Tagi: VM Uutinen

Hallitusohjelman mukaisesti hallitus toteuttaa Verohallinnon kantamia veroja koskevat uudistukset, joilla yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää. Verotus- ja veronkantomenettelyn uudistukset toteutetaan useammalla hallituksen esityksellä, ja hallitus on antanut asiaa koskevan kolmannen esityksen (HE 97/2017) syyskuussa eduskunnan käsiteltäväksi. Mainittuun hallituksen esitykseen sisältyy myös tuloverotuksen, kiinteistöverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen sekä varainsiirtoverotuksen seuraamusmaksujen… [ Lue lisää ]