Ajankohtaiskeskustelu 13.10.2010 Perusopetuksen tavoitteet Kokoomuksen Ryhmäpuheenvuoro

Kynästä, keskiviikkona 13.10.2010

Ajankohtaiskeskustelu 13.10.2010

Perusopetuksen tavoitteet
Kokoomuksen Ryhmäpuheenvuoro

Kansanedustaja Timo Heinonen

Kokoomuksen eduskuntaryhmä näkee perusopetuksen kehittämisen tarpeelliseksi ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa. Suomalaisten lasten on jatkossakin saatava maailman parasta perusopetusta. Tämän lisäksi heille on tarjottava riittävät tiedot, taidot ja valmiudet, joita he tulevat elämässä pärjätäkseen tarvitsemaan.

Perusopetus on suomalaisen osaamisen kulmakivi. Sen vaaliminen palvelee koko koulutusjärjestelmäämme. Elinikäiseen oppimiseen kannustaa perusopetuksessa saatu oppimisen into ja ilo. Perusopetuksen tulevaisuutta pohtiessamme meidän on tarkasteltava paitsi opetuksen sisältöä ja tavoitteita, myös kouluviihtyvyyttä, oppimisympäristön kannustavuutta ja turvallisuutta sekä suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämistarpeita.

Perusopetuksen kehittämiseen on tällä hallituskaudella käytetty yli 200 miljoonaa euroa. Muun muassa opetusryhmäkokojen pienentäminen, erityisopetukseen panostaminen, koulujen kerhotoiminnan lisääminen ja opettajien täydennyskoulutus ovat tuoneet hyviä tuloksia. Myös jatkossa perusopetuksen riittävät resurssit ja opettajien osaamistaso on turvattava.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä näkee, että perusopetuksen uutta tuntijakoa pohtineen työryhmän esitys vastaa tavoitteiltaan yhteiskunnan koulutusjärjestelmälle asettamiin muutostarpeisiin.

Kouluviihtyvyyden lisäämiseen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen esitys tuo runsaasti työkaluja. Kokoomus pitää erityisen tärkeänä sitä, että esityksellä turvataan minimituntimäärän nosto myös niissä kunnissa, joissa nyt tarjotaan oppilaille perusopetuksen aikana lähes yhden lukukauden verran vähemmän opetusta. Nykyinen tilanne ei ole kestävä suomalaisten lasten yhdenvertaisuuden kannalta.

Liikunnan lisääminen, valinnaiset oppitunnit ja taito ja taideaineiden painottaminen tuovat koulupäiviin oppimisen iloa. On tärkeää, että jokaisella oppijalla on mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia. Kokoomus pitää tärkeänä, että taito- ja taideaineiden asema turvataan. Luovuus ja innovatiivisuus ovat juuri niitä keskeisiä taitoja, joita suomalaisessa yhteiskunnassa tulee vaalia.

Suomalaisessa peruskoulussa jokaisen oppilaan pitää saada oppia omien taitojensa ja kykyjensä mukaan. Lapselle on annettava eväät kehittyä täyteen mittaansa. Opetussuunnitelmat on rakennettava niin, että lahjakkaita lapsia kannustetaan kehittämään osaamistaan ja samoin tukea oppimiseen on löydyttävä niille, jotka sitä tarvitsevat.

Uuden tuntijaon mukaisen perusopetuksen käyneet oppilaat astuvat työelämään noin 20 vuoden päästä. Koulutusjärjestelmän jatkuva kehittäminen ei saa jäädä unholaan, vaikka tänä päivänä saavutammekin hyviä Pisa-tuloksia.

Kokoomuksen lähtökohtana on, että perusopetuksen uudesta tuntijaosta ja tavoitteista voidaan päättää vielä tällä vaalikaudella. Yksityiskohdat kaipaavat vielä viilausta, korjausta ja pohdintaa.

Kokoomuksen keskeinen tavoite on, että suomalaisissa kouluissa on jatkossa entistäkin parempi oppia ja opettaa. Tämä tavoite näkyy kokoomuslaisessa koulutuspolitiikassa kautta linjan.

Kommentit