Suomeen täydellinen ja laajin Raha seuraa potilasta -malli – Jonot terveyskeskuksiin poistuvat

Blogi, lauantaina 07.11.2015

Hyväksyimme hetki sitten Kokoomuksen eduskuntaryhmässä yöllä neuvotellun Sote-ratkaisun. Yöllä saimme neuvoteltua ratkaisun missä vuoden 2019 alussa koko Suomessa otetaan käyttöön täydellinen valinnanvapaus terveyspalveluissa. Jatkossa siis palveluille määritellään yhteinen laatu ja sitova hinta ja sillä palveluja voi tarjota julkisensektorin rinnalla myös yksityiset palveluntuottajat ja myös kolmas sektorikin. Malli on siis ns. Raha seuraa potilasta -malli mikä meillä otetaan nyt täydessä laajuudessa käyttöön. Malli otetaan käyttöön myös erikoissairaanhoidossa soveltuvin osin.

Tämä tulee siis poistamaan jonot terveyskeskuksiin. Tarvitsemansa lääkäripalvelut tai muun terveyspalvelun saa samalla hinnalla aina jostain. Ja laadukkaan perustan tulee tulevaisuudessakin luomaan julkinen terveydenhoitomme joka saa apua ja tukea yksityisiltä ja kolmannen sektorin palveluntuottajilta.

Malli rakentuu nyt 15 Sote-alueelle. Tämä on yhdessä hyväksytty ja sitova maksimimäärä sote-alueille. Niitä ei voi olla tämän enempää tapahtuu sitten valmistelussa esimerkiksi perustuslain kanssa mitä. Lisäksi on sovittu jatkuva kantokykyarviointi 15 Sote-alueelle ja jos joku todetaan liian heikoksi takaamaan laadukkaat Sote-palvelut alueensa asukkaille niin se tullaan automaattisesti yhdistämään toiseen Sote-alueeseen. Itse uskon, että lopullinen tulevaisuuden Sote-alueiden määrä tulee olemaan jotain 5-10 välillä. Tämä ei siis tarkoita nyt tätä hetkeä vaan tilannetta esimerkiksi 10 vuoden päässä. Silloin hartiat on riittävän vahvat kantamaan vastuuta.

Lisäksi maahan tulee 12 täydenpalvelun päivystävää sairaalaa ja kolme muuta laajaa päivystävää sairaalaa. Ja kaiken tukena sitten 12 sairaalan joukkoon kuuluvat 5 yliopistollista sairaalaa jotka toimivat STM:n alaisuudessa. Ja sitten laaja ja monipuolinen muu terveydenhuollon palveluverkko mikä tulee myös nyt vahvistumaan.

Aluehallintoa tullaan lisäksi kehittämään 18 alueella ja toivottavasti täällä voidaan purkaa monikerroksista hallintoa ja virtaviivaistamalla palveluita niin nykyisestä valtionhallinnosta, maakuntahallinnosta, kuntien tehtävistä ja myös yhteisistä maakunnallisista palveluista yhteen. Toivottavasti myös joitain sivistyspalveluita voidaan näin vahvistaa ja yhtenäistää.

Tässä lyhyesti ja palaan asiaan laajemmin myöhemmin. Saavutimme tuloksen mikä on maamme kannalta paras tässä tilanteessa. Muut vaihtoehdot tiedätte.

Kello 17.17 ja kotona. Tänään siis iso asia päätökseen ja pääsemme nyt sitten itse lainsäädännön valmistelun pariin. Muutamia kysymyksiä lähinnä tuohon valinnanvapauteen on tullut ja niihin kootusti muutama huomio vielä.

 

Eli
• Muutamme tavan, jolla Suomessa järjestetään palvelut
• Kyse ei ole yksityistämisestä, vaan siitä, että ihmiset saavat itse valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan välillä
• Ihminen itse valitsee, kenen palveluja haluaa käyttää
• Kilpailu tehostaa myös julkisten palveluiden tuottamista
• Kyse merkittävä muutoksesta siinä, miten palvelut järjestetään: jonot lyhenevät, tehokkuutta palveluihin, parempaa laatua
• Peruspalveluihin panostetaan
• Ja alleviivaan, että tämän lupasimme jo ennen eduskuntavaaleja toteuttaa eli terveydenhuollon valinnanvapaus löytyy myös Kokoomuksen vaaliohjelmasta.

Niin ja Ruotsissa 90% ruotsalaisista pääsee alle viikossa hoitoon. Suomessa vain 43 prosenttia viikossa lääkärille. THL mukaan meillä 77% suomalaisista asuu alueella, jossa terveyskeskusaikaa joutuu odottamaan yli kaksi viikkoa. Nykymalli ei siis toimi. Siksi sitä nyt korjataan.

Mutta vielä muutama huomio myös Ruotsin valinnanvapausmallista:

Ruotsissa on käytössä siis niin sanotut Vård val ja Fritt val -lainsäädännöt. Tavoitteena oli siirtyä organisaatiokeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen, jolloin potilas voi vapaasti valita vakituisen lääkärin tai terveyskeskuksen. Korvausjärjestelmä ei myöskään erottele yksityistä ja julkista sektoria, vaan ne toimivat tasavertaisina palvelujen tuottajina. Palveluntarjoajat, jotka täyttävät asetetut laatu- ja muut vaatimukset, voivat toimia järjestelmässä, mutta valinta on aina potilaalla. Järjestelmän toimivuuden turvaa se, että toimijoiden lainmukaisuutta ja laatua seurataan sekä valvotaan tarkasti. Sama siis tulee nyt Suomeenkin.

Olennaista Ruotsissa on myös, että palveluntuottajalle maksettava korvaus seuraa potilaan mukana. Korvausjärjestelmä ei myöskään erottele yksityistä ja julkista sektoria, vaan ne toimivat tasavertaisina palvelujen tuottajina. Uudistuksen myötä perusterveydenhuollossa ja hoiva-alalla on saatu samalla rahalla enemmän. Palveluntuottajia kannustetaan hoitamaan potilas mahdollisimman korkealaatuisesti ja ehkäisevää työotetta käyttäen. Tuottavuus on kasvanut samalla, kun hoitoon pääsy, hoidon laatu ja ihmisten tyytyväisyys ovat parantuneet.

Mutta palaan näihinkin kun asioiden valmistelu meillä etenee. Iso juttu kuitenkin. Nyt lapsen syntymäpäivää viettämään ja sen kautta isänpäivää kohden.

 

 

Kommentit