Hallitusohjelmakirjaus hevosenlannasta yksiselitteinen

Uutiset, torstaina 06.08.2015

Kansanedustaja Timo Heinonen on pettynyt tuoreen hallituksen
ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen antamaan vastaukseen liittyen
hevosenlannan polton sallimisesta.

Ympäristöministeri toteaa
vastauksessaan Heinoselle, että ”Ensisijaisesti selvitetään
mahdollisuuksia hevosenlannan lannoitehyötykäyttöön.” Asian valmistelu on
tarkoitus alkaa syksyllä 2015.

– Hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin yksiselitteisesti, että
”Sallitaan hevosen lannan käyttö energiatuotannossa”. Tämä on sovittu ja
tämä tulee ratkaista ensin eikä enää viivyttää asiaa muilla selvityksillä,
toteaa Timo Heinonen, joka on pitkään tehnyt työtä hevosenlannan polton
sallimiseksi myös Suomessa mm. Ruotsin, Viron, Saksan, Hollannin ja
Tanskan tapaan.

Heinonen pitää Tiilikaisen esittämää hevosenlannan lannoitehyötykäytönkin
edistämistä tärkeänä, mutta polttoasia tulee ratkaista ensin
hallitusohjelman mukaisesti.

– Hevosenlannan hyötykäyttöä pitää edistää kaikilla mahdollisilla tavoilla
ja käyttökohteita on monia. Kaikkia niitä on järkevä edistää ja kehittää,
toteaa Heinonen, joka itsekin on ratsastanut lähes 15 vuotta.

Hallitus linjaa vastauksessaan, että syksyllä alkavan valmistelun aikana
selvitetään myös mahdollisuutta edistää jätelain nojalla hevosenlannan
energiakäyttöä polttamalla ja mahdollisuutta muuttaa EU:n
sivutuotelainsäädäntöä siten, että sallittu lannan polttoainekäyttö
koskisi siipikarjan lannan lisäksi myös hevosen lannan käyttöä
polttoaineena. Samoin selvitetään vielä myös mahdollisuutta rajata hevosen
lannan poltto EU:n jätteenpolttoa koskevien teollisuuspäästödirektiivin
säännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

– Ratkaisu hevosenlannan polttoon kyllä löytyy monien muiden EU-maiden
tapaan kun siihen vaan on tahtoa ja halua. Ja nyt onneksi
hallitusohjelmammekin sen linjaa ensisijaiseksi ratkaisuksi ja siitä pitää
pitää kiinni. Suomessa tulkitaan edelleenkin EU-direktiiviä
jätteenpoltosta siten, että hevosenlanta on jätettä eikä biomassaa, kuten
esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Saksassa. Niissä
hevosenlanta puristetaan briketeiksi suoraan tallilla ja poltetaan öljyn
sijaan paikan päällä, toteaa Heinonen.

– Olemme linjanneet hallituspuolueiden kesken niin, että lisätä uusiutuvan
energian käyttöä lisätään. Uusiutuvan osuus tulee olla 2020-luvulla yli 50
prosenttia energiantuotannosta ja samalla julkista sektoria kannustetaan
hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin, Heinonen kertoo.

Yhden hevosen päivässä tuottama lanta kuivikkeen kanssa vastaa noin kolmen
polttoöljylitran polttamista. Suomessa on n. 70 000 hevosta ja sen
perusteella neljän viiden hevosen lannalla voisi lämmittää jo omakotitalon
ympärivuotisesti. Laskennallisesti meillä on jopa kuntia tai asuinalueita,
jotka voitaisiin kokonaan lämmittää hevosenlannalla. Tällaisia ovat esim.
Orimattilan kaupunki, Ypäjän kunta ja lukuisat hevoskeskittymät

Kommentit