuksista. Myös valmistumisajoiltaan paikka on maamme ykkönen.

– Hämeenlinnassa maisteriksivalmistusaika on keskiarvona 4,5 vuotta, kun Jyväskylässä opintoihin menee 5,5 vuotta, Turussa 5 vuotta, Helsingissä 6 vuotta ja Tampereella 5 vuotta. Siirto Tampereelle olisi siis vastoin myös sitä tavoitetta, että opiskelijoiden opiskeluaikoja saataisiin lyhyemmiksi.

Hämeen Kokoomus esittää vahvaa kehittämistä

Hämeen Kokoomus ei vain vaadi OKL:n säilyttämistä vanhojen rakenteiden säilyttämiseksi vaan esittää samalla paikan määrätietoista kehittämistä. Kokoomuksen mielestä hämäläisten toimijoiden on vahvistettava yhteistä viestiä ja tahtotilaa ja haettava keinoja vahvistaa OKL:n ja yliopiston toimintaa Hämeenlinnassa. Kokoomuksen mielestä yksi kehittämismahdollisuus voisi olla yhteistyön vahvistaminen AKKTK:n kanssa ja näin Hämeeseen voisi syntyä maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ammattikasvatuksen tutkimuskeskus. Kokoomus tahtookin vahvistaa kantahämäläistä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyöverkostoa entisestään.

Ratkaisu Hämeenlinnan OKL:n kohtalosta on nyt yksin Tampereen Yliopiston hallituksen käsissä. Hämäläiset kokoomuslaiset toivovatkin, että Tampereella nähtäisiin Hämeenlinnan OKL:n menestys- ja tulevaisuustekijät, jotka ovat opettajankoulutuksessa maassamme omaa luokkaa.

Lisätietoa: Hämeen Kokoomuksen puheenjohtaja Timo Heinonen 050-512 2760

Kommentit