Karoliina Saari esittää: Lopen kylien kyläkaavoitus aloitettava yhteistyössä

Uutiset, lauantaina 17.04.2010

Kunnanvaltuutettu Karoliina Saari esittää, että Lopen kunta ryhtyisi uudistamaan ja laajentamaan jo vanhentuneita kyläkaavoja. Muutamiin Lopen kyliin on laadittu 90-luvulla kyläkaavat, mutta ne eivät vastaa enää tämän päivän vaatimuksia ja Saari toivookin niiden nopeaa päivittämistä. Saaren valtuustoaloitteen ovat allekirjoittaneet kaikki Lopen kokoomuslaisen valtuustoryhmän jäsenet.

– Koti maaseudulla on monen suomalaisen unelma. Monet ovat elämäntilanteen sen salliessa valmiita ja usein jopa halukkaita muuttamaan yhä etäämmäksi suurista keskuksista ja myös taajama-alueiden omakotitaloalueilta. Asumisen väljyys ja luonnonläheisyys ja ihmisenkokoiset palvelut painavat tällöin vaakakupissa enemmän kuin ehkäpä isän tai äidin työmatka tai etäisyys palveluista. Usein mukavan kokoinen koulu ja päivähoitopalvelut riittävät, toteaa Karoliina Saari aloitteessaan.

Aloitteen mukaan nyt tehtävän kyläkaavoituksen lopputuloksena tulee olla toteuttamiskelpoinen, maaseutumainen ja eheä kylärakenne. Rakennuspaikkojen määrä ja sijainti tulee suunnitella kylän kannalta niin, että päivähoito ja koulupalvelut on mahdollista turvata myös jatkossa.

– Kyläkaavaa laadittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota vuorovaikutukseen eri toimijoiden välillä ja tärkeää on, että kyläläisillä on mahdollisuus osallistua suunnittelluun. Kaavoituksen tukena on syytä käyttää myös kylien omia kyläsuunnitelmia, toteaa Karoliina Saari.

Vuoden 2009 alussa tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka mukaan yleiskaavaa voidaan käyttää entistä laajemmin rakennusluvan myöntämisen perusteena maaseutukylissä. Tavoitteena on tukea pienimuotoista asuinrakentamista kyläalueilla, joilla rakentamisen paine ei ole merkittävä.

Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen on aloitteesta tyytyväinen. Heinonen toteaa, että teiden varsilla ja koulujen läheisyydessä sekä siirtoviemärilinjojen varsissa on varsin perusteltua lisätä rakennusoikeutta. Heinonen näkee yhdeksi kehittämisväyläksi myös alueen Joentaankylästä Kormuun.

– Me haluamme, että joskus julkinen liikenne voisi toimia jälleen Lopelta Riihimäen matkakeskukseen paremmin ja se tavoite jo yksin vaatii lisää rakentamista tälle Lopen omalle kasvukäytävälle. Esimerkiksi Joentaan kylä voisi hyvin kasvaa kohti Launosta ja Kormua, totesi Timo Heinonen, joka vaikuttaa myös eduskunnan ympäristövaliokunnassa.

– Tällainen kaavoittaminen olisi hyvin sopusoinnussa myös valtiomme uusien linjauksien kanssa. Alueella on siirtoviemäri, liikenneyhteydet ja koulupalvelut, totesi Heinonen.

Valtuutettu Karoliina Saaren tekemän aloitteen tavoitteena on uudistaa kaikkien kylien kyläkaavat mahdollisimman pian. Lisärakennuspaikat mm. Länsi-Lopella ja Pilpalassa olisivat tärkeitä turvaamaan koulu- ja päivähoitopalveluiden toimivuus näillä alueilla jatkossakin.

– Vaadimme, että Lopen kunta käynnistää kyläkaavojen teon mahdollisimman pian laajassa yhteistyössä kylien kanssa. Me uskomme, että kuntamme vetovoimaa on valtavasti juuri kylissä ja tämä potentiaali on syytä ottaa parempaan käyttöön, totesi Karoliina Saari Lopen kunnanvaltuuston kokouksessa huhtikuussa.

Kommentit