AKOsta KOKOksi –seminaari Hyvinkään Rantasipissä Timo Heinonen pelkää, että HyRi-seutu voi hukata mahdollisuutensa

Uutiset, perjantaina 20.11.2009

Kansanedustaja Timo Heinonen oli yksi Hyvinkään-Riihimäen talousalueen aluekeskusohjelman loppuseminaari. Hyvinkään Rantasipissä järjestetty iltapäivä seminaari keräsi salin täyteen talousalueen vaikuttajia ja samalla katse käännettiin myös uuteen Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan eli KOKO-kauteen. Heinosen lisäksi seminaarissa puhui mm. Työ ja elinkeinoministeriöstä Janne Antikainen, joka kehui talousalueella tehtyä työtä niin AKO-aikana kuin KOKO-hakemusta valmisteltaessakin.

– Itselleni oli varattu pitkän semman loppupuheenvuoro ja itse halusinkin ennen muuta herätellä väkeä lopuksi vielä pohtimaan tilannetta. Tarkoitus oli jättää mieleen jotain pohdinnan arvoista, kertoi Timo Heinonen seminaarin jälkeen.

Heinonen on toiminut useamman vuoden ajan myös Hyvinkää-Riihimäen Talousaluetoimikunnassa ja myös mm. sen puheenjohtajana. Laaja-alainen talousalueen kehittäminen ja yhteisen edun näkeminen onkin Heinosen mukaan nyt ensiarvoisen tärkeää.

– Meillä ei ole sitä huolta, että alueemme ei kehittyisi ja menestyisi. Sen takaa jo olemassa oleva perusinfra ja sijaintimme. Mutta nyt on oikeasti se vaara, että voimme hukata tämän mahdollisuuden, jos emme pysty yhdessä katsomaan alueemme etua. Antikainen kuvasi tilannetta hyvin kannustamalla aluettamme nyt näkemään ison kuvan eli ei sortumaan kilpailemaan keskenään kuntien kesken vaan talousalueena muiden talousalueiden kanssa. Juuri tästä on kyse, pohti Heinonen.

Heinonen sanoi pohtineensa puheenvuorossaan myös sitä, että onko Hyvinkään-Riihimäen talousalue oikeasti onnistunut yhteistyössään, onko alue oikeasti kompakti ja toimiiko alueella aito vuorovaikutuspolitiikka.

– Nyt alueemme on oikeasti ymmärrettävä tulevaisuuden haaste. Talousalueemme on otettava hommassa strateginen haltuunotto ja oikeasti ryhdyttävä yhdessä tekemään työtä. Ei tämän alueen kunnat eikä kaupungitkaan yksin tule pärjäämään. Tarvitaan hyvää, syvenevää ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä, totesi Heinonen.

Heinonen toivookin, että KOKO-työssä alueella aidosti tehdään työtä yhteisen maapolitiikan eteen ja pohditaan myös sitä miten alueen tällä hetkellä periaatteessa toimivat liikenneratkaisut toimivat tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa Heinosen mukaan myös mm. sitä, että alueella on pystyttävä pohtimaan maankäyttöä laajasti yli kuntarajojen.

– Radanvarta ja moottoritien vartta pitää hyödyntää kunnolla ja tilaa haluaville tarjota tontteja sitten hieman kauempaa. Näin itseasiassa rakennamme sellaisen yhdyskuntarakenteen joka tukee alueemme kilpailukykyä ensi vuosikymmenilläkin ja samalla myös julkistaliikennettä ja sen kehittämistä ja toimivuutta.

Nyt alkava koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) on jatkoa nykyisin toteutettavalle aluekeskusohjelmalle ja alueiden kehittämislain mukainen valtioneuvoston (TEM) aluepoliittinen erityisohjelma. KOKO:n ohjelmakausi käsittää vuodet 2010-2013.

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen hakemuksen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan laatii Hyvinkään-Riihimäen talousalueen aluekeskusohjelma /Yrityspalvelut HyRi Oy ja hakemus sai ministeriössä huippupisteet.

Kommentit