Autoliitto arvostelee valtion säästölinjaa liikenteessä

Uutiset, lauantaina 28.07.2007

Autoliiton puheenjohtaja Risto Tuori totesi Vammalassa alkaneilla Autoliiton Tiepalvelupäivillä valtion säästölinjan näkyvän nyt liikenteessä. Tuorin mukaan liikenneturvallisuutta on yritetty parantaa halvimmalla mahdollisella tavalla eli säätämällä lakeja ja rajoituksia välittämättä siitä, noudatetaanko niitä vai ei. Autoliitto vaatii lisärahaa tiestöön ja valvontaan.

– Olen täysin samaa mieltä. On kestämätön linja, että nopeusrajoituksia lasketaan vuodesta toiseen. Jossain täytyy tulla rajankin jo vastaan. Tämä on minulle ollut sydämen asian pitkään ja olen tottakai tyytyväinen, että Autoliittokin nostaa asiaa nyt kunnolla esille, totesi kansanedustaja Timo Heinonen.

Kuluvan vuoden aikana tieliikennekuolemien määrä on noussut huomattavasti ja erityisesti kohtaamisonnettomuudet ovat olleet kohtalokkaita. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla tapahtui 57 kuolemaan johtanutta kohtaamisonnettomuutta, kun edellisvuonna vastaava luku oli 38.

– Keskikaiteet ohituskaistoilla on todettu toimiviksi. Pientaralueita yksikaistaisella puolella tulee kuitenkin jatkossa laajentaa hälytysajoneuvojen kulun turvaamiseksi. Tämä epäkohta on ainoa mikä kaiteista on esille noussut, totesi Heinonen ja kertoi itse ajavansa päivittäin maamme ensimmäisen keskikaiteen ”turvassa” Lopella kantatie 54:llä.

– Jatkossa vaarallisia paikkoja voisi erottaa ilman ohituskaistaakin toisistaan keskikaiteella. Tämä on minusta selvitettävä tulevaisuuden vaihtoehto.

Osasyy kuluvan vuoden kohtaamisonnettomuuksiin on ollut suurissa ylinopeuksissa, jotka osoittavat Autoliiton mukaan, ettei poliisin valvonta pysty riittävän tehokkaasti vastaamaan tiukentuneita nopeusrajoituksia. Ylinopeuksien ja alkoholin yhdistelmä on oma ongelmaryhmänsä, jonka juuret ovat yleisessä yhteiskunnallisessa kehityksessä.

– Kaahamisesta kirjoitin kuluvana vuonna ja sen minkä kirjoitin sen takana on helppo olla edelleen. Onneksi uusi hallituksemme on ottanut asiaan heti alkuun vakavan otteen. Tilanne ei korjaannut poliisien kannalta hetkessä, mutta toukokuun lopussa annetussa esityksessä valtion vuoden 2007 lisätalousarvioksi hallitus esitti tietynlaisena nopeana hätäapuna ensi tilassa 0,6 miljoonan euron lisämäärärahaa poliisien palkkaamiseksi.

Autoliitonkin mukaan liikenneturvallisuutta ei voida parantaa panostamatta liikenneympäristöön. Tiehallinnon rahoitus tulisikin järjestää pitkäjänteisesti niin, että tiestö saadaan vastaamaan lisääntyneen liikenteen tarpeita. Autoliiton mukaan rahastakaan ei ole puutetta. Valtio kerää tieliikenteeltä lähes 7 miljardia euroa pelkkiä verotuloja, joista alle miljardi käytetään teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon.

– Pidämme tästäkin asiasta ääntä ja toivon ja uskon, että hallituksemme asian on jo ottanut laajemminkin kuuleviin korviinsa, totesi Heinonen.

Kommentit